เนื้อเพลง Connect คำอ่านไทย Holly Valance

Why are you searching for another lover?
(ฮไว อาร์ ยู เซิชอิง ฟอ แอะนัธเออะ ลัฝเออะ)
Why don’t you give me some respect?
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี ซัม ริซเพคท)

I wanna strong, sensitive guy
(ไอ วอนนา ซทร็อง , เซนซิทิฝ ไก)
I want him brow, but ever so shy
(ไอ ว็อนท ฮิม บเรา , บัท เอฝเออะ โซ ไฌ)
A gentleman with dignity
(อะ เจนเทิลแมนวิฑ ดีกนิทิ)
If you don’t get this, it ain’t you
(อิฟ ยู ด้อนท์ เก็ท ดีซ , อิท เอน ยู)
I wanna boy to make me feel fine
(ไอ วอนนา บอย ทู เมค มี ฟีล ไฟน)
With a little look in his eye
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลุค อิน ฮิส ไอ)
Gotta give as good as you get
(กอททะ กิฝ แอ็ส เกิด แอ็ส ยู เก็ท)
If you want to start with it
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ซทาท วิฑ อิท)

You gotta be appealing
(ยู กอททะ บี อเพียวลิง)
You gotta do it right
(ยู กอททะ ดู อิท ไรท)
If you can’t say you love me
(อิฟ ยู แค็นท เซ ยู ลัฝ มี)
We can’t unite
(วี แค็นท ยุไนท)

Why are you searching for another lover?
(ฮไว อาร์ ยู เซิชอิง ฟอ แอะนัธเออะ ลัฝเออะ)
Why don’t you give me some respect?
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี ซัม ริซเพคท)
When will we just learn to like each other?
(ฮเว็น วิล วี จัซท เลิน ทู ไลค อีช อัฑเออะ)
Why don’t we learn how to connect?
(ฮไว ด้อนท์ วี เลิน เฮา ทู ค็อนเนคท)

I wanna guy in which to confide
(ไอ วอนนา ไก อิน ฮวิช ทู ค็อนไฟด)

There to tell my secrets and lies
(แดร์ ทู เท็ล มาย ซีคเร็ท แซน ไล)
I wanna boy who’s genuine too
(ไอ วอนนา บอย ฮู เจนอิวอิน ทู)
If it ain’t your style then it ain’t you
(อิฟ อิท เอน ยุร ซไทล เด็น หนิด เอน ยู)
I never meant to be so tough
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ ทั๊ฟ)
But I guess I’m gonna find the perfect love
(บัท ไอ เก็ซ แอม กอนนะ ไฟนด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
Listen to the lines I sing
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไลน ซาย ซิง)
Or I won’t give you anything
(ออ ไอ ว็อนท กิฝ ยู เอนอิธิง)

You gotta be appealing
(ยู กอททะ บี อเพียวลิง)
You gotta do it right
(ยู กอททะ ดู อิท ไรท)
If you can’t say you love me
(อิฟ ยู แค็นท เซ ยู ลัฝ มี)
We can’t unite
(วี แค็นท ยุไนท)

Why are you searching for another lover?
(ฮไว อาร์ ยู เซิชอิง ฟอ แอะนัธเออะ ลัฝเออะ)
Why don’t you give me some respect?
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี ซัม ริซเพคท)
When will we just learn to like each other?
(ฮเว็น วิล วี จัซท เลิน ทู ไลค อีช อัฑเออะ)
Why don’t we learn how to connect?
(ฮไว ด้อนท์ วี เลิน เฮา ทู ค็อนเนคท)

Slow it down
(ซโล อิท เดาน)
Leave the body and the mind
(ลีฝ เดอะ บอดอิ แอ็นด เดอะ ไมนด)
Slow it down
(ซโล อิท เดาน)
Come and see what you find
(คัม แอ็นด ซี ว็อท ยู ไฟนด)
[Ooh]
([ อู้ ])
Slow it down
(ซโล อิท เดาน)
[Ooh]
([ อู้ ])
Leave the body and the mind
(ลีฝ เดอะ บอดอิ แอ็นด เดอะ ไมนด)
[Ooh]
([ อู้ ])
Slow it down
(ซโล อิท เดาน)
[Ooh]
([ อู้ ])
Come on and see what you find
(คัมมอน แอ็นด ซี ว็อท ยู ไฟนด)

You gotta be appealing
(ยู กอททะ บี อเพียวลิง)
You gotta do it right
(ยู กอททะ ดู อิท ไรท)
If you can’t say you love me
(อิฟ ยู แค็นท เซ ยู ลัฝ มี)
We can’t unite
(วี แค็นท ยุไนท)

Why are you searching for another lover?
(ฮไว อาร์ ยู เซิชอิง ฟอ แอะนัธเออะ ลัฝเออะ)
Why don’t you give me some respect?
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี ซัม ริซเพคท)
When will we just learn to like each other?
(ฮเว็น วิล วี จัซท เลิน ทู ไลค อีช อัฑเออะ)
Why don’t we learn how to connect?
(ฮไว ด้อนท์ วี เลิน เฮา ทู ค็อนเนคท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Connect คำอ่านไทย Holly Valance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น