เนื้อเพลง Your Disco Needs You คำอ่านไทย Kylie Minogue

Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)

Desperately seeking someone willing to travel
(เดซเพอะริทลิ ซีคิง ซัมวัน วีลลิง ทู ทแรฝแอ็ล)
You’re lost in conversation and useless at Scrabble
(ยัวร์ ล็อซท อิน คอนเฝอะเซฌัน แอ็นด ยูสเหลด แอ็ท Scrabble)
Happiness will never last darkness comes to kick your ass
(แฮพพิเน็ซ วิล เนฝเวอะ ลาซท ดาคเน็ซ คัม ทู คิด ยุร อาซ)
So lets dance through all our fears
(โซ เล็ท ดานซ ธรู ออล เอ๊า เฟีย)
War is over for a bit
(วอ อีส โอเฝอะ ฟอ รา บิท)
The whole world should be moving to your heart
(เดอะ โฮล เวิลด เชิด บี มูฝอิง ทู ยุร ฮาท)
Your lonely heart
(ยุร โลนลิ ฮาท)

Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)

We’re sold on vanity but that’s so see through [see through]
(เวีย โซลด ออน แฝนอิทิ บัท แด๊ท โซ ซี ธรู [ ซี ธรู ])
Take your body to the floor, your disco needs you
(เทค ยุร บอดอิ ทู เดอะ ฟโล , ยุร ดิสโค นีด ยู)
From Soho to Singapore, from the mainland to the shore
(ฟร็อม Soho ทู ซีงกะโพ , ฟร็อม เดอะ mainland ทู เดอะ โฌ)

So lets dance through all our fears
(โซ เล็ท ดานซ ธรู ออล เอ๊า เฟีย)
War is over for a bit, you’re a slave to the rhythm to your heart
(วอ อีส โอเฝอะ ฟอ รา บิท , ยัวร์ อะ ซเลฝ ทู เดอะ ริธึ่ม ทู ยุร ฮาท)
You’re a lonely heart
(ยัวร์ อะ โลนลิ ฮาท)

Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Ah-aaaahhhhhhh
(อา aaaahhhhhhh)
Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh Oooh Oooh Oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Ah-aaaahhhhhhh
(อา aaaahhhhhhh)

Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)

Ah-aaaahhhhhhh
(อา aaaahhhhhhh)
So lets dance through all our fears
(โซ เล็ท ดานซ ธรู ออล เอ๊า เฟีย)
War is over for a bit, the whole world should be moving to your heart
(วอ อีส โอเฝอะ ฟอ รา บิท , เดอะ โฮล เวิลด เชิด บี มูฝอิง ทู ยุร ฮาท)
You’re a lonely heart
(ยัวร์ อะ โลนลิ ฮาท)

Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco needs you!
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค นีด ยู !)
Your disco, your disco, your disco..
(ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค , ยุร ดิสโค)

Needs… YOU!
(นีด ยู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Disco Needs You คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น