เนื้อเพลง Feel คำอ่านไทย Matchbox Twenty

What you want, what you got, live your life…In a crawl space!
(ว็อท ยู ว็อนท , ว็อท ยู ก็อท , ไลฝ ยุร ไลฟ อิน อะ ครอล ซเพซ !)
I help you out , but you dont want a chance…At a better life!
(ไอ เฮ็ลพ ยู เอ้า , บัท ยู ด้อนท์ ว็อนท ดา ชานซ แอ็ท ดา เบทเทอะ ไลฟ !)
You said you never took a ride and now you wanna play!
(ยู เซ็ด ยู เนฝเวอะ ทุค กา ไรด แอ็นด เนา ยู วอนนา พเล !)
Well its a big, big city let me show you around sometime…Oh sometime…
(เว็ล อิทซ ซา บิก , บิก ซีทอิ เล็ท มี โฌ ยู อะเรานด ซัมไทม์ โอ ซัมไทม์)

[Chorus]:
([ โครัซ ] :)
And now you crossed that line!
(แอ็นด เนา ยู คร็อซ แดท ไลน !)
You cant come back, tell me how does it feel now!?
(ยู แค็นท คัม แบ็ค , เท็ล มี เฮา โด ซิท ฟีล เนา !)
It’s too late, too much to forget about, can’t stop now, how does it feel now!?
(อิทซ ทู เลท , ทู มัช ทู เฟาะเกท อะเบาท , แค็นท ซท็อพ เนา , เฮา โด ซิท ฟีล เนา !)
I’m only askin’ because i wanna know…how you wanna feel.
(แอม โอ๊นลี่ แอสกิน บิคอส ไอ วอนนา โน เฮา ยู วอนนา ฟีล)

I’m a wreck, I’m a mess, I’m a spot on the pavement!
(แอม มา เร็ค , แอม มา เมซ , แอม มา สพอท ออน เดอะ เพฝเมนท !)
I’m a number on your wall… I make your soul tired.
(แอม มา นัมเบอะ ออน ยุร วอล ไอ เมค ยุร โซล ไทร)
Well I dont think I like this game no more…
(เว็ล ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ ไลค ดีซ เกม โน โม)
It goes round n’ round n’ round…Take it one more time… hell, one more time.
(อิท โกซ เรานด เอ็น เรานด เอ็น เรานด เทค อิท วัน โม ไทม เฮ็ล , วัน โม ไทม)

[chorus] X2
([ โครัซ ] X2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น