เนื้อเพลง Dem Boyz คำอ่านไทย Nelly

[Hook]
([ ฮุค ])
Like ohh better get em back watch dem n*ggas back
(ไลค โอ้ เบทเทอะ เก็ท เอ็ม แบ็ค ว็อช เดม เอ็น *ggas แบ็ค)
I hear dem boyz come’n dirty
(ไอ เฮีย เดม บอยซ์ comen เดอทิ)
Like ohh better get em back watch dem b*tches back
(ไลค โอ้ เบทเทอะ เก็ท เอ็ม แบ็ค ว็อช เดม บี *tches แบ็ค)
I hear dem boyz come’n[repeat 4x’s]
(ไอ เฮีย เดม บอยซ์ comen [ ริพีท 4xs ])

[Verse 1: Nelly]
([ เฝิซ วัน : เนลลี])
Who am I you ask me you know it’s bout that grammar
(ฮู แอ็ม ไอ ยู อาซค มี ยู โน อิทซ เบาท แดท กแรมเมอะ)
From any state it don’t matter, from here to Montana
(ฟร็อม เอนอิ ซเทท อิท ด้อนท์ แมทเทอะ , ฟร็อม เฮียร ทู มอนเทนา)
From whit girls name Anna, to old ladies name Nanna
(ฟร็อม ฮวิท เกิล เนม แอนนา , ทู โอลด เลดิส เนม Nanna)
They hold’n up they banners, and run’n wit they cameras
(เด โฮวด อัพ เด แบนเนอะ , แอ็นด runn วิท เด แคมเออะระ)
Can I get a flick you damn right miss
(แค็น นาย เก็ท ดา ฟลิค ยู แด็ม ไรท มิซ)
[Can I take a hit] here boo like this
([ แค็น นาย เทค เก ฮิท ] เฮียร บู ไลค ดีซ)
Chronic sticky like gum, I guess that’s how it comes
(ครอนอิค ซทีคคิ ไลค กัม , ไอ เก็ซ แด๊ท เฮา อิท คัม)
Don’t worry bout my funds, I play around it in one [Like ohh]
(ด้อนท์ เวอริ เบาท มาย ฟันด , ไอ พเล อะเรานด ดิท อิน วัน [ ไลค โอ้ ])
When you seen that hummer, but that was last summer
(ฮเว็น ยู ซีน แดท ฮัมเมอร์ , บัท แดท วอส ลาซท ซัมเมอะ)
this year I’m more blunter
(ดีซ เยีย แอม โม blunter)
More up close and personal, it’s just gon get worser now
(โม อัพ คโลส แอ็นด เพอซแน็ล , อิทซ จัซท ก็อน เก็ท worser เนา)
From Prada to Vokal, the Tics are too versatile
(ฟร็อม พราดา ทู Vokal , เดอะ ทิค แซร์ ทู เฝอซะทิล)
Can’t worry bout certain sounds, that come out these haters mouths
(แค็นท เวอริ เบาท เซอทิน เซานด , แดท คัม เอ้า ฑิส เฮเดอ เมาธ)
I realize they can’t help it, just stay where you bow’n down
(ไอ รีแอะไลส เด แค็นท เฮ็ลพ อิท , จัซท ซเท ฮแว ยู bown เดาน)
Some more you can’t get these pounds, unless you gon smoke it now
