เนื้อเพลง Slender Frame คำอ่านไทย A-Ha

Your Coat Is Hanging Loosely
(ยุร โคท อีส แฮงอิง ลูซลิ)
On Your Slender Frame
(ออน ยุร ซเลนเดอะ ฟเรม)
There’s Many Roads To Lave By
(แดร์ เมนอิ โรด ทู Lave ไบ)
But Few Come Back Again
(บัท ฟยู คัม แบ็ค อะเกน)
I Don’t Believe It
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิท)
I Believe It
(ไอ บิลีฝ อิท)
Take A Look Around And See
(เทค เก ลุค อะเรานด แอ็นด ซี)
What’s Stopping You Is Stopping Me
(ว็อท ซทอพพิง ยู อีส ซทอพพิง มี)
One Moonless Night And We’ll Make It Right
(วัน Moonless ไนท แอ็นด เว็ล เมค อิท ไรท)
And Vanish In The Dark Of Night
(แอ็นด แฝนอิฌ อิน เดอะ ดาค อ็อฝ ไนท)
Pack Up Your Things And Go
(แพ็ค อัพ ยุร ธิง แซน โก)
Run Down The Road Don’t Take It Slow
(รัน เดาน เดอะ โรด ด้อนท์ เทค อิท ซโล)
Pack Up Your Things Today And Run Away
(แพ็ค อัพ ยุร ธิง ทุเด แอ็นด รัน อะเว)
Yeah Run Away
(เย่ รัน อะเว)
You Say It’s Useless Crying
(ยู เซ อิทซ ยูสเหลด คไรอิง)
Never Got You Far
(เนฝเวอะ ก็อท ยู ฟา)
You Claim There’s None As Lonely
(ยู คเลม แดร์ นัน แอ็ส โลนลิ)
Lonely As You Are
(โลนลิ แอ็ส ยู อาร์)
I Don’t Believe It
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิท)
I Believe It
(ไอ บิลีฝ อิท)
Take A Look Around And See
(เทค เก ลุค อะเรานด แอ็นด ซี)
What’s Breaking You Is Breaking Me
(ว็อท บเรคคิง ยู อีส บเรคคิง มี)
One Moonless Night We’ll Make It Right
(วัน Moonless ไนท เว็ล เมค อิท ไรท)
And Vanish In The Dark Of Night
(แอ็นด แฝนอิฌ อิน เดอะ ดาค อ็อฝ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slender Frame คำอ่านไทย A-Ha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น