เนื้อเพลง Fire Burning คำอ่านไทย Sean Kingston

Somebody call 911!
(ซัมบอดี้ คอลลํ นายวันวัน!)
Shawty fire burning on the dance floor
(ชาวดี้ ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
[Fire Burning, Fire Burning] What a gwaan!
(ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง ว๊อท ดา กวาน!)

Kingston
(คิงส์ตัน)
Let’s Go [Hey, hey, hey]
(เล็ท โก เฮ้ เฮ้ เฮ้)
Red One [Hey Hey]
(เร้ด วัน เฮ้ เฮ้)
Shawty got that super thing
(ชาวดี้ กอท แดท ซู๊เพ้อร์ ติง)
Hotter than the sun of south in spain
(ฮอทเดอแดน เดอะ ซัน ออฟ เซ๊าธ อิน สเปน)
Got me soon as I walked through the door Oh!
(กอท มี ซูน แอส ไซ ว๊อล์ค ตรู เดอะ ดอร์ โอ้ !)
My pocket started tickle-ing
(มาย พ๊อคเค่ท สท๊าร์ท ทิกเกิลอิง)
The way she dropped it low that thang
(เดอะ เวย์ ชี ด๊อบ ดิท โลว แดท แตง)
Got me wanna spend my money on her, her
(กอท มี วอนนา สเพ็นด มาย มั๊นนี่ ออน เฮอ เฮอ)

She get it pop it, lock it, drop it,
(ชี เกท ดิท พ๊อบ อิท ล๊อค กิท ดรอพ อิท)
That birthday cake,
(แดท เบริ์ดเดย์ เค้ก)
Got a candle, need to blow that crazy flame away
(กอท ดา แค๊นเดิ้ล นี๊ด ทู โบลว์ แดท เคซี่ เฟลม อะเวย์)
Now take my red, black card and my jewelery
(นาว เท้ค มาย เร้ด แบล๊ค ค้าร์ด แดน มาย จีเวรี่)
Shawty is cool like the fire, Cool like fire
(ชาวดี้ อีส คูล ไล๊ค เดอะ ไฟเออะร คูล ไล๊ค ไฟเออะร)

[Chorus]
Somebody call 911!
(ซัมบอดี้ คอลลํ นายวันวัน!)
Shawty fire burning on the dance floor
(ชาวดี้ ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
I gotta cool her down
(ไอ กอทดา คูล เฮอ ดาวน์)
She won’t bring the roof to ground on the dance floor
(ชี โวน บริง เดอะ รู๊ฟ ทู กราวนด์ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
She’s fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Shes fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
[Fire burning, fire burning]
(ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง)

That body is a masterpiece
(แดท บ๊อดี้ อีส อะ แมสเตอปี๋ด)
The order is one in every hundred years
(ดิ อ๊อร์เด้อร์ อีส วัน อิน เอ๊ฟรี่ ฮั๊นเดร็ด เยียร์)
But ain’t no doubt I’m taking it home Oh!
(บั๊ท เอน โน เด๊า แอม เทกิง อิท โฮม โอ้ !)
I’m afraid we’ll blow them legs
(แอม อะเฟรด เวลล โบลว์ เด็ม เล้ก)
Little mama game is about to change
(ลิ๊ทเทิ่ล มามา เกม อีส อะเบ๊าท ทู เช้งจํ)
She’ll be on covers over the world, world
(เชลล์ บี ออน โค๊ฝเว่อร์ โซ๊เว่อร์ เดอะ เวิลด เวิลด)
[adsense]
She get it pop it, lock it, drop it,
(ชี เกท ดิท พ๊อบ อิท ล๊อค กิท ดรอพ อิท)
That birthday cake,
(แดท เบริ์ดเดย์ เค้ก)
Got a candle need to blow that crazy flame away
(กอท ดา แค๊นเดิ้ล นี๊ด ทู โบลว์ แดท เคซี่ เฟลม อะเวย์)
Take my red, black card and my jewelery
(เท้ค มาย เร้ด แบล๊ค ค้าร์ด แดน มาย จีเวรี่)
Shawty is cool like the fire, Cool like fire
(ชาวดี้ อีส คูล ไล๊ค เดอะ ไฟเออะร คูล ไล๊ค ไฟเออะร)

[Chorus]
Somebody call 911
(ซัมบอดี้ คอลลํ นายวันวัน)
Shawty fire burning on the dance floor
(ชาวดี้ ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
I gotta cool her down
(ไอ กอทดา คูล เฮอ ดาวน์)
She won’t bring the roof to ground on the dance floor
(ชี โวน บริง เดอะ รู๊ฟ ทู กราวนด์ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
She’s fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Shes fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

She got that fire in her dance that’ll make them fella’s run around
(ชี กอท แดท ไฟเออะร อิน เฮอ แด๊นซ์ แด๊ดดิล เม้ค เด็ม เฟลรัซ รัน อะราวนฺดฺ)
Hey!
(เฮ้ !)
No exit from the dance floor so them boys want more
(โน เอ๊กสิท ฟรอม เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ โซ เด็ม บอย ว้อนท มอร์)
Hey!
(เฮ้ !)
She got that fire in her dance that’ll make them fella’s run around
(ชี กอท แดท ไฟเออะร อิน เฮอ แด๊นซ์ แด๊ดดิล เม้ค เด็ม เฟลรัซ รัน อะราวนฺดฺ)
Madem, get outta my way , everybody, sing it now, hey!
(มาเดม เก็ท เอ๊าดา มาย เวย์ เอวี่บอดี้ ซิง อิท นาว เฮ้ !)
No exit from the dance floor so them boys want more
(โน เอ๊กสิท ฟรอม เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ โซ เด็ม บอย ว้อนท มอร์)
What a Gwaan? Let’s go! Madem, let’s go, hey!
(ว๊อท ดา กวาน?เล็ท โก ! มาเดม เล็ท โก เฮ้ !)

She get it pop it, lock it, drop it,
(ชี เกท ดิท พ๊อบ อิท ล๊อค กิท ดรอพ อิท)
that birthday cake,
(แดท เบริ์ดเดย์ เค้ก)
Got a candle need to blow that crazy flame away
(กอท ดา แค๊นเดิ้ล นี๊ด ทู โบลว์ แดท เคซี่ เฟลม อะเวย์)
Now Take my red , black card and my jewelery
(นาว เท้ค มาย เร้ด แบล๊ค ค้าร์ด แดน มาย จีเวรี่)
Shawty is cool like the fire, Cool like fire
(ชาวดี้ อีส คูล ไล๊ค เดอะ ไฟเออะร คูล ไล๊ค ไฟเออะร)

[Chorus]
Somebody call 911
(ซัมบอดี้ คอลลํ นายวันวัน)
Shawty fire burning on the dance floor
(ชาวดี้ ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa!
(โว้ว !)
I gotta cool her down
(ไอ กอทดา คูล เฮอ ดาวน์)
She won’t bring the roof to ground on the dance floor
(ชี โวน บริง เดอะ รู๊ฟ ทู กราวนด์ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Whoa !
(โว้ว !)
She’s fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Shes fire burning, fire burning on the dance floor
(ชี ไฟเออะร เบรินนิ่ง ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
That little shawty’s fire burning on the dance floor
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชาวดี้ส ไฟเออะร เบรินนิ่ง งอน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

Somebody call 911
(ซัมบอดี้ คอลลํ นายวันวัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire Burning คำอ่านไทย Sean Kingston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น