เนื้อเพลง Not Like The Movies คำอ่านไทย Katy Perry

He put it on me I put it on
(ฮี พัท ดิธ ออน มี ไอ พัท ดิธ ออน)
Like there was nothing wrong
(ไลค แดร์ วอส นัธอิง ร็อง)
It didn’t fit it wasn’t right
(อิท ดิ๊นอิน ฟิท ดิธ วอสซึ้น ไรท)
Wasn’t just the size
(วอสซึ้น จัซท เดอะ ไซส)
They say you know when you know
(เด เซ ยู โน ฮเว็น ยู โน)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน)

I didn’t feel the fairy tale feeling no
(ไอ ดิ๊นอิน ฟีล เดอะ แฟริ เทล ฟีลอิง โน)
Am I
(แอ็ม ไอ)
A stupid girl for even dreaming that I could
(อะ ซทยูทิด เกิล ฟอ อีเฝ็น ดรีมมิง แดท ไอ เคิด)

If it’s not like the movies
(อิฟ อิทซ น็อท ไลค เดอะ มูวี่)
That’s how it should be yeah
(แด๊ท เฮา อิท เชิด บี เย่)
When he’s the one I’ll come undone
(ฮเว็น อีส ดิ วัน แอล คัม อันดัน)
And my world will stop spinning
(แอ็นด มาย เวิลด วิล ซท็อพ สปินนิ่ง)
And thats just the beginning yeah
(แอ็นด แด๊ท จัซท เดอะ บีกีนนิง เย่)

Snow White said when i was young
(ซโน ฮไวท เซ็ด ฮเว็น นาย วอส ยัง)
One day my prince will come
(วัน เด มาย พรินซ วิล คัม)
So I wait for that date
(โซ ไอ เวท ฟอ แดท เดท)

They say its hard to meet your mach
(เด เซ อิทซ ฮาด ทู มีท ยุร มัค)
Gotta find my better half
(กอททะ ไฟนด มาย เบทเทอะ ฮาล์ฟ)
So we make perfect shapes
(โซ วี เมค เพ๊อร์เฟ็คท เฌพ)

The stars don’t align
(เดอะ ซทา ด้อนท์ อะไลน)
If it doesn’t stop time
(อิฟ อิท ดัสอินท ซท็อพ ไทม)
If you can’t see the sign
(อิฟ ยู แค็นท ซี เดอะ ไซน)
Wait for it
(เวท ฟอ อิท)

One hundred percent with every penny spent
(วัน ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น วิฑ เอฝริ เพนนี ซเพ็นท)
He’ll be the one that finishes your sentences.
(เฮ็ล บี ดิ วัน แดท finishes ยุร เซนเท็นซ)

If it’s not like the movies thats how
(อิฟ อิทซ น็อท ไลค เดอะ มูวี่ แด๊ท เฮา)
It should be
(อิท เชิด บี)
When he’s the one I’ll come undone
(ฮเว็น อีส ดิ วัน แอล คัม อันดัน)
And my world will stop spinning
(แอ็นด มาย เวิลด วิล ซท็อพ สปินนิ่ง)
And that’s just the beginning
(แอ็นด แด๊ท จัซท เดอะ บีกีนนิง)

Ohhhh yeah
(โอ้ เย่)
Cause I know you’re out there and
(คอส ไอ โน ยัวร์ เอ้า แดร์ แอ็นด)
You’re you’re looking for me ohh
(ยัวร์ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ มี โอ้)
It’s a crazy idea that you were
(อิทซ ซา คเรสิ ไอดีอะ แดท ยู เวอ)
Made perfectly for me you’ll see
(เมด เพอเฟ็คทลิ ฟอ มี โยว ซี)

Just like the movies
(จัซท ไลค เดอะ มูวี่)
That’s how it will be
(แด๊ท เฮา อิท วิล บี)

Cinematic and dramatic
(Cinematic แอ็นด ดระแมทอิค)
With a perfect ending
(วิฑ อะ เพ๊อร์เฟ็คท เอนดิง)
Ohhh
(โอ้)

It’s not like the movies ohhh
(อิทซ น็อท ไลค เดอะ มูวี่ โอ้)
But that’s how it should be yeah
(บัท แด๊ท เฮา อิท เชิด บี เย่)
When he’s the one you’ll come undone
(ฮเว็น อีส ดิ วัน โยว คัม อันดัน)
And your world will stop spinning
(แอ็นด ยุร เวิลด วิล ซท็อพ สปินนิ่ง)

And it’s just the beginning…
(แอ็นด อิทซ จัซท เดอะ บีกีนนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Like The Movies คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น