เนื้อเพลง Call Me, Beep Me! คำอ่านไทย Christina Milian

Ooohh yeahh yeah
(อู้ เย้ เย่)

I’m your basic average girl
(แอม ยุร เบซอิค แอฝเออะริจ เกิล)
And I’m here to save the world
(แอ็นด แอม เฮียร ทู เซฝ เดอะ เวิลด)
You can’t stop me
(ยู แค็นท ซท็อพ มี)
Cause I’m Kim Pos-si-ble
(คอส แอม คิม Pos si ble)
There is nothin I can’t do
(แดร์ อีส นอทติน นาย แค็นท ดู)
When danger calls
(ฮเว็น เดนเจอะ คอล)
Just know that I am on my way [know that i am on my way]
(จัซท โน แดท ไอ แอ็ม ออน มาย เว [ โน แดท ไอ แอ็ม ออน มาย เว ])

It doesn’t matter where or when there’s trouble
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว ออ ฮเว็น แดร์ ทรั๊บเบิ้ล)
If ya just call my name
(อิฟ ยา จัซท คอล มาย เนม)
Kim Possible
(คิม พ๊อซซิเบิ้ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Call me, beep me if ya wanna reach me
(คอล มี , บีพ มี อิฟ ยา วอนนา รีช มี)
When ya wanna page me it’s okay
(ฮเว็น ยา วอนนา เพจ มี อิทซ โอเค)
I just can’t wait until I hear my cell phone ring
(ไอ จัซท แค็นท เวท อันทีล ไอ เฮีย มาย เซ็ล โฟน ริง)
Doesn’t matter if it’s day or night
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ เด ออ ไนท)
Everything’s gonna be alright
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Whenever you need me baby
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี เบบิ)
Call me, beep me if ya wanna reach me
(คอล มี , บีพ มี อิฟ ยา วอนนา รีช มี)

[Kim here, so what’s the sitch?]
([ คิม เฮียร , โซ ว็อท เดอะ sitch ])

Message clear I am hear let me reassure you
(เมซซิจ คเลีย ไอ แอ็ม เฮีย เล็ท มี รีแอะฌูร ยู)
I never going to leave you alone
(ไอ เนฝเวอะ โกอิ้ง ทู ลีฝ ยู อะโลน)
[I am, I am on my way]
([ ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม ออน มาย เว ])
You can always count on me
(ยู แค็น ออลเว เคานท ออน มี)
When it gets dark I’ll help you see
(ฮเว็น หนิด เก็ท ดาค แอล เฮ็ลพ ยู ซี)
I will help you find your way [help you find your way]
(ไอ วิล เฮ็ลพ ยู ไฟนด ยุร เว [ เฮ็ลพ ยู ไฟนด ยุร เว ])

It doesn’t matter when there’s trouble
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ฮเว็น แดร์ ทรั๊บเบิ้ล)
If ya just call my name
(อิฟ ยา จัซท คอล มาย เนม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Call me
([ คอล มี)
Beep me
(บีพ มี)
If ya wanna reach me
(อิฟ ยา วอนนา รีช มี)
If ya wanna beep me
(อิฟ ยา วอนนา บีพ มี)
it’s okay]
(อิทซ โอเค ])

Doesn’t matter where
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว)
Doesn’t matter when
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮเว็น)
I will be there for ya til the very end
(ไอ วิล บี แดร์ ฟอ ยา ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
Danger or trouble
(เดนเจอะ ออ ทรั๊บเบิ้ล)
I’m there on the double
(แอม แดร์ ออน เดอะ ดั๊บเบิ้ล)
You know that you always can call
(ยู โน แดท ยู ออลเว แค็น คอล)
Kim Possible
(คิม พ๊อซซิเบิ้ล)

Yeaahh yeaah
(Yeaahh เย้)

Call me, beep me if ya wanna reach me
(คอล มี , บีพ มี อิฟ ยา วอนนา รีช มี)
When ya wanna page me it’s okay
(ฮเว็น ยา วอนนา เพจ มี อิทซ โอเค)
I just can’t wait until I hear my cell phone ring
(ไอ จัซท แค็นท เวท อันทีล ไอ เฮีย มาย เซ็ล โฟน ริง)
Doesn’t matter if it’s day or night
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ เด ออ ไนท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Whenever ya need me, whenever you need me baby
(ฮเว็นเอฝเออะ ยา นีด มี , ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มี เบบิ)
Call me, beep me if ya wanna reach me
(คอล มี , บีพ มี อิฟ ยา วอนนา รีช มี)
When ya wanna page me it’s okay
(ฮเว็น ยา วอนนา เพจ มี อิทซ โอเค)
I just can’t wait until I hear my cell phone ring
(ไอ จัซท แค็นท เวท อันทีล ไอ เฮีย มาย เซ็ล โฟน ริง)
Doesn’t matter if it’s day or night
(ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ เด ออ ไนท)
Everything’s gonna be alright
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Whenever ya need me baby,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยา นีด มี เบบิ ,)
Call me, beep me if ya wanna reach me
(คอล มี , บีพ มี อิฟ ยา วอนนา รีช มี)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me, Beep Me! คำอ่านไทย Christina Milian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น