เนื้อเพลง The Energy คำอ่านไทย Audiovent

Every now and then I think about you
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
And it makes me, it breaks me
(แอ็นด ดิท เมค มี , อิท บเรค มี)
Out of you and into me, I’ll make it
(เอ้า อ็อฝ ยู แอ็นด อีนทุ มี , แอล เมค อิท)
So take a look at what you do to my head
(โซ เทค เก ลุค แกท ว็อท ยู ดู ทู มาย เฮ็ด)
When you’re leaving, I’m breathing
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิงส , แอม บรีสดิง)
Out of me and into you, I feel sick
(เอ้า อ็อฝ มี แอ็นด อีนทุ ยู , ไอ ฟีล ซิค)
I feel sick
(ไอ ฟีล ซิค)

Now that you’re leaving
(เนา แดท ยัวร์ ลีฝอิงส)
It complicates our lives
(อิท คอมพลิเคท เอ๊า ไลฝ)
But I am the reason
(บัท ไอ แอ็ม เดอะ รี๊ซั่น)
That I will stay alive
(แดท ไอ วิล ซเท อะไลฝ)

We are the energy
(วี อาร์ ดิ เอนเออะจิ)
We are the same as you
(วี อาร์ เดอะ เซม แอ็ส ยู)
Take everything you need
(เทค เอ๊วี่ติง ยู นีด)
We are the answer to
(วี อาร์ ดิ อานเซอะ ทู)
The broken, breaking through
(เดอะ บโรเค็น , บเรคคิง ธรู)
Take everything from me
(เทค เอ๊วี่ติง ฟร็อม มี)

Every now and then I dream about you
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ดรีม อะเบาท ยู)
I’ve lost the feeling, it’s dead skin
(แอฝ ล็อซท เดอะ ฟีลอิง , อิทซ เด็ด ซคิน)
I will never be dependent again
(ไอ วิล เนฝเวอะ บี ดิเพนเด็นท อะเกน)
And every now and then I think about you
(แอ็นด เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
It’s bringing me closer to closure
(อิทซ บริงกิง มี โคลเซอร์ ทู คโลเฉอะ)
Every now and then I know it’s over
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น นาย โน อิทซ โอเฝอะ)
It’s over
(อิทซ โอเฝอะ)

Now that you’re leaving
(เนา แดท ยัวร์ ลีฝอิงส)
It complicates our lives
(อิท คอมพลิเคท เอ๊า ไลฝ)
But I am the reason
(บัท ไอ แอ็ม เดอะ รี๊ซั่น)
That I will stay alive
(แดท ไอ วิล ซเท อะไลฝ)

We are the energy
(วี อาร์ ดิ เอนเออะจิ)
We are the same as you
(วี อาร์ เดอะ เซม แอ็ส ยู)
Take everything you need
(เทค เอ๊วี่ติง ยู นีด)
We are the answer to
(วี อาร์ ดิ อานเซอะ ทู)
The broken, breaking through
(เดอะ บโรเค็น , บเรคคิง ธรู)
Take everything from me
(เทค เอ๊วี่ติง ฟร็อม มี)

We are the energy
(วี อาร์ ดิ เอนเออะจิ)
We are the same as you
(วี อาร์ เดอะ เซม แอ็ส ยู)
Take everything you need
(เทค เอ๊วี่ติง ยู นีด)
We are the answer to
(วี อาร์ ดิ อานเซอะ ทู)
The broken, breaking through
(เดอะ บโรเค็น , บเรคคิง ธรู)
Take everything from me
(เทค เอ๊วี่ติง ฟร็อม มี)
Cause I’m not dying
(คอส แอม น็อท ไดอิง)
No I’m not dying
(โน แอม น็อท ไดอิง)
Today
(ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Energy คำอ่านไทย Audiovent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น