เนื้อเพลง Being Boring คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I came across a cache of old photos
(ไอ เคม อัครอซ ซา แค็ฌ อ็อฝ โอลด โฟโท)
And invitations to teenage parties
(แอ็นด อินฝิเทฌัน ทู ทีนเอจ พาร์ที)
” Dress in white ” one said, with quotations
(” ดเรซ ซิน ฮไวท ” วัน เซ็ด , วิฑ คโวะเทฌัน)
From someone’s wife, a famous writer
(ฟร็อม ซัมวัน ไวฟ , อะ เฟมัซ ไรทเออะ)
In the nineteen-twenties
(อิน เดอะ ไนนทีน ทเวนทีสฺ)
When you’re young you find inspiration
(ฮเว็น ยัวร์ ยัง ยู ไฟนด อินซพิเรฌัน)
In anyone who’s ever gone
(อิน เอนอิวัน ฮู เอฝเออะ กอน)
And opened up a closing door
(แอ็นด โอเพ็น อัพ อะ โครสซิง โด)
She said: ” We were never feeling bored
(ชี เซ็ด : ” วี เวอ เนฝเวอะ ฟีลอิง โบ)

Cause we were never being boring
(คอส วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We had too much time to find for ourselves
(วี แฮ็ด ทู มัช ไทม ทู ไฟนด ฟอ เอารเซลฝส)
And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We dressed up and fought, then thought: ” Make amends ”
(วี ดเรซ อัพ แอ็นด ฟอท , เด็น ธอท : ” เมค อะเมนด “)
And we were never holding back or worried that
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ โฮลดิง แบ็ค ออ เวอริ แดท)
Time would come to an end
(ไทม เวิด คัม ทู แอน เอ็นด)

When I went I left from the station
(ฮเว็น นาย เว็นท ไอ เล็ฟท ฟร็อม เดอะ ซเทฌัน)
With a haversack and some trepidation
(วิฑ อะ แฮฝเออะแซ็ค แอ็นด ซัม ทเรพิเดฌัน)
Someone said: ” If you’re not careful
(ซัมวัน เซ็ด : ” อิฟ ยัวร์ น็อท แคฟุล)
You’ll have nothing left and nothing to care for
(โยว แฮ็ฝ นัธอิง เล็ฟท แอ็นด นัธอิง ทู แค ฟอ)
In the nineteen-seventies ”
(อิน เดอะ ไนนทีน seventies “)
But I sat back and looking forward
(บัท ไอ แซ็ท แบ็ค แอ็นด ลุคอิง ฟอเวิด)
My shoes were high and I had scored
(มาย ฌู เวอ ไฮ แอ็นด ดาย แฮ็ด ซโค)
I’d bolted through a closing door
(อาย โบลท ธรู อะ โครสซิง โด)
I would never find myself feeling bored
(ไอ เวิด เนฝเวอะ ไฟนด ไมเซลฟ ฟีลอิง โบ)

Cause we were never being boring
(คอส วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We had too much time to find for ourselves
(วี แฮ็ด ทู มัช ไทม ทู ไฟนด ฟอ เอารเซลฝส)
And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We dressed up and fought, then thought: ” Make amends ”
(วี ดเรซ อัพ แอ็นด ฟอท , เด็น ธอท : ” เมค อะเมนด “)
And we were never holding back or worried that
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ โฮลดิง แบ็ค ออ เวอริ แดท)
Time would come to an end
(ไทม เวิด คัม ทู แอน เอ็นด)
We were always hoping that, looking back
(วี เวอ ออลเว โฮพปิง แดท , ลุคอิง แบ็ค)
You could always rely on a friend
(ยู เคิด ออลเว ริไล ออน อะ ฟเร็นด)

Now I sit with different faces
(เนา ไอ ซิท วิฑ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
In rented rooms and foreign places
(อิน เร็นท รุม แซน ฟอริน พเลซ)
All the people I was kissing
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ วอส คิสซิง)
Some are here and some are missing
(ซัม อาร์ เฮียร แอ็นด ซัม อาร์ มีซซิง)
In the nineteen-nineties
(อิน เดอะ ไนนทีน nineties)
I never dreamt that I would get to be
(ไอ เนฝเวอะ ดเร็มท แดท ไอ เวิด เก็ท ทู บี)
The creature that I always meant to be
(เดอะ ครีเชอะ แดท ไอ ออลเว เม็นท ทู บี)
But I thought in spite of dreams
(บัท ไอ ธอท อิน ซไพท อ็อฝ ดรีม)
You’d be sitting somewhere here with me
(ยูต บี ซีททิง ซัมแวร์ เฮียร วิฑ มี)

Cause we were never being boring
(คอส วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We had too much time to find for ourselves
(วี แฮ็ด ทู มัช ไทม ทู ไฟนด ฟอ เอารเซลฝส)
And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We dressed up and fought, then thought: ” Make amends ”
(วี ดเรซ อัพ แอ็นด ฟอท , เด็น ธอท : ” เมค อะเมนด “)
And we were never holding back or worried that
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ โฮลดิง แบ็ค ออ เวอริ แดท)
Time would come to an end
(ไทม เวิด คัม ทู แอน เอ็นด)
We were always hoping that, looking back
(วี เวอ ออลเว โฮพปิง แดท , ลุคอิง แบ็ค)
You could always rely on a friend
(ยู เคิด ออลเว ริไล ออน อะ ฟเร็นด)

And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We had too much time to find for ourselves
(วี แฮ็ด ทู มัช ไทม ทู ไฟนด ฟอ เอารเซลฝส)
And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We dressed up and fought, then thought: ” Make amends ”
(วี ดเรซ อัพ แอ็นด ฟอท , เด็น ธอท : ” เมค อะเมนด “)
And we were never being boring
(แอ็นด วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We were never being bored
(วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบ)
Cause we were never being boring
(คอส วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบริง)
We were never being bored
(วี เวอ เนฝเวอะ บีอิง โบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Being Boring คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น