เนื้อเพลง Mean Girl คำอ่านไทย Unwritten Law

Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love
(แอม อิน ลัฝ)

Bum luck will you ever know
(บัม ลัค วิล ยู เอฝเออะ โน)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
A nice girl flown around in pretty girl limbo
(อะ ไน๊ซ์ เกิล ฟโลน อะเรานด อิน พรีททิ เกิล ลีมโบ)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Not a mean bone in her body I said
(น็อท ดา มีน บอน อิน เฮอ บอดอิ ไอ เซ็ด)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I love her like a bullet to the back of the head
(ไอ ลัฝ เฮอ ไลค เก บูลเล็ท ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ เฮ็ด)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love with
(แอม อิน ลัฝ วิฑ)
Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love
(แอม อิน ลัฝ)

Lookin’ like a school girl dressed to kill
(ลุคกิน ไลค เก ซคูล เกิล ดเรซ ทู คิล)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
A pretty girl dress would make a mean girl ill
(อะ พรีททิ เกิล ดเรซ เวิด เมค เก มีน เกิล แอล)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Like Jon Bonham locked to a doctor beat
(ไลค จอนนี่ Bonham ล็อค ทู อะ ดอคเทอะ บีท)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I need a mean girl to knock me off my feet
(ไอ นีด อะ มีน เกิล ทู น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
Im not in love with you
(แอม น็อท อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love with
(แอม อิน ลัฝ วิฑ)
Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love
(แอม อิน ลัฝ)

I just want mean girl to be nasty and fine
(ไอ จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไฟน)
You just want mean girl to be nasty and mine
(ยู จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไมน)
So what you say
(โซ ว็อท ยู เซ)
I just want mean girl to be nasty and fine
(ไอ จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไฟน)
You just want mean girl to be nasty and mine
(ยู จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไมน)
1 2 3 4
(วัน ทู ที โฟว)
I just want mean girl to be nasty and fine
(ไอ จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไฟน)
You just want mean girl to be nasty and mine
(ยู จัซท ว็อนท มีน เกิล ทู บี นาซทิ แอ็นด ไมน)

Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love with
(แอม อิน ลัฝ วิฑ)
Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love
(แอม อิน ลัฝ)

Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love with
(แอม อิน ลัฝ วิฑ)
Im in love with mean girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มีน เกิล)
Im in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Im in love
(แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mean Girl คำอ่านไทย Unwritten Law

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น