เนื้อเพลง Still On Your Side คำอ่านไทย BBMak

I will stand up for you no matter what you are going through,
(ไอ วิล ซแท็นด อัพ ฟอ ยู โน แมทเทอะ ว็อท ยู อาร์ โกอิ้ง ธรู ,)
going through, going through
(โกอิ้ง ธรู , โกอิ้ง ธรู)

You found a place where you belong
(ยู เฟานด อะ พเลซ ฮแว ยู บิลอง)
New friends that can do no wrong
(นยู ฟเร็นด แดท แค็น ดู โน ร็อง)
That’s what you believe
(แด๊ท ว็อท ยู บิลีฝ)
But who is going to be there when you fall
(บัท ฮู อีส โกอิ้ง ทู บี แดร์ ฮเว็น ยู ฟอล)
To build up when you are feeling small
(ทู บิลด อัพ ฮเว็น ยู อาร์ ฟีลอิง ซมอล)
Give you love that you need
(กิฝ ยู ลัฝ แดท ยู นีด)
Who will, I will
(ฮู วิล , ไอ วิล)
When the whole world turns against you,
(ฮเว็น เดอะ โฮล เวิลด เทิน อะเกนซท ยู ,)
Ain’t no lie
(เอน โน ไล)

Don’t you know that I will stand up for you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ วิล ซแท็นด อัพ ฟอ ยู)
No matter what you are going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู อาร์ โกอิ้ง ธรู)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)
Any time day or night
(เอนอิ ไทม เด ออ ไนท)
Don’t care if it’s wrong or right
(ด้อนท์ แค อิฟ อิทซ ร็อง ออ ไรท)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)

You want to run you want to break free
(ยู ว็อนท ทู รัน ยู ว็อนท ทู บเรค ฟรี)
What you want ain’t what you need
(ว็อท ยู ว็อนท เอน ว็อท ยู นีด)
Can’t you see that I care
(แค็นท ยู ซี แดท ไอ แค)
I know I’m hard on you sometimes
(ไอ โน แอม ฮาด ออน ยู ซัมไทม์)
But when you are looking for the things you can’t find
(บัท ฮเว็น ยู อาร์ ลุคอิง ฟอ เดอะ ธิง ยู แค็นท ไฟนด)
Don’t you know who’ll be there
(ด้อนท์ ยู โน อ๊าว บี แดร์)
Who will, I will
(ฮู วิล , ไอ วิล)
When it’s more than you can handle
(ฮเว็น อิทซ โม แฑ็น ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล)
Ain’t no lie
(เอน โน ไล)

Don’t you know that I will stand up for you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ วิล ซแท็นด อัพ ฟอ ยู)
No matter what you are going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู อาร์ โกอิ้ง ธรู)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)
Any time day or night
(เอนอิ ไทม เด ออ ไนท)
Don’t care if it’s wrong or right
(ด้อนท์ แค อิฟ อิทซ ร็อง ออ ไรท)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)

I’ll be there, I’ll be there, I’ll be there
(แอล บี แดร์ , แอล บี แดร์ , แอล บี แดร์)
I’ll be there when you need me
(แอล บี แดร์ ฮเว็น ยู นีด มี)
I won’t let you go
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
There’s nothing I won’t do I’ll be there
(แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู แอล บี แดร์)

Don’t you know that I will stand up for you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ วิล ซแท็นด อัพ ฟอ ยู)
No matter what you are going through
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู อาร์ โกอิ้ง ธรู)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)
Any time day or night
(เอนอิ ไทม เด ออ ไนท)
Don’t care if it’s wrong or right
(ด้อนท์ แค อิฟ อิทซ ร็อง ออ ไรท)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)

I will be around when the others let you down
(ไอ วิล บี อะเรานด ฮเว็น ดิ อัฑเออะ เล็ท ยู เดาน)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)
Anytime you need help and you can’t find nobody else
(เอนี่ไทม์ ยู นีด เฮ็ลพ แอ็นด ยู แค็นท ไฟนด โนบอดี้ เอ็ลซ)
I’m still on your side
(แอม ซทิล ออน ยุร ไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still On Your Side คำอ่านไทย BBMak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น