(ซัม โม ยู แค็นท เก็ท ฑิส เพานด , อันเลซ ยู ก็อน ซโมค อิท เนา)
If not I suggest you pack yo sh*t up and head out of town
(อิฟ น็อท ไอ ซะเจซท ยู แพ็ค โย ฌะ *ที อัพ แอ็นด เฮ็ด เอ้า อ็อฝ ทาวน์)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Verse 2: Murphy Lee]
([ เฝิซ ทู : เมอร์ฟรี ลี ])
They be like hold up, hold up, hold up I know that aint them man
(เด บี ไลค โฮลด อัพ , โฮลด อัพ , โฮลด อัพ ไอ โน แดท เอน เฑ็ม แม็น)
Murp jersey on backwards wit ol’ school Tim’s and
(Murp เจอสิ ออน แบคเวิด วิท ol ซคูล ทิม แซน)
Kyjuan got on so many colors just like a pimp
(คายจึน ก็อท ออน โซ เมนอิ คัลเออะ จัซท ไลค เก พิมพ)
Nelly chain so long got him walk’n wit a limp
(เนลลีเชน โซ ล็อง ก็อท ฮิม walkn วิท ดา ลิมพ)
Ali is throw’n money in the front row
(เอลลี อีส ธโรน มันอิ อิน เดอะ ฟรันท เรา)
And er’ body scream’n Slo Down but where the hell is slo of course
(แอ็นด er บอดอิ screamn Slo เดาน บัท ฮแว เดอะ เฮ็ล อีส slo อ็อฝ โคซ)
We be them up, close, live, and in person
(วี บี เฑ็ม อัพ , คโลส , ไลฝ , แอ็นด อิน เพ๊อร์ซั่น)
Might look like the type that be rob’n them purses
(ไมท ลุค ไลค เดอะ ไทพ แดท บี robn เฑ็ม เพิซ)
But I aint I’m the yung dude I be rhyme’n them verses
(บัท ไอ เอน แอม เดอะ ยัง ดยูด ไอ บี rhymen เฑ็ม เฝิซ)
Worked hard since ’93 that’s how I got signed to Universal
(เวิค ฮาด ซินซ 93 แด๊ท เฮา ไอ ก็อท ไซน ทู ยูนิเฝอแซ็ล)
Now the girlies take they thongs off
(เนา เดอะ เกิลอิ เทค เด ธอง ออฟฟ)
And it be crazy in the club when that Lunatic song go off
(แอ็นด ดิท บี คเรสิ อิน เดอะ คลับ ฮเว็น แดท ลยูนะทิค ซ็อง โก ออฟฟ)
I be that pull up right beside you beat’n bad type of Tic
(ไอ บี แดท พุล อัพ ไรท บิไซด ยู beatn แบ็ด ไทพ อ็อฝ ทิค)
I’m a hold up traffic to touch her ass type of Tic
(แอม มา โฮลด อัพ ทแรฟฟิค ทู ทั๊ช เฮอ อาซ ไทพ อ็อฝ ทิค)
Lunatic, that’s what I am that’s what I said I am
(ลยูนะทิค , แด๊ท ว็อท ไอ แอ็ม แด๊ท ว็อท ไอ เซ็ด ดาย แอ็ม)
I’m try’n to be a millionaire I bet I am, I bet I am
(แอม tryn ทู บี อะ มิลยะแน ไอ เบ็ท ไอ แอ็ม , ไอ เบ็ท ไอ แอ็ม)

