เนื้อเพลง Best of Me คำอ่านไทย Mya

[feat. Jadakiss]
([ ฟีท Jadakiss ])

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Uh, huh
(อา , ฮู)
I don’t wanna get the best of you, ha-ha [whoa]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู , ฮา ฮา [ โว้ว ])
Yo, yo
(โย , โย)

[Mya]
([ Mya ])
You put me on
(ยู พัท มี ออน)
I can’t let let him go no
(ไอ แค็นท เล็ท เล็ท ฮิม โก โน)
Can’t let you get, oh no
(แค็นท เล็ท ยู เก็ท , โอ โน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
He has a little game that he plays
(ฮี แฮ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกม แดท ฮี พเล)
Clever little ways and a hot boy style
(คเลฝเออะ ลิ๊ทเทิ่ล เว แซน อะ ฮ็อท บอย ซไทล)
Racks up on the dough that he makes
(แร็ค อัพ ออน เดอะ โด แดท ฮี เมค)
Flash a little cash watch girls wild out
(ฟแล็ฌ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แค็ฌ ว็อช เกิล ไวลด เอ้า)
Lately he’s been checking for me
(เลทลิ อีส บีน เช็คติ้ง ฟอ มี)
Telling me how much he wants to be
(เทลลิง มี เฮา มัช ฮี ว็อนท ทู บี)
Wants to be the one to replace
(ว็อนท ทู บี ดิ วัน ทู ริพเลซ)
Replace the man that waits at home for me
(ริพเลซ เดอะ แม็น แดท เวท แอ็ท โฮม ฟอ มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Oh no I can’t let you
(โอ โน ไอ แค็นท เล็ท ยู)
Get the best of me
(เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Even though deep inside
(อีเฝ็น โธ ดีพ อีนไซด)
Something’s dying to see
(ซัมติง ไดอิง ทู ซี)
How you flow out them clothes
(เฮา ยู ฟโล เอ้า เฑ็ม คโลฑ)
Then you put it on me
(เด็น ยู พัท ดิธ ออน มี)
Feelings coming on strong
(ฟีลอิง คัมอิง ออน ซทร็อง)
I know that it’s wrong
(ไอ โน แดท อิทซ ร็อง)
I can’t let you get the best of me
(ไอ แค็นท เล็ท ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
The best of me
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
So busy trying to play with my head
(โซ บีสอิ ทไรอิง ทู พเล วิฑ มาย เฮ็ด)
Telling me how he could blow my mind
(เทลลิง มี เฮา ฮี เคิด บโล มาย ไมนด)
Something about the things that he said
(ซัมติง อะเบาท เดอะ ธิง แดท ฮี เซ็ด)
Made me want to take it there one time
(เมด มี ว็อนท ทู เทค อิท แดร์ วัน ไทม)
I should be walking away
(ไอ เชิด บี วอคกิง อะเว)
Cause his hands up on my thigh
(คอส ฮิส แฮ็นด อัพ ออน มาย ไธ)
Should I leave, should I stay?
(เชิด ดาย ลีฝ , เชิด ดาย ซเท)
After all it’s just one night
(อาฟเทอะ ออล อิทซ จัซท วัน ไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jadakiss Verse 3:]
([ Jadakiss เฝิซ ที : ])
Yo yo yo I got so many bags of money
(โย โย โย ไอ ก็อท โซ เมนอิ แบ็ก อ็อฝ มันอิ)
That they won’t fit in the bank
(แดท เด ว็อนท ฟิท อิน เดอะ แบ็งค)
And I’mma do this just like Tony did it to Frank
(แอ็นด แอมมา ดู ดีซ จัซท ไลค โทนี่ ดิด ดิท ทู แฟร๊งค)
But I’mma make sure both y’all win
(บัท แอมมา เมค ฌุร โบธ ยอล วิน)
Let him keep the place you move
(เล็ท ฮิม คีพ เดอะ พเลซ ยู มูฝ)
And I’mma pay both y’alls rent
(แอ็นด แอมมา เพ โบธ ยอล เร็นท)
So forget about the condo and come to the crib
(โซ เฟาะเกท อะเบาท เดอะ คอนโด แอ็นด คัม ทู เดอะ คริบ)
Cause the castle over the mountain come with a bridge
(คอส เดอะ แค๊สเซิ่ล โอเฝอะ เดอะ เมานทิน คัม วิฑ อะ บริจ)
You know literally we can go shopping in Italy
(ยู โน ลีทเออะแรลลิ วี แค็น โก ชอปปิ้ง อิน อีทอะลิ)
Hand on her thigh she don’t wanna get rid of me
(แฮ็นด ออน เฮอ ไธ ชี ด้อนท์ วอนนา เก็ท ริด อ็อฝ มี)
And she don’t drink or know how a L look
(แอ็นด ชี ด้อนท์ ดริงค ออ โน เฮา อะ แอล ลุค)
Chanel look mixed with the Pete Arnell look
(ชาเนล ลุค มิคซ วิฑ เดอะ พีท Arnell ลุค)
You just stay pretty while I’m running the city
(ยู จัซท ซเท พรีททิ ฮไวล แอม รันนิง เดอะ ซีทอิ)
When I whip the V you can hold the joint if you with me
(ฮเว็น นาย ฮวิพ เดอะ วี ยู แค็น โฮลด เดอะ จอยนท อิฟ ยู วิฑ มี)
Vacation cost a hundred and fifty we living it up
(เฝเคฌัน ค็อซท ดา ฮันดเร็ด แอ็นด ฟีฟทิ วี ลีฝอิง อิท อัพ)
I put it on your ass if you giving up
(ไอ พัท ดิธ ออน ยุร อาซ อิฟ ยู กีฝวิง อัพ)
And you know I’m not a hater
(แอ็นด ยู โน แอม น็อท ดา เฮเดอ)
And if you feel bad then you can call him later
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีล แบ็ด เด็น ยู แค็น คอล ฮิม เลทเออะ)
And tell him you all Jada’s
(แอ็นด เท็ล ฮิม ยู ออล Jadas)

[Mya]
([ Mya ])
Oh no I can’t let you
(โอ โน ไอ แค็นท เล็ท ยู)
Get the best of me
(เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Even though deep inside
(อีเฝ็น โธ ดีพ อีนไซด)
Something’s dying to see
(ซัมติง ไดอิง ทู ซี)
How you flow out them clothes
(เฮา ยู ฟโล เอ้า เฑ็ม คโลฑ)
Then you put it on me
(เด็น ยู พัท ดิธ ออน มี)
You ain’t gonna get to me
(ยู เอน กอนนะ เก็ท ทู มี)
You can’t get the best of me
(ยู แค็นท เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh no I can’t let you
(โอ โน ไอ แค็นท เล็ท ยู)
Get the best of me
(เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Even though deep inside
(อีเฝ็น โธ ดีพ อีนไซด)
Something’s dying to see
(ซัมติง ไดอิง ทู ซี)
How you flow out them clothes
(เฮา ยู ฟโล เอ้า เฑ็ม คโลฑ)
Then you put it on me
(เด็น ยู พัท ดิธ ออน มี)
Oh yeah, oh…
(โอ เย่ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best of Me คำอ่านไทย Mya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น