เนื้อเพลง Rough God Goes Riding คำอ่านไทย Van Morrison

Oh the mud splattered victims
(โอ เดอะ มัด ซพแลทเทอะ ฝิคทิม)
Have to pay out all along the ancient highway
(แฮ็ฝ ทู เพ เอ้า ดอร์ อะลอง ดิ เอนเฌ็นท ไฮฮเวย์)
Torn between half truth and victimisation
(โทน บีทวิน ฮาล์ฟ ทรูธ แอ็นด victimisation)
Fighting back with counter attacks
(ไฟท์ดิง แบ็ค วิฑ เคานเทอะ แอ็ทแทค)

It’s when that rough god goes riding
(อิทซ ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง)
When the rough god goes gliding
(ฮเว็น เดอะ รัฟ ก็อด โกซ glidings)
And then rough god goes riding
(แอ็นด เด็น รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)

I was flabbergasted by the headlines
(ไอ วอส ฟแลบเบอะแก็ซท ไบ เดอะ เฮดไลน์)
People in glasshouses throwing stones
(พี๊เพิ่ล อิน glasshouses โตววิง ซโทน)
Gaping wounds that will never heal
(เกพอิง วูนด แดท วิล เนฝเวอะ ฮีล)
Now they’re moaning like a dog in a manger
(เนา เดรว เมานิง ไลค เก ด็อก อิน อะ เมนเจอะ)

It’s when that rough god goes riding
(อิทซ ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง)
And then the rough god goes gliding
(แอ็นด เด็น เดอะ รัฟ ก็อด โกซ glidings)
There’ll be nobody hiding
(เดอะเรล บี โนบอดี้ ไฮดอิง)
When that rough god comes riding on in
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด คัม ไรดอิง ออน อิน)

And it’s a matter of survival
(แอ็นด อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ เซอะไฝฝแอ็ล)
When you’re born with your back against the wall
(ฮเว็น ยัวร์ บอน วิฑ ยุร แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)
Won’t somebody hand me a bible
(ว็อนท ซัมบอดี้ แฮ็นด มี อะ ไบบล)
Won’t you give me that number to call
(ว็อนท ยู กิฝ มี แดท นัมเบอะ ทู คอล)

When that rough god goed riding
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด goed ไรดอิง)
And then that rough god goes gliding
(แอ็นด เด็น แดท รัฟ ก็อด โกซ glidings)
They’ll be nobody hiding
(เด๊ว บี โนบอดี้ ไฮดอิง)
When that rough god goes riding on in
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง ออน อิน)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)

When that rough god goed riding
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด goed ไรดอิง)
When that rough god goes gliding
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ glidings)
There’ll be nobody hiding
(เดอะเรล บี โนบอดี้ ไฮดอิง)
When that rough god goes riding on in
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง ออน อิน)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)

There’ll be no more heroes
(เดอะเรล บี โน โม อีโร)
They’ll be reduced to zero
(เด๊ว บี ริดยูซ ทู สีโร)
When that rough god goes riding
(ฮเว็น แดท รัฟ ก็อด โกซ ไรดอิง)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)
Riding on in
(ไรดอิง ออน อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rough God Goes Riding คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น