เนื้อเพลง The Great Disappointment คำอ่านไทย AFI

I can remember a place I used to go
(ไอ แค็น ริเมมเบอะ รา พเลซ ไอ ยูซ ทู โก)
Chrysanthemums of white, they seemed so beautiful
(คริแซนธิมัม อ็อฝ ฮไวท , เด ซีมี โซ บยูทิฟุล)
I can remember, I searched for the amaranth
(ไอ แค็น ริเมมเบอะ , ไอ เซิช ฟอ ดิ แอมอะแร็นธ)
I’d shut my eyes… to see
(อาย ฌัท มาย ไอ ทู ซี)

Oh, how I smiled then, so near the cherished ones
(โอ , เฮา ไอ ซไมล เด็น , โซ เนีย เดอะ เชริฌ วัน)
I knew they would appear… saw not a single one
(ไอ นยู เด เวิด แอ็พเพีย ซอ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล วัน)
Oh, how I smiled then, waiting so patiently
(โอ , เฮา ไอ ซไมล เด็น , เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
I’d make a wish… and bleed
(อาย เมค เก วิฌ แอ็นด บลีด)

While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)

I can remember… dreamt them so vividly
(ไอ แค็น ริเมมเบอะ ดเร็มท เฑ็ม โซ ฝีฝอิดลิ)
Soft creatures draped in white, light kisses gracing me
(ซ็อฟท ครีเชอะ ดเรพ อิน ฮไวท , ไลท คีสเซซ gracings มี)
I can remember when I first realized
(ไอ แค็น ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย เฟิซท รีแอะไลส)
Dreams were the only place to see them
(ดรีม เวอ ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ทู ซี เฑ็ม)

While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
Hope was wasting away
(โฮพ วอส เวซทิง อะเว)
Faith was wasting away
(เฟธ วอส เวซทิง อะเว)
I was wasting away
(ไอ วอส เวซทิง อะเว)

I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
I always wanted to believe
(ไอ ออลเว ว็อนท ทู บิลีฝ)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
How could I have become?
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ บิคัม)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
But from the start I’d been deceived
(บัท ฟร็อม เดอะ ซทาท อาย บีน ดิซีฝ)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
How could I have become?
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ บิคัม)

I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
I always wanted to believe
(ไอ ออลเว ว็อนท ทู บิลีฝ)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)
But from the start I’d been deceived
(บัท ฟร็อม เดอะ ซทาท อาย บีน ดิซีฝ)
I never, never wanted this
(ไอ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ ว็อนท ดีซ)

Inside a crumbling effigy
(อีนไซด อะ ครัมบิงเอฟฟิจิ)
But you promised
(บัท ยู พรอมอิซ)
So dies all innocence
(โซ ได ซอร์ อีนโนะเซ็นซ)
But you promised me
(บัท ยู พรอมอิซ มี)

While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
While I waited I was wasting away
(ฮไวล ไอ เวท ดาย วอส เวซทิง อะเว)
Hope was wasting away
(โฮพ วอส เวซทิง อะเว)
Faith was wasting away
(เฟธ วอส เวซทิง อะเว)
I was wasting away
(ไอ วอส เวซทิง อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Great Disappointment คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น