เนื้อเพลง Aint Nuttin But Music คำอ่านไทย D12

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
its sh*t like this i kick to these rich white kids
(อิทซ ฌะ *ที ไลค ดีซ ซาย คิด ทู ฑิส ริช ฮไวท คิด)
who just mite see how f*cked up this sick life is
(ฮู จัซท ไมท ซี เฮา เอฟ *cked อัพ ดีซ ซิค ไลฟ อีส)
whoops i did it again, didnt i? my sh*t, its harder to figure out then what britneys tit size is
(ฮูพ ซาย ดิด ดิท อะเกน , ดิ๊นอิน ไอ มาย ฌะ *ที , อิทซ อาณ์เดอ ทู ฟีกยุร เอ้า เด็น ว็อท บริทนี่ ทิท ไซส อีส)
i probably pissed u off again, didnt i b*tch?
(ไอ พรอบอับลิ พิซ ยู ออฟฟ อะเกน , ดิ๊นอิน ไอ บี *tch)
grab christina gaguilera, kiss my grits
(กแร็บ คริสตินา gaguilera , คิซ มาย กริท)
do u know how many sh*ts i give, i wish i did
(ดู ยู โน เฮา เมนอิ ฌะ *ts ซาย กิฝ , ไอ วิฌ ไอ ดิด)
so i could quit givin these twisted little kids ideas
(โซ ไอ เคิด ควิท กีฝอิน ฑิส ทวิซท ลิ๊ทเทิ่ล คิด ไอดีอะ)
this just in, britney just kissed justin
(ดีซ จัซท อิน , บริทนี่ จัซท คิซ จัสติน)
she just f*cked ben
(ชี จัซท เอฟ *cked เบน)
got tit f*cked
(ก็อท ทิท เอฟ *cked)
and d*ck s*cked him
(แอ็นด d*ck เอส *cked ฮิม)
if affleck can get his ass licked how come i cant, sh*t
(อิฟ affleck แค็น เก็ท ฮิส อาซ ลิค เฮา คัม ไอ แค็นท , ฌะ *ที)
god damn b*tch, im rich, i cant understand this
(ก็อด แด็ม บี *tch , แอม ริช , ไอ แค็นท อันเดิซแทนด ดีซ)
are those pictures i made of us together on the internet
(อาร์ โฑส พีคเชอะ ซาย เมด อ็อฝ อัซ ทุเกฑเออะ ออน ดิ อินเตอเน็ต)
as close as im eva gonna get to hittin her from the back
(แอ็ส คโลส แอ็ส แอม อีว่า กอนนะ เก็ท ทู ฮิทดิน เฮอ ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
sh*t, when it comes to that, i hit harder from the back
(ฌะ *ที , ฮเว็น หนิด คัม ทู แดท , ไอ ฮิท อาณ์เดอ ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
then everlast when hes pluggin lethal in his f*ckin ass
(เด็น everlast ฮเว็น อีส pluggin ลีแธ็ล อิน ฮิส เอฟ *ckin อาซ)
just gimme 1 more chance, britney hit me 1 more time
(จัซท กีมมิ วัน โม ชานซ , บริทนี่ ฮิท มี วัน โม ไทม)
let me know whats on ur mind, whitney give me 1 more line
(เล็ท มี โน ว็อท ออน ur ไมนด , วิชนี่ กิฝ มี วัน โม ไลน)
to sniff, u f*ckers know what time it is
(ทู ซนิฟ , ยู เอฟ *ckers โน ว็อท ไทม อิท อีส)
f*ck ur jewelery my records almost diamond b*tch
(เอฟ *ck ur จิววารี่ มาย เรคออด ออลโมซท ไดมันด บี *tch)

