เนื้อเพลง Calling Occupants of Interplanetary Craft คำอ่านไทย The Carpenters

In your mind you have capacities you know
(อิน ยุร ไมนด ยู แฮ็ฝ capacities ยู โน)

To telepath messages through the vast unknown
(ทู telepath เมซซิจ ธรู เดอะ ฝัซท อันโนน)

Please close your eyes and concentrate
(พลีส คโลส ยุร ไอ แซน คอนเซ็นทเรท)

With every thought you think
(วิฑ เอฝริ ธอท ยู ธิงค)

Upon the recitation we’re about to sing
(อุพอน เดอะ เรซิเทฌัน เวีย อะเบาท ทู ซิง)

[*] calling occupants of interplanetary craft
([ * ] คอลลิง ออคคิวแพ็นท อ็อฝ interplanetary ครัฟท)

Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft
(คอลลิง ออคคิวแพ็นท อ็อฝ interplanetary โมซท เอ็คซทรอดิเนริ ครัฟท)

Repeat [*]
(ริพีท [ * ])

You’ve been observing our earth
(ยู๊ฟ บีน อ็อบเสอฝิง เอ๊า เอิธ)

And we’d like to make a contact with you
(แอ็นด เว็ด ไลค ทู เมค เก คอนแท็คท วิฑ ยู)

We are your friends
(วี อาร์ ยุร ฟเร็นด)

Calling occupants of interplanetary craft
(คอลลิง ออคคิวแพ็นท อ็อฝ interplanetary ครัฟท)

Calling occupants of interplanetary ultra-emissaries
(คอลลิง ออคคิวแพ็นท อ็อฝ interplanetary อัลทระ emissaries)

We’ve been observing your earth
(หวีบ บีน อ็อบเสอฝิง ยุร เอิธ)

And one night we’ll make a contact with you
(แอ็นด วัน ไนท เว็ล เมค เก คอนแท็คท วิฑ ยู)

We are your friends
(วี อาร์ ยุร ฟเร็นด)

Calling occupants of interplanetary quite extraordinary craft
(คอลลิง ออคคิวแพ็นท อ็อฝ interplanetary คไวท เอ็คซทรอดิเนริ ครัฟท)

And please come on peace, we beseech you
(แอ็นด พลีส คัมมอน พีซ , วี บิซีซ ยู)

Only a landing will teach them
(โอ๊นลี่ อะ แลนดิง วิล ทีช เฑ็ม)

Our earth may never survive
(เอ๊า เอิธ เม เนฝเวอะ เซอะไฝฝ)

So do come, we beg you
(โซ ดู คัม , วี เบ็ก ยู)

Please interstellar policeman
(พลีส อินเทิซเทลเลอะ โพลิคแมน)

Oh, won’t you give us a sign
(โอ , ว็อนท ยู กิฝ อัซ ซา ไซน)

Give us a sign that we’ve reached you
(กิฝ อัซ ซา ไซน แดท หวีบ รีช ยู)

With your mind you have ability to form
(วิฑ ยุร ไมนด ยู แฮ็ฝ อะบีลอิติ ทู ฟอม)

And transmit thought energy far beyond the norm
(แอ็นด ทแร็นซมีท ธอท เอนเออะจิ ฟา บิยอนด เดอะ นอม)

You close your eyes, you concentrate
(ยู คโลส ยุร ไอ , ยู คอนเซ็นทเรท)

Together that’s the way
(ทุเกฑเออะ แด๊ท เดอะ เว)

To send the message
(ทู เซ็นด เดอะ เมซซิจ)

We declare world contact day
(วี ดิคแล เวิลด คอนแท็คท เด)

Repeat [*] twice
(ริพีท [ * ] ทไวซ)

We are your friends
(วี อาร์ ยุร ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calling Occupants of Interplanetary Craft คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น