เนื้อเพลง I Don’t Want Anything to Change คำอ่านไทย Bonnie Raitt

Bonnie Raitt-I Don’t Want Anything to Change
(บอนนิ Raitt ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
[Maia Sharp/Liz Rose/Stephanie Chapman]
([ Maia ชาร์พ /Liz โรส /Stephanie แชพแม็น ])

Sleepless nights aren’t so bad
(ซลีพเล็ซ ไนท อเร้น โซ แบ็ด)
I’m staying up, I’m staying sad
(แอม สเตย์ยิ่ง อัพ , แอม สเตย์ยิ่ง แซ็ด)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
I like it lonely I like it strange
(ไอ ไลค อิท โลนลิ ไอ ไลค อิท ซทเรนจ)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)

You left a mess you’re everywhere
(ยู เล็ฟท ดา เมซ ยัวร์ เอวี่แวร์)
I’d pick it up but I don’t dare
(อาย พิค อิท อัพ บัท ไอ ด้อนท์ แด)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
There’s nothing I would rearrange
(แดร์ นัธอิง ไอ เวิด รีโอเรง)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)

I can feel you fading
(ไอ แค็น ฟีล ยู เฟดิง)
But until you’re gone
(บัท อันทีล ยัวร์ กอน)
I’m taking all the time I can borrow
(แอม เทคอิง ซอ เดอะ ไทม ไอ แค็น บอโร)
The getting over is waiting
(เดอะ เกดดดิ้ง โอเฝอะ อีส เวททิง)
But I won’t move on
(บัท ไอ ว็อนท มูฝ ออน)
And I’m gonna wanna feel the same tomorrow
(แอ็นด แอม กอนนะ วอนนา ฟีล เดอะ เซม ทุมอโร)

I know the truth is right outside
(ไอ โน เดอะ ทรูธ อีส ไรท เอาทไซด)
But for the moment it’s best denied
(บัท ฟอ เดอะ โมเม็นท อิทซ เบ็ซท ดิไน)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)

I can feel you fading
(ไอ แค็น ฟีล ยู เฟดิง)
But until you’re gone
(บัท อันทีล ยัวร์ กอน)
I’m taking all the time I can borrow
(แอม เทคอิง ซอ เดอะ ไทม ไอ แค็น บอโร)
The getting over is waiting
(เดอะ เกดดดิ้ง โอเฝอะ อีส เวททิง)
But I won’t move on
(บัท ไอ ว็อนท มูฝ ออน)
And I’m gonna wanna feel the same tomorrow
(แอ็นด แอม กอนนะ วอนนา ฟีล เดอะ เซม ทุมอโร)

And I don’t want anything to do
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู ดู)
With what comes after you
(วิฑ ว็อท คัม อาฟเทอะ ยู)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)
I don’t want anything to change
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ทู เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want Anything to Change คำอ่านไทย Bonnie Raitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น