เนื้อเพลง Not That Kind คำอ่านไทย Anastacia

All the time that we spend together
(ออล เดอะ ไทม แดท วี ซเพ็นด ทุเกฑเออะ)
I won’t fuss
(ไอ ว็อนท ฟัซ)
I won’t fight tryin to make you mine
(ไอ ว็อนท ไฟท ทายอิน ทู เมค ยู ไมน)
You know I’m not that kind
(ยู โน แอม น็อท แดท ไคนด)
Ha
(ฮา)
Wooh
(วู)
Ah c’mon
(อา ซีมอน)

I said I’ll love you ’til the 12th of never
(ไอ เซ็ด แอล ลัฝ ยู ทิล เดอะ 12th อ็อฝ เนฝเวอะ)
But I won’t run far ahead
(บัท ไอ ว็อนท รัน ฟา อะเฮด)
Leaving you behind
(ลีฝอิงส ยู บิไฮนด)
You know I’m not that kind
(ยู โน แอม น็อท แดท ไคนด)

Cause I’m not that kind of girl
(คอส แอม น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
And it’s not my kind of world
(แอ็นด อิทซ น็อท มาย ไคนด อ็อฝ เวิลด)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
No it’s not for me
(โน อิทซ น็อท ฟอ มี)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
Not where I wanna be
(น็อท ฮแว ไอ วอนนา บี)
[Uh, uh]
([ อา , อา ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])

Help me out
(เฮ็ลพ มี เอ้า)
Tell me what you’re thinkin
(เท็ล มี ว็อท ยัวร์ ติ้งกิน)
If I rush, slow me down
(อิฟ ฟาย รัฌ , ซโล มี เดาน)
You can take your time
(ยู แค็น เทค ยุร ไทม)
You know I’m not that kind
(ยู โน แอม น็อท แดท ไคนด)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
Yeah
(เย่)
[No I’m not that kind of girl]
([ โน แอม น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
Woooh
(วูอู้)

If you leave, I believe life will go on
(อิฟ ยู ลีฝ , ไอ บิลีฝ ไลฟ วิล โก ออน)
The wind will blow, water flow
(เดอะ วินด วิล บโล , วอเทอะ ฟโล)
And the sun will shine, yeah it will
(แอ็นด เดอะ ซัน วิล ไฌน , เย่ อิท วิล)
You know I’m not that kind
(ยู โน แอม น็อท แดท ไคนด)
Yeah
(เย่)

Cause I’m not that kind of girl
(คอส แอม น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
And it’s not my kind of world
(แอ็นด อิทซ น็อท มาย ไคนด อ็อฝ เวิลด)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
No it’s not for me
(โน อิทซ น็อท ฟอ มี)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
So live and set you free
(โซ ไลฝ แอ็นด เซ็ท ยู ฟรี)
Yeah
(เย่)

Now what I say to you
(เนา ว็อท ไอ เซ ทู ยู)
I would say to no other
(ไอ เวิด เซ ทู โน อัฑเออะ)
I’ve got my friends
(แอฝ ก็อท มาย ฟเร็นด)
I won’t look for another in you, yeah
(ไอ ว็อนท ลุค ฟอ แอะนัธเออะ อิน ยู , เย่)
So what you gonna do?
(โซ ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Cause if you swing with me
(คอส อิฟ ยู ซวิง วิฑ มี)
You soon will discover
(ยู ซูน วิล ดิซคัฝเออะ)
I give you tenderness
(ไอ กิฝ ยู เทนเดอะเน็ซ)
Unlike any other can do
(อันไลค เอนอิ อัฑเออะ แค็น ดู)
Oah
(โออา)
And what I say is true
(แอ็นด ว็อท ไอ เซ อีส ทรู)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Cause I’m not that kind of girl
(คอส แอม น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)
[Not that kind]
([ น็อท แดท ไคนด ])
[Not that kind of girl]
([ น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล ])
And it’s not my kind of world
(แอ็นด อิทซ น็อท มาย ไคนด อ็อฝ เวิลด)
No it’s not for me, not for me
(โน อิทซ น็อท ฟอ มี , น็อท ฟอ มี)
I said not where I wanna be
(ไอ เซ็ด น็อท ฮแว ไอ วอนนา บี)
Said not where I wanna be, yeah
(เซ็ด น็อท ฮแว ไอ วอนนา บี , เย่)
It’s not my kinda thing,
(อิทซ น็อท มาย กินดา ธิง ,)
It’s not the way, way we wanna swing
(อิทซ น็อท เดอะ เว , เว วี วอนนา ซวิง)
It’s not for you, it’s not for me
(อิทซ น็อท ฟอ ยู , อิทซ น็อท ฟอ มี)
I said my baby
(ไอ เซ็ด มาย เบบิ)
I’m not that kind
(แอม น็อท แดท ไคนด)
I’m not that kind, yeah
(แอม น็อท แดท ไคนด , เย่)
No [not that kind]
(โน [ น็อท แดท ไคนด ])
Not that kind of girl
(น็อท แดท ไคนด อ็อฝ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not That Kind คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น