[Verse 3: Kyjuan]
([ เฝิซ ที : คายจึน ])
It’s dem boyz on dem porches in Air Forces read’n Sources
(อิทซ เดม บอยซ์ ออน เดม พุ๊ดเชด ซิน แอ โฟซ readn โซซ)
My choice is ol’ school’s over dem Rolls Royce’s
(มาย ชอยซ อีส ol ซคูล โอเฝอะ เดม โรล โรยสฺ)
Of course this Tic sh*t live like EA Sports is
(อ็อฝ โคซ ดีซ ทิค ฌะ *ที ไลฝ ไลค เอ ซโพท ซิส)
Dribble in the club I lay up wit two draft choices
(ดริ๊บเบิล อิน เดอะ คลับ ไอ เล อัพ วิท ทู ดรัฟท ชอยซ)
Hit the center touch the point guard, she hit the joint hard
(ฮิท เดอะ เซนเทอะ ทั๊ช เดอะ พอยนท กาด , ชี ฮิท เดอะ จอยนท ฮาด)
Ohh wee oh Lord, she don’t want no more
(โอ้ วี โอ ลอด , ชี ด้อนท์ ว็อนท โน โม)
Cutlass is four door, stash for the 4.4
(คัทลัซ ซิส โฟ โด , สแตช ฟอ เดอะ โฟว โฟว)
Smokes 1 44, what dem o’s go for [Like oh]
(ซโมค วัน 44 , ว็อท เดม โอเอส โก ฟอ [ ไลค โอ ])
350 1 more, 350 stick’n the floor brand new bizare
(350 วัน โม , 350 stickn เดอะ ฟโล บแร็นด นยู bizare)
smashes, g ‘s and c’s all in my glasses
(smashes , จี เอส แซน cs ซอร์ อิน มาย กลาซซิส)
Tics fantastic we get booked more than matches
(ทิค แฟ็นแทซทิค วี เก็ท เบิค โม แฑ็น matches)
Imagine, me without those two headbands
(อิแมจอิน , มี วิเฑาท โฑส ทู headbands)
Them Vokal t-shirts with some 8 class pants
(เฑ็ม Vokal ที เฌิท วิฑ ซัม เอ๊ก คลาซ แพ็นท)
Feel’n dapper like Dan yes fresh like Mannie
(Feeln แดพเพอะ ไลค แด็น เย็ซ ฟเร็ฌ ไลค Mannie)
Cutlass candies sit down you know you can’t stand me
(คัทลัซ candies ซิท เดาน ยู โน ยู แค็นท ซแท็นด มี)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Verse 4: Ali]
([ เฝิซ โฟว : เอลลี ])
Andy freeze all his fees, locks, stripy stocks, rocks in the watch
(Andy ฟรีส ออล ฮิส ฟี , ล็อค , stripy ซท็อค , ร็อค ซิน เดอะ ว็อช)
Big shorts, headband to a cross-jersey back Ross
(บิก ฌอท , headband ทู อะ คร็อซ เจอสิ แบ็ค หรอช)
That’s that Mid-West talk, I think yo future boss Batter Up
(แด๊ท แดท มิด เว็ซท ทอค , ไอ ธิงค โย ฟยูเชอะ บอส แบทเทอะ อัพ)
Naw cough, and let you know Caprice Classic on these hoes
(นอว ค็อฟ , แอ็นด เล็ท ยู โน คัพรีซ คแลซซิแค็ล ออน ฑิส โฮ)
Ver big shows tell her best be on they toes
(เวอร์ บิก โฌ เท็ล เฮอ เบ็ซท บี ออน เด โท)
5 country grammar boys in bandana platinum no gold like [Oh]
(ไฟท์ คันทริ กแรมเมอะ บอย ซิน แบนดานา พแลทนัม โน โกลด ไลค [ โอ ])
That’s what they say when I pull up on d’s in that old Dr.J
(แด๊ท ว็อท เด เซ ฮเว็น นาย พุล อัพ ออน ดีสฺ ซิน แดท โอลด เดทเออะ เจ)
Hold a v a, fat laces this world is rat races
(โฮลด อะ วี อะ , แฟ็ท เลซ ดีซ เวิลด อีส แร็ท เรซ)
Head’n back places but it still seem racist
(Headn แบ็ค พเลซ บัท ดิธ ซทิล ซีม เรซิสทฺ)
Got locations so I haul off the wall off if you could fall off
(ก็อท โลเคฌัน โซ ไอ ฮอล ออฟฟ เดอะ วอล ออฟฟ อิฟ ยู เคิด ฟอล ออฟฟ)
Got a room at the Wada wit a saw that ‘ll take the wall off
(ก็อท ดา รุม แอ็ท เดอะ Wada วิท ดา ซอ แดท ll เทค เดอะ วอล ออฟฟ)
Hit the mall off wit a sag hockey jersey du-rag
(ฮิท เดอะ มอล ออฟฟ วิท ดา แซ็ก ฮอคคิ เจอสิ ดื แร็ก)
Fitted still switch’n two different shoes starchy wit tags
(ฟิททฺ ซทิล switchn ทู ดีฟเฟอะเร็นท ฌู ซทาชิ วิท แท็ก)

[Hook]
([ ฮุค ])

[feat. St. Lunatics]
([ ฟีท เอ็ซท ลยูนะทิค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dem Boyz คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น