เนื้อเพลง American Jesus คำอ่านไทย Bad Religion

i don’t need to be a global citizen
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี อะ กโลบแอ็ล ซีทอิเส็น)
because i’m blessed by nationality
(บิคอส แอม บเล็ซ ไบ แนฌแนลอิทิ)
i’m member of a growing populace
(แอม เมมเบอะ อ็อฝ อะ กโรอิง พอพอิวลิซ)
we enforce our popularity
(วี เอ็นโฟซ เอ๊า พอพิวแลริทิ)
there are things that
(แดร์ อาร์ ธิง แดท)
seem to pull us under
(ซีม ทู พุล อัซ อันเดอะ)
and there are things
(แอ็นด แดร์ อาร์ ธิง)
that drag us down
(แดท ดแร็ก อัซ เดาน)
but there’s a power
(บัท แดร์ ซา เพาเออะ)
and a vital presence
(แอ็นด อะ ไฝแท็ล พเรสเอ็นซ)
thats lurking all around
(แด๊ท เลอคิง ซอ อะเรานด)
we’ve got the american Jesus
(หวีบ ก็อท ดิ อะเมริแค็น จีสัซ)
see him on the interstate
(ซี ฮิม ออน ดิ อีนเทิซเทท)
we’ve got the american Jesus
(หวีบ ก็อท ดิ อะเมริแค็น จีสัซ)
he helped build the
(ฮี เฮ็ลพ บิลด เดอะ)
president’s estate
(พเรสอิเด็นท เอ็ซเทท)
i feel sorry
(ไอ ฟีล ซอริ)
for the earth’s population
(ฟอ ดิ เอิธ พอพิวเลฌัน)
cuz so few
(คัซ โซ ฟยู)
live in the U.S.A.
(ไลฝ อิน ดิ ยู เอส ซา)
at least the foreigners
(แอ็ท ลีซท เดอะ ฟอริเนอะ)
can copy our morality
(แค็น คอพอิ เอ๊า morality)
they can visit but they cannot stay
(เด แค็น ฝีสอิท บัท เด แคนน็อท ซเท)
only precious few
(โอ๊นลี่ พเรฌอัซ ฟยู)
can garner the prosperity
(แค็น กาเนอะ เดอะ พร็อซเพริทิ)
it makes us walk
(อิท เมค อัซ วอค)
with renewed confidence
(วิฑ รินยู คอนฟิเด็นซ)
we’ve got a place to go when we die
(หวีบ ก็อท ดา พเลซ ทู โก ฮเว็น วี ได)
and the architect resides right here
(แอ็นด ดิ อาคิเท็คท ริไสด ไรท เฮียร)
we’ve got the american Jesus
(หวีบ ก็อท ดิ อะเมริแค็น จีสัซ)
overwhelming millions every day
(โอเฝอะฮเวลมิง มีลยัน เอฝริ เด)
[exercising his authority]
([ exercisings ฮิส ออธอริทิ ])
he’s the farmers barren fields
(อีส เดอะ ฟาเมอะ แบเร็น ฟีลด)
the force the army wields
(เดอะ โฟซ ดิ อามิ วีลด)
the expession in the faces
(ดิ expession อิน เดอะ เฟซ)
of the starving children
(อ็อฝ เดอะ สตาฝวิง ชีลดเร็น)
the power of the man
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ แม็น)
he’s the fuel that drives the clan
(อีส เดอะ ฟยูเอ็ล แดท ดไรฝ เดอะ คแล็น)
he’s the motive and conscience
(อีส เดอะ โมทิฝ แอ็นด คอนเฌ็นซ)
of the murderer
(อ็อฝ เดอะ เมอเดอะเรอะ)
he’s the preacher on t.v.
(อีส เดอะ พิทเชอร์ ออน ที วี)
the false sincerity
(เดอะ ฟอลซ ซินเซริทิ)
the form letter that’s written
(เดอะ ฟอม เลทเทอะ แด๊ท วึ้น)
by the big computers
(ไบ เดอะ บิก ค็อมพยูทเออะ)
he’s the nuclear bombs
(อีส เดอะ นยูคลิเออะ บ็อม)
and the kids with no moms
(แอ็นด เดอะ คิด วิฑ โน มัม)
and i’m fearful that
(แอ็นด แอม เฟียฟุล แดท)
he’s inside me
(อีส อีนไซด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Jesus คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น