เนื้อเพลง Irresistible (West Side Connection) คำอ่านไทย Mariah Carey

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

I don’t wanna lose you to somebody else
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
But I can’t go on contradicting myself
(บัท ไอ แค็นท โก ออน contradictings ไมเซลฟ)
I know that it’s pointless to keep hodling on
(ไอ โน แดท อิทซ พอยนทเล็ซ ทู คีพ hodlings ออน)
But something inside tells me you’re where I belong
(บัท ซัมติง อีนไซด เท็ล มี ยัวร์ ฮแว ไอ บิลอง)

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

I know that it’s unrealistic to think
(ไอ โน แดท อิทซ อันรีแอะรีซทิค ทู ธิงค)
That things will get better
(แดท ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ)
Between you and me
(บีทวิน ยู แอ็นด มี)
Cause time after time
(คอส ไทม อาฟเทอะ ไทม)
You just shatter my heart
(ยู จัซท แฌทเทอะ มาย ฮาท)
But when I’m without you
(บัท ฮเว็น แอม วิเฑาท ยู)
I feel so torn apart
(ไอ ฟีล โซ โทน อะพาท)

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

Boy
(บอย)
I wish
(ไอ วิฌ)
That I didn’t
(แดท ไอ ดิ๊นอิน)
Love you so
(ลัฝ ยู โซ)
[oh oo oh oo oh oh]
([ โอ โอโอ โอ โอโอ โอ โอ ])
I try to tell you no
(ไอ ทไร ทู เท็ล ยู โน)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)
[oh oo oh oo whoah oh]
([ โอ โอโอ โอ โอโอ โว้ โอ ])

See I only want it to be like it was
(ซี ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ดิธ ทู บี ไลค อิท วอส)
When we got together and first fell in love
(ฮเว็น วี ก็อท ทุเกฑเออะ แอ็นด เฟิซท เฟ็ล อิน ลัฝ)
Sometimes it’s like I’m addicted to you
(ซัมไทม์ อิทซ ไลค แอม แอดดีคท ทู ยู)
This love’s so consuming
(ดีซ ลัฝ โซ คันซูมมิง)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)

But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

Everytime I try to leave
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ลีฝ)
Something pulls me back baby
(ซัมติง พุล มี แบ็ค เบบิ)
Tried and tried to let you go
(ทไร แอ็นด ทไร ทู เล็ท ยู โก)
But it’s just impossible
(บัท อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Everytime we say goodbye
(เอ๊รี่ไทม์ วี เซ กู๊ดบาย)
Bitter tear drops fill my eyes
(บีทเทอะ เทีย ดร็อพ ฟิล มาย ไอ)
Wish I didn’t need you so
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู โซ)
But you’re irresistible
(บัท ยัวร์ อินรีซิซทีเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Irresistible (West Side Connection) คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น