เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Tamia

Sometimes I sit at home and wonder how it be if he had loved me truly loved me
(ซัมไทม์ ซาย ซิท แอ็ท โฮม แอ็นด วันเดอะ เฮา อิท บี อิฟ ฮี แฮ็ด ลัฝ มี ทรูลิ ลัฝ มี)
Yes, I learned a while ago that kind of thing it never happens for me,
(เย็ซ , ไอ เลิน อะ ฮไวล อะโก แดท ไคนด อ็อฝ ธิง อิท เนฝเวอะ แฮพเพ็น ฟอ มี ,)
And so I go around and just pretend love is not for me
(แอ็นด โซ ไอ โก อะเรานด แอ็นด จัซท พริเทนด ลัฝ อีส น็อท ฟอ มี)
I play the circus clown around my friends make them laugh and they wont see that
(ไอ พเล เดอะ เซอคัซ คเลาน อะเรานด มาย ฟเร็นด เมค เฑ็ม ลาฟ แอ็นด เด ว็อนท ซี แดท)
U never let them see u sweat dont want them to think the pain runs deep
(ยู เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม ซี ยู ซเว็ท ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม ทู ธิงค เดอะ เพน รัน ดีพ)
Lord know its killing me
(ลอด โน อิทซ คีลลิง มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So I put on my make up put a smile on my face
(โซ ไอ พัท ออน มาย เมค อัพ พัท ดา ซไมล ออน มาย เฟซ)
And if anyone ask me everything is ok
(แอ็นด อิฟ เอนอิวัน อาซค มี เอ๊วี่ติง อีส โอเค)
I’m laughing cuz no one knows the joke is on me
(แอม ลาฟอิง คัซ โน วัน โน เดอะ โจค อีส ออน มี)
Cuz I’m dyin inside with my pride and a smile on my face…on my face
(คัซ แอม ดายอิน อีนไซด วิฑ มาย พไรด แอ็นด อะ ซไมล ออน มาย เฟซ ออน มาย เฟซ)
Singing, la la la, la la, lalala, la la, la la, la la, la la, la la, la la la
(ซิงกิง , ลา ลา ลา , ลา ลา , ลาลาลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา ลา)
Laaaa
(Laaaa)

Sometimes I sit at home by the phone
(ซัมไทม์ ซาย ซิท แอ็ท โฮม ไบ เดอะ โฟน)
Hopin he might call me but he dont call me
(โฮพปิน ฮี ไมท คอล มี บัท ฮี ด้อนท์ คอล มี)
But then I realize dreams come true arent for girls like me not like me,
(บัท เด็น นาย รีแอะไลส ดรีม คัม ทรู อเร้น ฟอ เกิล ไลค มี น็อท ไลค มี ,)
And so I go around with my head up like it aint no thing
(แอ็นด โซ ไอ โก อะเรานด วิฑ มาย เฮ็ด อัพ ไลค อิท เอน โน ธิง)
And when the boys around with all my friends I’m into other things cuz
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ บอย อะเรานด วิฑ ออล มาย ฟเร็นด แอม อีนทุ อัฑเออะ ธิง คัซ)
U never let them see u sweat dont want them to think the pain runs deep
(ยู เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม ซี ยู ซเว็ท ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม ทู ธิงค เดอะ เพน รัน ดีพ)
Lord knows its killing me
(ลอด โน อิทซ คีลลิง มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So I put on my make up put a smile on my face
(โซ ไอ พัท ออน มาย เมค อัพ พัท ดา ซไมล ออน มาย เฟซ)
And if anyone ask me everything is ok
(แอ็นด อิฟ เอนอิวัน อาซค มี เอ๊วี่ติง อีส โอเค)
I’m laughing cuz no one knows the joke is on me
(แอม ลาฟอิง คัซ โน วัน โน เดอะ โจค อีส ออน มี)
Cuz I’m dyin inside with my pride and a smile on my face…on my face oooh
(คัซ แอม ดายอิน อีนไซด วิฑ มาย พไรด แอ็นด อะ ซไมล ออน มาย เฟซ ออน มาย เฟซ อู้)

It’s not easy [thing to do]
(อิทซ น็อท อีสอิ [ ธิง ทู ดู ])
Sometimes it’s hard to [face the truth]
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู [ เฟซ เดอะ ทรูธ ])
It’s not the life that I would choose
(อิทซ น็อท เดอะ ไลฟ แดท ไอ เวิด ชูส)
But what else can I do if he dont love me no if he dont want me
(บัท ว็อท เอ็ลซ แค็น นาย ดู อิฟ ฮี ด้อนท์ ลัฝ มี โน อิฟ ฮี ด้อนท์ ว็อนท มี)
I’m not about to sit around let myself go [gooooo]
(แอม น็อท อะเบาท ทู ซิท อะเรานด เล็ท ไมเซลฟ โก [ gooooo ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So I put on my make up put a smile on my face
(โซ ไอ พัท ออน มาย เมค อัพ พัท ดา ซไมล ออน มาย เฟซ)
And if anyone ask me everything is ok
(แอ็นด อิฟ เอนอิวัน อาซค มี เอ๊วี่ติง อีส โอเค)
I’m laughing cuz no one knows the joke is on me
(แอม ลาฟอิง คัซ โน วัน โน เดอะ โจค อีส ออน มี)
Cuz I’m dyin inside with my pride and a smile on my face…on my face
(คัซ แอม ดายอิน อีนไซด วิฑ มาย พไรด แอ็นด อะ ซไมล ออน มาย เฟซ ออน มาย เฟซ)
Singing, la la la, la la, lalala, la la, la la, la la, la la, la la, la la la
(ซิงกิง , ลา ลา ลา , ลา ลา , ลาลาลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา ลา)
Laaaa I’ll keep singing la la la la la, lalala, la la, la la, la la, la la, la la, la la la
(Laaaa แอล คีพ ซิงกิง ลา ลา ลา ลา ลา , ลาลาลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา ลา)
Laaaa I’ll keep singing la la la, la la, lalala, la la, la la, la la, la la, la la, la la la
(Laaaa แอล คีพ ซิงกิง ลา ลา ลา , ลา ลา , ลาลาลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา ลา)
Laaaa I’ll keep singing la la la-la la la, lalala, la la, la la, la la, la la, la la, la la la
(Laaaa แอล คีพ ซิงกิง ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลาลาลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา , ลา ลา ลา)
Laaaa
(Laaaa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น