เนื้อเพลง Silent All These Years คำอ่านไทย Tori Amos

Excuse me but can I be you for a while
(เอ็คซคยูซ มี บัท แค็น นาย บี ยู ฟอ รา ฮไวล)
My DOG won’t bite if you sit real still
(มาย ด็อก ว็อนท ไบท อิฟ ยู ซิท ริแอ็ล ซทิล)
I got the anti-Christ in the kitchen yellin’ at me again
(ไอ ก็อท ดิ แอนทิ คไรซท อิน เดอะ คีชเอ็น เยลลิน แอ็ท มี อะเกน)
Yeah I can hear that
(เย่ ไอ แค็น เฮีย แดท)

Been saved again by the garbage truck
(บีน เซฝ อะเกน ไบ เดอะ กาบิจ ทรัค)
I got something to say you know but NOTHING comes
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซ ยู โน บัท นัธอิง คัม)
Yes I know what you think of me you never shut up
(เย็ซ ซาย โน ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี ยู เนฝเวอะ ฌัท อัพ)
Yeah I can hear that
(เย่ ไอ แค็น เฮีย แดท)

But what if I’m a mermaid
(บัท ว็อท อิฟ แอม มา เมอเมด)
In these jeans of his with her name still on it
(อิน ฑิส จีน อ็อฝ ฮิส วิฑ เฮอ เนม ซทิล ออน หนิด)
Hey but I don’t care
(เฮ บัท ไอ ด้อนท์ แค)
Cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it’s been
(คอส ซัมไทม์ ซาย เซ็ด ซัมไทม์ ซาย เฮีย มาย ฝอยซ แอ็นด อิทซ บีน)
HERE silent all these years
(เฮียร ไซเล็นท ดอร์ ฑิส เยีย)

So you found a girl who thinks really deep thoughts
(โซ ยู เฟานด อะ เกิล ฮู ธิงค ริแอ็ลลิ ดีพ ธอท)
What’s so amazing about really deep thoughts
(ว็อท โซ อะเมสอิง อะเบาท ริแอ็ลลิ ดีพ ธอท)
Boy you best pray that I bleed real soon

(บอย ยู เบ็ซท พเร แดท ไอ บลีด ริแอ็ล ซูน)
How’s that thought for you
(เฮา แดท ธอท ฟอ ยู)

My scream got lost in a paper cup
(มาย ซครีม ก็อท ล็อซท อิน อะ เพเพอะ คัพ)
You think there’s a heaven where some screams have gone
(ยู ธิงค แดร์ ซา เฮฝเอ็น ฮแว ซัม ซครีม แฮ็ฝ กอน)
I got 25 bucks and a cracker do you think it’s enough
(ไอ ก็อท 25 บัค แซน อะ คแรคเคอะ ดู ยู ธิงค อิทซ อินัฟ)
To get us there
(ทู เก็ท อัซ แดร์)

But what if I’m a mermaid
(บัท ว็อท อิฟ แอม มา เมอเมด)
In these jeans of his with her name still on it
(อิน ฑิส จีน อ็อฝ ฮิส วิฑ เฮอ เนม ซทิล ออน หนิด)
Hey but I don’t care
(เฮ บัท ไอ ด้อนท์ แค)
Cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it’s been
(คอส ซัมไทม์ ซาย เซ็ด ซัมไทม์ ซาย เฮีย มาย ฝอยซ แอ็นด อิทซ บีน)
HERE silent all these
(เฮียร ไซเล็นท ดอร์ ฑิส)

Years go by will I still be waiting
(เยีย โก ไบ วิล ไอ ซทิล บี เวททิง)
For somebody else to understand
(ฟอ ซัมบอดี้ เอ็ลซ ทู อันเดิซแทนด)
Years go by if I’m stripped of my beauty
(เยีย โก ไบ อิฟ แอม สตริปชฺ อ็อฝ มาย บยูทิ)
And the orange clouds raining in my head
(แอ็นด ดิ ออเร็นจ คเลาด เรนนิงอิน มาย เฮ็ด)
Years go by will I choke on my tears
(เยีย โก ไบ วิล ไอ โชค ออน มาย เทีย)
Till finally there is nothing left
(ทิล ไฟแน็ลลิ แดร์ อีส นัธอิง เล็ฟท)
One more casualty
(วัน โม แคฉอวลทิ)
You know we’re to EASY easy easy
(ยู โน เวีย ทู อีสอิ อีสอิ อีสอิ)

Well I love the way we communicate
(เว็ล ไอ ลัฝ เดอะ เว วี ค็อมยูนิเคท)
Your eyes focus on my funny lip shape
(ยุร ไอ โฟ๊คัส ออน มาย ฟันนิ ลิพ เฌพ)
Let’s hear what you think of me now but baby don’t look up
(เล็ท เฮีย ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี เนา บัท เบบิ ด้อนท์ ลุค อัพ)
The sky is falling
(เดอะ ซไค อีส ฟ๊อลิง)

Your MOTHER shows up in a nasty dress
(ยุร ม๊าเธ่อร์ โฌ อัพ อิน อะ นาซทิ ดเรซ)
It’s your turn now to stand where I stand
(อิทซ ยุร เทิน เนา ทู ซแท็นด ฮแว ไอ ซแท็นด)
Everybody lookin’ at you here take hold of my hand
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู เฮียร เทค โฮลด อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Yeah I can hear them
(เย่ ไอ แค็น เฮีย เฑ็ม)

But what if I’m a mermaid
(บัท ว็อท อิฟ แอม มา เมอเมด)
In these jeans of his with her name still on it
(อิน ฑิส จีน อ็อฝ ฮิส วิฑ เฮอ เนม ซทิล ออน หนิด)
Hey but I don’t care
(เฮ บัท ไอ ด้อนท์ แค)
Cause sometimes I said sometimes I hear my voice
(คอส ซัมไทม์ ซาย เซ็ด ซัมไทม์ ซาย เฮีย มาย ฝอยซ)
I hear my voice
(ไอ เฮีย มาย ฝอยซ)
I hear my voice
(ไอ เฮีย มาย ฝอยซ)
And it’s been HERE silent all these years
(แอ็นด อิทซ บีน เฮียร ไซเล็นท ดอร์ ฑิส เยีย)
I’ve been here silent all these years
(แอฝ บีน เฮียร ไซเล็นท ดอร์ ฑิส เยีย)
Silent all these
(ไซเล็นท ดอร์ ฑิส)
Silent all these years
(ไซเล็นท ดอร์ ฑิส เยีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silent All These Years คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น