เนื้อเพลง Love U 4 Life คำอ่านไทย Jodeci

Promises you made me
(พรอมอิซ ยู เมด มี)
All the things you told me
(ออล เดอะ ธิง ยู โทลด มี)
You said you’d never leave me
(ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ ลีฝ มี)
We’ll be together for eternity
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ ฟอ อิเทอนิทิ)
Now it’s all in the past
(เนา อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาซท)
Now I know our love will last
(เนา ไอ โน เอ๊า ลัฝ วิล ลาซท)
Lady I will do all I can
(เลดิ ไอ วิล ดู ออล ไอ แค็น)
Lady I will be all I am
(เลดิ ไอ วิล บี ออล ไอ แอ็ม)
I’ll give you all you had before
(แอล กิฝ ยู ออล ยู แฮ็ด บิโฟ)
So come on in and close the door
(โซ คัมมอน อิน แอ็นด คโลส เดอะ โด)
Let me show you what I could be
(เล็ท มี โฌ ยู ว็อท ไอ เคิด บี)
Could you just please tell me
(เคิด ยู จัซท พลีส เท็ล มี)

[chorus:]
([ โครัซ : ])

Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)
Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)

I know that things are rough
(ไอ โน แดท ธิง แซร์ รัฟ)
But my faith wasn’t strong enough
(บัท มาย เฟธ วอสซึ้น ซทร็อง อินัฟ)
Now my heart is built to last
(เนา มาย ฮาท อีส บิลท ทู ลาซท)
My heart is beating for you fast
(มาย ฮาท อีส บืดิงสฺ ฟอ ยู ฟัซท)
But now I know that you understand
(บัท เนา ไอ โน แดท ยู อันเดิซแทนด)
I wanna take you by the hand
(ไอ วอนนา เทค ยู ไบ เดอะ แฮ็นด)
And walk with you down that aisle
(แอ็นด วอค วิฑ ยู เดาน แดท ไอล)
And with you I will live my life
(แอ็นด วิฑ ยู ไอ วิล ไลฝ มาย ไลฟ)
I’ll give you all you had before
(แอล กิฝ ยู ออล ยู แฮ็ด บิโฟ)
So come on in and close the door
(โซ คัมมอน อิน แอ็นด คโลส เดอะ โด)
Let me show you what I could be
(เล็ท มี โฌ ยู ว็อท ไอ เคิด บี)
If you just please tell me
(อิฟ ยู จัซท พลีส เท็ล มี)

Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)
Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)

I want you to know that it’s for real
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน แดท อิทซ ฟอ ริแอ็ล)
This feeling that I feel
(ดีซ ฟีลอิง แดท ไอ ฟีล)
I want you to know that it’s so real
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน แดท อิทซ โซ ริแอ็ล)
Tell me will you
(เท็ล มี วิล ยู)

Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)
Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)
Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)
Do you believe in love
(ดู ยู บิลีฝ อิน ลัฝ)
And the promise that it gives
(แอ็นด เดอะ พรอมอิซ แดท ดิธ กิฝ)
I wanna love you for life
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ฟอ ไลฟ)
Cause your love is why I live
(คอส ยุร ลัฝ อีส ฮไว ไอ ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love U 4 Life คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น