เนื้อเพลง 3 คำอ่านไทย Britney Spears

One, two, three,
(วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)
Countin’…
(เค๊าดิน)

One, two…
(วัน ทู)
One, one, one, one, two, three…
(วัน วัน วัน วัน ทู ทรี)
Countin’ one, two…
(เค๊าดิน วัน ทู)
Countin’ one, one, two, three…
(เค๊าดิน วัน วัน ทู ทรี)

Babe, pick a night
(เบ้บ พิค คา ไน๊ท)
To come out and play.
(ทู คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์)
If it’s alright,
(อิ๊ฟ อิทซ ออลไร๊ท)
What do you say?
(ว๊อท ดู ยู เซย์ ?)

Merrier the more,
(เมอรีเออ เดอะ มอร์)
Triple fun that way,
(ทริ๊พเพิ่ล ฟัน แดท เวย์)
Twister on the floor.
(ทวิสเตอร์ ออน เดอะ ฟลอร์)
What do you say?
(ว๊อท ดู ยู เซย์ ?)

Are you in?
(อาร์ ยู อิน ?)
Living in sin is the new thing, yeah…
(ลีฟวิ่ง อิน ซิน อีส เดอะ นิว ติง เย่)
Are you in?
(อาร์ ยู อิน ?)
I am counting…
(ไอ แอม เค้าดิ่ง)

[Chorus]
One, two, three,
(วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)
Countin’ one, two, three,
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)

Three is a charm,
(ทรี อีส อะ ชาร์ม)
Two is not the same.
(ทู อีส นอท เดอะ เซม)
I don’t see them harm,
(ไอ ด้อนท์ ซี เด็ม ฮาร์ม)
So are you game?
(โซ อาร์ ยู เกม ?)
[adsense]
Let’s make a team,
(เล็ท เม้ค เก ทีม)
Make ’em say my name
(เม้ค เอ็ม เซย์ มาย เนม)
Loving the extreme.
(เลิฟวิ่ง ดิ เอ็กซทรีม)
Now, are you game?
(นาว อาร์ ยู เกม ?)

Are you in?
(อาร์ ยู อิน ?)
Living in sin is the new thing, yeah…
(ลีฟวิ่ง อิน ซิน อีส เดอะ นิว ติง เย่)
Are you in?
(อาร์ ยู อิน ?)
I am counting…
(ไอ แอม เค้าดิ่ง)

[Chorus]
One, two, three,
(วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)
Countin’ one, two, three,
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)

What we do is innocent,
(ว๊อท วี ดู อีส อิ๊นโนเซ้นท)
Just for fun and nothing meant.
(จั๊สท ฟอร์ ฟัน แอนด์ นอทติง เมลน)
If you don’t like the company,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ คอมพานี)
Let’s just do it you and me [You and me…].
(เล็ท จั๊สท ดู อิท ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี )
You and me [You and me…],
(ยู แอนด์ มี ยู แอนด์ มี)
Or three [Or three… or three…],
(ออ ทรี ออ ทรี ออ ทรี)
Or four on the floor.
(ออ โฟร์ ออน เดอะ ฟลอร์)

[Chorus]
One, two, three,
(วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)
Countin’ one, two, three,
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Not only you and me.
(นอท โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
Got 180 degrees and I’m caught inbetween.
(กอท วันฮันเดดเอ๊กดี ดีกรี แซนด์ แดม คลอด อินบีถวิน)
Countin’ one, two, three…
(เค๊าดิน วัน ทู ทรี)
Peter, Paul and Mary.
(พีเดอร์ พอล แอนด์ แมรี่)
Getting down with 3P, everybody loves… Uh!
(เกทดิง ดาวน์ วิธ ทรีพี เอวี่บอดี้ เลิฟ อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 3 คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น