เนื้อเพลง We Are The Reason คำอ่านไทย Avalon

As little children we would dream of Christmas morn
(แอ็ส ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น วี เวิด ดรีม อ็อฝ ครีซมัซ มอน)
Of all the gifts and toys we knew we’d find
(อ็อฝ ออล เดอะ กิฟท แซน ทอย วี นยู เว็ด ไฟนด)
But we never realized a baby born one blessed night
(บัท วี เนฝเวอะ รีแอะไลส อะ เบบิ บอน วัน บเล็ซ ไนท)
Gave us the greatest gift of our lives
(เกฝ อัซ เดอะ เกสเดด กิฟท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

*We were the reason that He gave His life
(*วี เวอ เดอะ รี๊ซั่น แดท ฮี เกฝ ฮิส ไลฟ)
We were the reason that He suffered and died
(วี เวอ เดอะ รี๊ซั่น แดท ฮี ซัฟเฟอะ แอ็นด ได)
To a world that was lost He gave all He could give
(ทู อะ เวิลด แดท วอส ล็อซท ฮี เกฝ ออล ฮี เคิด กิฝ)
To show us the reason to live
(ทู โฌ อัซ เดอะ รี๊ซั่น ทู ไลฝ)

As the years went by we learned more about gifts
(แอ็ส เดอะ เยีย เว็นท ไบ วี เลิน โม อะเบาท กิฟท)
The giving of ourselves and what that means
(เดอะ กีฝวิง อ็อฝ เอารเซลฝส แซน ว็อท แดท มีน)
On a dark and cloudy day a man hung crying in the rain
(ออน อะ ดาค แอ็นด คเลาดอิ เด อะ แม็น ฮัง คไรอิง อิน เดอะ เรน)
All because of love
(ออล บิคอส สับ ลัฝ)
All because of love
(ออล บิคอส สับ ลัฝ)

*Chorus
(*โครัซ)

I finally found the reason for living
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด เดอะ รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
It’s in giving every part of my heart to Him [every part to Him]
(อิทซ ซิน กีฝวิง เอฝริ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ทู ฮิม [ เอฝริ พาท ทู ฮิม ])
And all that I do every word that I say [you know I’ll be saying]
(แอ็นด ออล แดท ไอ ดู เอฝริ เวิด แดท ไอ เซ [ ยู โน แอล บี เซอิง ])
I’ll be giving my all just for Him, for Him [every thing for Him]
(แอล บี กีฝวิง มาย ออล จัซท ฟอ ฮิม , ฟอ ฮิม [ เอฝริ ธิง ฟอ ฮิม ])

We are the reason that He gave His life
(วี อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ฮี เกฝ ฮิส ไลฟ)
We are the reason that He suffered and died
(วี อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ฮี ซัฟเฟอะ แอ็นด ได)
To a world that was lost He gave all He could give [all that he could give all]
(ทู อะ เวิลด แดท วอส ล็อซท ฮี เกฝ ออล ฮี เคิด กิฝ [ ออล แดท ฮี เคิด กิฝ ออล ])
To show us the reason to live
(ทู โฌ อัซ เดอะ รี๊ซั่น ทู ไลฝ)

#He is the reason to live
(#ฮี อีส เดอะ รี๊ซั่น ทู ไลฝ)
[don’t you know do you know the reason
([ ด้อนท์ ยู โน ดู ยู โน เดอะ รี๊ซั่น)
that he came, oh he came to save us
(แดท ฮี เคม , โอ ฮี เคม ทู เซฝ อัซ)
when he gave his life for us] he suffered and died
(ฮเว็น ฮี เกฝ ฮิส ไลฟ ฟอ อัซ ] ฮี ซัฟเฟอะ แอ็นด ได)
To a world that was lost He gave everything [everything that He had He gave]
(ทู อะ เวิลด แดท วอส ล็อซท ฮี เกฝ เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง แดท ฮี แฮ็ด ฮี เกฝ ])
To show us the reason to live
(ทู โฌ อัซ เดอะ รี๊ซั่น ทู ไลฝ)

*chorus + # together
(*โครัซ + # ทุเกฑเออะ)
Don’t know how I could thank Jesus all that he had all..
(ด้อนท์ โน เฮา ไอ เคิด แธ็งค จีสัซ ซอร์ แดท ฮี แฮ็ด ออล)
*chorus + # together
(*โครัซ + # ทุเกฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Are The Reason คำอ่านไทย Avalon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น