เนื้อเพลง Ordinary Girl คำอ่านไทย Jackson Mendoza

Valentino, no class
(แววเลนทีโน่ , โน คลาซ)
A night with Romeo ain’t gonna last
(อะ ไนท วิฑ โรมีโอเอน กอนนะ ลาซท)
Prince Charming, too slick
(พรินซ ชามิง , ทู ซลิค)
That sugar daddy’s gonna make me sick
(แดท ฌูกเออะ แดดดิ กอนนะ เมค มี ซิค)

Boy racer, fast car
(บอย เรซเออะ , ฟัซท คา)
Riding that ain’t gonna get you far, no
(ไรดอิง แดท เอน กอนนะ เก็ท ยู ฟา , โน)
Cash talking, that s**ks
(แค็ฌ ทอคอิง , แดท เอส **ks)
Twenty billion dollars don’t impress me much
(ทเวนทิ บีลยัน ดอลเลอะ ด้อนท์ อิมพเรซ มี มัช)

Don’t want no big shot man, high class design
(ด้อนท์ ว็อนท โน บิก ฌ็อท แม็น , ไฮ คลาซ ดิไสน)
My ordinary boy just makes me fine
(มาย ออดิเนริ บอย จัซท เมค มี ไฟน)

* I’m just an ordinary girl, you’re my ordinary boy
(* แอม จัซท แอน ออดิเนริ เกิล , ยัวร์ มาย ออดิเนริ บอย)
And together we got something special
(แอ็นด ทุเกฑเออะ วี ก็อท ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
I’m just an ordinary girl, ordinarily just fine
(แอม จัซท แอน ออดิเนริ เกิล , ออดิเนริลิ จัซท ไฟน)
Cause I know my extra ordinary boy is mine
(คอส ไอ โน มาย เอ๊กซทร่า ออดิเนริ บอย อีส ไมน)

Your diamonds, gold rings
(ยุร ไดมันด , โกลด ริง)
Don’t waste my time with those elaborate things
(ด้อนท์ เวซท มาย ไทม วิฑ โฑส อิแลบโอะริท ธิง)
You can’t buy me, it’s too much
(ยู แค็นท ไบ มี , อิทซ ทู มัช)
My ordinary boy has got the midas touch
(มาย ออดิเนริ บอย แฮ็ส ก็อท เดอะ มายเดซ ทั๊ช)

No rocket scientist man, is gonna blow my mind
(โน รอคเค็ท ไซเอ็นทิซท แม็น , อีส กอนนะ บโล มาย ไมนด)
My ordinary boy just makes me fine
(มาย ออดิเนริ บอย จัซท เมค มี ไฟน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Ordinary girl, ordinary girl
(ออดิเนริ เกิล , ออดิเนริ เกิล)

I don’t want to be a mighty godness just like Aphrodite
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะ ไมทอิ godness จัซท ไลค แอฟโระไดทิ)
All I wanna be is just an [ordinary girl]
(ออล ไอ วอนนา บี อีส จัซท แอน [ ออดิเนริ เกิล ])
I don’t wanna look like Mona Lisa
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลุค ไลค โมนา ลีซา)
With my hair like a Madusa ’cause I used’a
(วิฑ มาย แฮ ไลค เก Madusa คอส ไอ useda)
I’m just an [ordinary girl]
(แอม จัซท แอน [ ออดิเนริ เกิล ])

I don’t wanna a Valentino, Romeo or DiCaprio
(ไอ ด้อนท์ วอนนา อะ แววเลนทีโน่ , โรมีโอออ DiCaprio)
Cause I can do without them, I’m an [ordinary girl]
(คอส ไอ แค็น ดู วิเฑาท เฑ็ม , แอม แอน [ ออดิเนริ เกิล ])
It’s clearly plain to see that it’s an ordinary boy for me
(อิทซ คเลียลิ พเลน ทู ซี แดท อิทซ แอน ออดิเนริ บอย ฟอ มี)
I’m as happy as can be, yeah
(แอม แอ็ส แฮพพิ แอ็ส แค็น บี , เย่)
I’m an ordinary girl
(แอม แอน ออดิเนริ เกิล)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Ordinary girl, ordinary girl
(ออดิเนริ เกิล , ออดิเนริ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ordinary Girl คำอ่านไทย Jackson Mendoza

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น