เนื้อเพลง Think Of You คำอ่านไทย Usher

Oh yeah
(โอ เย่)
Sh de da de dup dem de doo
(ฌะ ดี ดา ดี ดัพฺ เดม ดี ดู)

All the time I think of you
(ออล เดอะ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)
Holding on to someone new
(โฮลดิง ออน ทู ซัมวัน นยู)
Don’t make me lose my mind
(ด้อนท์ เมค มี ลูส มาย ไมนด)
Seems like I been here before
(ซีม ไลค ไก บีน เฮียร บิโฟ)
Baby I can’t take no more
(เบบิ ไอ แค็นท เทค โน โม)
Of you trying to play me out baby
(อ็อฝ ยู ทไรอิง ทู พเล มี เอ้า เบบิ)

I feel so strange thinking about you
(ไอ ฟีล โซ ซทเรนจ ติ้งกิง อะเบาท ยู)
After all the wrong you’ve done to me
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ร็อง ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
I can’t go on feeling like I do
(ไอ แค็นท โก ออน ฟีลอิง ไลค ไก ดู)
Cause my heart loves you
(คอส มาย ฮาท ลัฝ ยู)
I’m so confused
(แอม โซ ค็อนฟยูส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t waste my time
(ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Cause someone like me you’ll never find
(คอส ซัมวัน ไลค มี โยว เนฝเวอะ ไฟนด)
I thought we had a good thing
(ไอ ธอท วี แฮ็ด อะ เกิด ธิง)
But I was wrong and now I must move on
(บัท ไอ วอส ร็อง แอ็นด เนา ไอ มัซท มูฝ ออน)

To another love one that I can trust
(ทู แอะนัธเออะ ลัฝ วัน แดท ไอ แค็น ทรัซท)
With my heart I know she’ll never run away
(วิฑ มาย ฮาท ไอ โน เฌ็ล เนฝเวอะ รัน อะเว)
Just can’t talk no more
(จัซท แค็นท ทอค โน โม)
So I’m out the door
(โซ แอม เอ้า เดอะ โด)
Talk to me
(ทอค ทู มี)
Why you wanna play love games
(ฮไว ยู วอนนา พเล ลัฝ เกม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t waste my time
(ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Cause someone like me you’ll never find
(คอส ซัมวัน ไลค มี โยว เนฝเวอะ ไฟนด)
I thought we had a good thing
(ไอ ธอท วี แฮ็ด อะ เกิด ธิง)
But I was wrong and now I must move on
(บัท ไอ วอส ร็อง แอ็นด เนา ไอ มัซท มูฝ ออน)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t waste my time
(ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)
Cause someone like me you’ll never find
(คอส ซัมวัน ไลค มี โยว เนฝเวอะ ไฟนด)
I thought we had a good thing
(ไอ ธอท วี แฮ็ด อะ เกิด ธิง)
But I was wrong and now I must move on
(บัท ไอ วอส ร็อง แอ็นด เนา ไอ มัซท มูฝ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Think Of You คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น