เนื้อเพลง Acrobat คำอ่านไทย Maximo Park

You’ve got to catch an early plane,
(ยู๊ฟ ก็อท ทู แค็ช แอน เออลิ พเลน ,)
And its no surprise I’m standing still,
(แอ็นด อิทซ โน เซิพไรส แอม ซแทนดิง ซทิล ,)
Another minute more is all I need,
(แอะนัธเออะ มินยูท โม อีส ซอร์ ไอ นีด ,)
I’ll never have enough,
(แอล เนฝเวอะ แฮ็ฝ อินัฟ ,)
This room gets so cold in the winter,
(ดีซ รุม เก็ท โซ โคลด อิน เดอะ วีนเทอะ ,)
What will it take to heat this house?
(ว็อท วิล อิท เทค ทู ฮีท ดีซ เฮาซ)
I just want to feel comfortable,
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ฟีล คอมโฟเทเบิ่ล ,)
When there’s only the two of us in my bed,
(ฮเว็น แดร์ โอ๊นลี่ เดอะ ทู อ็อฝ อัซ ซิน มาย เบ็ด ,)
My foot nearly brushes your leg,
(มาย ฟุท เนียลิ บรัชเชด ยุร เล็ก ,)
I cant draw it away,
(ไอ แค็นท ดรอ อิท อะเว ,)
I cant push it forward,
(ไอ แค็นท พุฌ อิท ฟอเวิด ,)
It lies stranded,
(อิท ไล ซทแร็นด ,)
It belongs to someone else,
(อิท บิลอง ทู ซัมวัน เอ็ลซ ,)
We knew each other once,
(วี นยู อีช อัฑเออะ วันซ ,)
This cant be what you want,
(ดีซ แค็นท บี ว็อท ยู ว็อนท ,)
But you didn’t have to demolish me,
(บัท ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ดีมอลอิฌ มี ,)

I don’t remember losing sight of your needs
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ โรซิง ไซท อ็อฝ ยุร นีด)
I don’t remember losing sight of your needs
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ โรซิง ไซท อ็อฝ ยุร นีด)

I am not an acrobat,
(ไอ แอ็ม น็อท แอน แอคโระแบ็ท ,)
I cannot perform these tricks for you,
(ไอ แคนน็อท เพอะฟอม ฑิส ทริค ฟอ ยู ,)
Losing all my balance,
(โรซิง ซอ มาย แบลแอ็นซ ,)
Falling from a wire made for you
(ฟ๊อลิง ฟร็อม มา ไวร เมด ฟอ ยู)

The sky is often used as a metaphor,
(เดอะ ซไค อีส ออฟเอ็น ยูซ แอ็ส ซา เมทอะฟอ ,)
I suppose its because its so big and expansive,
(ไอ ซัพโพส อิทซ บิคอส อิทซ โซ บิก แอ็นด เอ็คซแพนซิฝ ,)
When a long stranded cloud sits just above the horizon,
(ฮเว็น อะ ล็อง ซทแร็นด คเลาด ซิท จัซท อะบัฝ เดอะ ฮอไร๊ซั่น ,)
Leaving a strip of clear blue beneath it,
(ลีฝอิงส อะ ซทริพ อ็อฝ คเลีย บลู บินีธ อิท ,)
It becomes the panorama,
(อิท บิคัม เดอะ แพโนะรามะ ,)
And you turn your head 360 degrees,
(แอ็นด ยู เทิน ยุร เฮ็ด 360 ดิกรี ,)
And the same line follows you round,
(แอ็นด เดอะ เซม ไลน ฟอลโล ยู เรานด ,)
If the land is sufficiently flat,
(อิฟ เดอะ แล็นด อีส ซัฟฟีฌเอ็นทลิ ฟแล็ท ,)
Really nothing can be compared to it
(ริแอ็ลลิ นัธอิง แค็น บี ค็อมแพ ทู อิท)

I dont remember losing sight of your needs
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ โรซิง ไซท อ็อฝ ยุร นีด)
I dont remember losing sight of your needs
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ โรซิง ไซท อ็อฝ ยุร นีด)
Your needs
(ยุร นีด)

I am not an acrobat,
(ไอ แอ็ม น็อท แอน แอคโระแบ็ท ,)
I cannot perform these tricks for you,
(ไอ แคนน็อท เพอะฟอม ฑิส ทริค ฟอ ยู ,)
Losing all my balance,
(โรซิง ซอ มาย แบลแอ็นซ ,)
Falling from a wire made for you
(ฟ๊อลิง ฟร็อม มา ไวร เมด ฟอ ยู)

I am not an acrobat,
(ไอ แอ็ม น็อท แอน แอคโระแบ็ท ,)
I cant perform these tricks for you,
(ไอ แค็นท เพอะฟอม ฑิส ทริค ฟอ ยู ,)
Losing all my balance,
(โรซิง ซอ มาย แบลแอ็นซ ,)
Falling from a wire made for you
(ฟ๊อลิง ฟร็อม มา ไวร เมด ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Acrobat คำอ่านไทย Maximo Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น