เนื้อเพลง I’m So Glad คำอ่านไทย Cream

by Skip James
(ไบ ซคิพ เจม)

I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
I don’t know what to do, I don’t know what to do, I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
I’m tired of weeping, I’m tired of moaning, I’m tired of crying for you
(แอม ไทร อ็อฝ วิปพิง , แอม ไทร อ็อฝ เมานิง , แอม ไทร อ็อฝ คไรอิง ฟอ ยู)
I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
I’m tired of weeping, I’m tired of moaning, I’m tired of groaning for you
(แอม ไทร อ็อฝ วิปพิง , แอม ไทร อ็อฝ เมานิง , แอม ไทร อ็อฝ groanings ฟอ ยู)
I don’t know what to do, I don’t know what to do, I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
I’m so glad, I’m so glad
(แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด)
I’m glad, I’m glad, I’m glad
(แอม กแล็ด , แอม กแล็ด , แอม กแล็ด)
[Chorus repeated 5 times]
([ โครัซ ริพีท ไฟท์ ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m So Glad คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น