เนื้อเพลง Viva La Gloria? (Little Girl) คำอ่านไทย Green Day

Little girl, little girl
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Why are you crying?
(ฮไว อาร์ ยู คไรอิง)
Inside your restless soul your heart is dying.
(อีนไซด ยุร เรซทเล็ซ โซล ยุร ฮาท อีส ไดอิง)
Little one, little one
(ลิ๊ทเทิ่ล วัน , ลิ๊ทเทิ่ล วัน)
Your soul is purging
(ยุร โซล อีส purgings)
Of love and razor blades
(อ็อฝ ลัฝ แอ็นด เรเสอะ บเลด)
Your blood is surging
(ยุร บลัด อีส surgings)

Runaway
(รันนาเวย์)
From the river to the street
(ฟร็อม เดอะ รีฝเออะ ทู เดอะ ซทรีท)
And find yourself with your face in the gutter
(แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ วิฑ ยุร เฟซ อิน เดอะ กัทเทอะ)
Your a stray for the salvation army
(ยุร รา ซทเร ฟอ เดอะ แซ็ลเฝฌัน อามิ)
There is no place like home
(แดร์ อีส โน พเลซ ไลค โฮม)
When you got no place to go
(ฮเว็น ยู ก็อท โน พเลซ ทู โก)

Little girl, little girl
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Your life is calling
(ยุร ไลฟ อีส คอลลิง)
The charlatans and saints of your abandon
(เดอะ ฌาละแท็น แซน เซนท อ็อฝ ยุร อะแบนดัน)
Little one little one
(ลิ๊ทเทิ่ล วัน ลิ๊ทเทิ่ล วัน)
The sky is falling
(เดอะ ซไค อีส ฟ๊อลิง)
The lifeboat of deception is now sailing
(เดอะ lifeboat อ็อฝ ดิเซพฌัน อีส เนา เซลลิง)
In the wake all the way
(อิน เดอะ เวค ออล เดอะ เว)
No rhyme or reason
(โน ไรม ออ รี๊ซั่น)
Your bloodshot eyes
(ยุร บลูดชอท ไอ)
Will show your heart of treason
(วิล โฌ ยุร ฮาท อ็อฝ ทรีสน)
Little girl little girl
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
You dirty liar
(ยู เดอทิ ไลเออะ)
You’re just a junkie
(ยัวร์ จัซท ดา จังคี)
Preaching to the choir
(Preachings ทู เดอะ คไวร)

Runaway
(รันนาเวย์)
To your lost tranquility
(ทู ยุร ล็อซท ทแร็งควีลอิทิ)
And find yourself with your face in the gutter
(แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ วิฑ ยุร เฟซ อิน เดอะ กัทเทอะ)
You’re a stray for the dregs of humanity
(ยัวร์ อะ ซทเร ฟอ เดอะ ดเร็กส อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
There is no place like home
(แดร์ อีส โน พเลซ ไลค โฮม)
When you got no place to go
(ฮเว็น ยู ก็อท โน พเลซ ทู โก)

The traces of blood
(เดอะ เทร๊ซ อ็อฝ บลัด)
Always follow you home
(ออลเว ฟอลโล ยู โฮม)
Like the mascara tears
(ไลค เดอะ แม็ซแคระ เทีย)
From your getaway
(ฟร็อม ยุร เกทอเวย์)
Your walking with blisters
(ยุร วอคกิง วิฑ บลีซเทอะ)
and running with shears
(แอ็นด รันนิง วิฑ เฌีย)
So unholy.
(โซ อันโฮลิ)
Sister of grace.
(ซีซเทอะ อ็อฝ กเรซ)

Runaway
(รันนาเวย์)
From the river to the street
(ฟร็อม เดอะ รีฝเออะ ทู เดอะ ซทรีท)
And find yourself with your face in the gutter
(แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ วิฑ ยุร เฟซ อิน เดอะ กัทเทอะ)
You’re a stray for the salvation army
(ยัวร์ อะ ซทเร ฟอ เดอะ แซ็ลเฝฌัน อามิ)
There is no place like home
(แดร์ อีส โน พเลซ ไลค โฮม)
When you got no place to go
(ฮเว็น ยู ก็อท โน พเลซ ทู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Viva La Gloria? (Little Girl) คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น