เนื้อเพลง This Afternoon คำอ่านไทย Nickelback

Looking like another Bob Marley day
(ลุคอิง ไลค แอะนัธเออะ บ็อบ มาร์รี เด)
Hitting from the bong like a diesel train
(ฮิทติง ฟร็อม เดอะ บอง ไลค เก ดีเส็ล ทเรน)
And now we’re hanging out this afternoon
(แอ็นด เนา เวีย แฮงอิง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

We got weeds in the back that are 4 feet tall
(วี ก็อท วีด ซิน เดอะ แบ็ค แดท อาร์ โฟว ฟีท ทอล)
Cheech and Chong would probably have smoked them all
(ชีชชฺ แอ็นด ชอง เวิด พรอบอับลิ แฮ็ฝ ซโมค เฑ็ม ออล)
So, im on the couch this afternoon
(โซ , แอม ออน เดอะ เคาช ดีซ แอฟเตอร์นูน)

?? is laying on the kitchen floor
(อีส เลยิง ออน เดอะ คีชเอ็น ฟโล)
If we take them out back we can buy some more
(อิฟ วี เทค เฑ็ม เอ้า แบ็ค วี แค็น ไบ ซัม โม)
So i doubt we’re going out this afternoon
(โซ ไอ เดาท เวีย โกอิ้ง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

Better hang on if your tagging along
(เบทเทอะ แฮ็ง ออน อิฟ ยุร taggings อะลอง)
Cos we’ll be doing this till 6 in the morning
(คอซ เว็ล บี ดูอิง ดีซ ทิล ซิก อิน เดอะ มอนิง)
Nothing wrong with going all night long
(นัธอิง ร็อง วิฑ โกอิ้ง ซอ ไนท ล็อง)
Time to put the brakes on doesn’t matter when you got to
(ไทม ทู พัท เดอะ บเรค ออน ดัสอินท แมทเทอะ ฮเว็น ยู ก็อท ทู)

Get up, go out
(เก็ท อัพ , โก เอ้า)
Me and all my friends
(มี แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด)
Drink up, fall down
(ดริงค อัพ , ฟอล เดาน)
We’ll do it all again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Just sitting around, hanging out this afternoon
(จัซท ซีททิง อะเรานด , แฮงอิง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

The landlord says i should buy a tent
(เดอะ แลนหลอก เซ ซาย เชิด ไบ อะ เท็นท)
But he can kiss my ass cos i paid my rent
(บัท ฮี แค็น คิซ มาย อาซ คอซ ซาย เพลด มาย เร็นท)
So i doubt, he’ll kick me out this afternoon
(โซ ไอ เดาท , เฮ็ล คิด มี เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

Down on the corner in a seedy bar
(เดาน ออน เดอะ คอเนอะ อิน อะ ซีดอิ บา)
Jukebox cranking out the CCR
(จยูคบ็อคซ crankings เอ้า เดอะ CCR)
Had a few, just whos with you this afternoon
(แฮ็ด อะ ฟยู , จัซท ฮู วิฑ ยู ดีซ แอฟเตอร์นูน)

Better hang on if your tagging along
(เบทเทอะ แฮ็ง ออน อิฟ ยุร taggings อะลอง)
Cos we’ll be doing this till 6 in the moring
(คอซ เว็ล บี ดูอิง ดีซ ทิล ซิก อิน เดอะ morings)
Nothing wrong with going all night long
(นัธอิง ร็อง วิฑ โกอิ้ง ซอ ไนท ล็อง)
Time to put the brakes on doesn’t matter when you got to
(ไทม ทู พัท เดอะ บเรค ออน ดัสอินท แมทเทอะ ฮเว็น ยู ก็อท ทู)

Get up, go out
(เก็ท อัพ , โก เอ้า)
Me and all my friends
(มี แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด)
Drink up, fall down
(ดริงค อัพ , ฟอล เดาน)
We’ll do it all again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Get up, go out
(เก็ท อัพ , โก เอ้า)
Me and all my friends
(มี แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด)
Drink up, fall down
(ดริงค อัพ , ฟอล เดาน)
We’ll do it all again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Just sitting around, hanging out this afternoon
(จัซท ซีททิง อะเรานด , แฮงอิง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

Wear a wristwatch, and alarm clock to see what time it ends
(แว รา wristwatch , แอ็นด อะลาม คล็อค ทู ซี ว็อท ไทม อิท เอ็นด)
From the moment i wake up, i just love being with my friends
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ เวค อัพ , ไอ จัซท ลัฝ บีอิง วิฑ มาย ฟเร็นด)
We barely get by, but have the best times and hope it never ends
(วี แบลิ เก็ท ไบ , บัท แฮ็ฝ เดอะ เบ็ซท ไทม แซน โฮพ อิท เนฝเวอะ เอ็นด)
We drink all day until we fall down, so we can do it all again
(วี ดริงค ออล เด อันทีล วี ฟอล เดาน , โซ วี แค็น ดู อิท ดอร์ อะเกน)

?? Its the human race
(อิทซ เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
If we were living on the edge taking too much space
(อิฟ วี เวอ ลีฝอิง ออน ดิ เอ็จ เทคอิง ทู มัช ซเพซ)
So i’ll doubt i’ll figure out just what to do
(โซ แอล เดาท แอล ฟีกยุร เอ้า จัซท ว็อท ทู ดู)
But kicking around hanging out this afternoon
(บัท คิคกิ้ง อะเรานด แฮงอิง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

Better hang on if your tagging along
(เบทเทอะ แฮ็ง ออน อิฟ ยุร taggings อะลอง)
Cos we’ll be doing this till 6 in the moring
(คอซ เว็ล บี ดูอิง ดีซ ทิล ซิก อิน เดอะ morings)
Nothing wrong with going all night long
(นัธอิง ร็อง วิฑ โกอิ้ง ซอ ไนท ล็อง)
Time to put the brakes on doesn’t matter when you got to
(ไทม ทู พัท เดอะ บเรค ออน ดัสอินท แมทเทอะ ฮเว็น ยู ก็อท ทู)

Get up, go out
(เก็ท อัพ , โก เอ้า)
Me and all my friends
(มี แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด)
Drink up, fall down
(ดริงค อัพ , ฟอล เดาน)
We’ll do it all again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Get up, go out
(เก็ท อัพ , โก เอ้า)
Me and all my friends
(มี แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด)
Drink up, fall down
(ดริงค อัพ , ฟอล เดาน)
We’ll do it all again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ อะเกน)

Just sitting around, hanging out this afternoon
(จัซท ซีททิง อะเรานด , แฮงอิง เอ้า ดีซ แอฟเตอร์นูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Afternoon คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น