[Chorus] {Eminem}
([ โครัซ ] {เอมมีนเอม })
whats goin on in the world today? people fightin, feudin, lootin, its ok
(ว็อท โกอิน ออน อิน เดอะ เวิลด ทุเด พี๊เพิ่ล ไฟท์ดิน , feudin , lootin , อิทซ โอเค)
let it go, let it flow, let the good times roll, tell em dre
(เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ ฟโล , เล็ท เดอะ เกิด ไทม โรล , เท็ล เอ็ม ดรี)
[drdre]it aint nuttin but music
([ drdre ] อิท เอน นัทดินบัท มยูสิค)
whats goin on in the world today? people fightin, feudin, lootin, its ok
(ว็อท โกอิน ออน อิน เดอะ เวิลด ทุเด พี๊เพิ่ล ไฟท์ดิน , feudin , lootin , อิทซ โอเค)
let it go, let it flow, let the good times roll, tell em dre
(เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ ฟโล , เล็ท เดอะ เกิด ไทม โรล , เท็ล เอ็ม ดรี)
[drdre]it aint nuttin but music
([ drdre ] อิท เอน นัทดินบัท มยูสิค)

{Bizarre}
({บิสา })
eminem doesnt like nsync, well i do
(เอมมีนเอม ดัสอินท ไลค เอ็นซิง, เว็ล ไอ ดู)
so f*ck him and the backstreet boys too
(โซ เอฟ *ck ฮิม แอ็นด เดอะ แบคสตีท บอย ทู)
whateva happened to the cast of different strokes?
(whateva แฮพเพ็น ทู เดอะ คาซท อ็อฝ ดีฟเฟอะเร็นท ซโตรก)
garys broke, todd snort coke, and then an overdose
(เกลลี่ บโรค , todd ซนอท โคค , แอ็นด เด็น แอน โอเฝอะโดซ)
i got 2 little boys with me
(ไอ ก็อท ทู ลิ๊ทเทิ่ล บอย วิฑ มี)
michael jackson sent 2 helicopters 2 get me
(ไมเล แจคสัน เซ็นท ทู เฮลอิคอพเทอะ ทู เก็ท มี)
im up early with my hair curly
(แอม อัพ เออลิ วิฑ มาย แฮ เคอลิ)
me and mr.furley f*ckin lavern and shirly
(มี แอ็นด มีซเทอะ furley เอฟ *ckin lavern แอ็นด shirly)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
alotta rappers r livin in la la land
(อาหลอดทา แรพเพอ อาร์ ลีฝอิน อิน ลา ลา แล็นด)
thats y i lets my dogs out on the baha men
(แด๊ท วาย ไอ เล็ท มาย ด็อก เอ้า ออน เดอะ baha เม็น)
as bad as the life i had, im not mad
(แอ็ส แบ็ด แอ็ส เดอะ ไลฟ ไอ แฮ็ด , แอม น็อท แม็ด)
i dont need to b a jackass 2 beat up my dad
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี อะ แจคอัซ ทู บีท อัพ มาย แด็ด)
my whole familys country, my grandmothers oldfashioned
(มาย โฮล แฟมอิลิ คันทริ , มาย แกรนมาเต่อ oldfashioned)
she keeps askin me y i rap with a honky
(ชี คีพ แอสกิน มี วาย ไอ แร็พ วิฑ อะ honky)
but granny im a flunky, i could b a junkie
(บัท กแรนนิ แอม มา ฟลังคิ , ไอ เคิด บี อะ จังคี)
i could b hangin with the hoochies outta the club scene
(ไอ เคิด บี แฮนจิ้นวิฑ เดอะ ฮูชีด เอ๊าตา เดอะ คลับ ซีน)

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
for all the indpendent women in the house
(ฟอ ออล ดิ indpendent วีมเอิน อิน เดอะ เฮาซ)
show us ur tits and shut ur mother f*ckin mouths
(โฌ อัซ ur ทิท แซน ฌัท ur ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เมาธ)

{Proof}
({พรูฟ })
Robert downey, bobby brownie, whitney housten the sh*t shes usin,
(รอบเอิท ดาวนี่ , บอบบิ บเรานอิ , วิชนี่ housten เดอะ ฌะ *ที ชี ยูซิน ,)
jesse jackson, reverand scandal, got george michaels, tevin campbell
(เจซซี่ แจคสัน , reverand ซแคนแด็ล , ก็อท จอจ ไมเล , tevin campbell)
pee-wee hermans, peep show places, public restrooms, beat those cases
(พี วี เฮอร์เมน , พีพ โฌ พเลซ , พับลิค ราสรูม , บีท โฑส เคซ)

[Chorus] {Swift}
([ โครัซ ] {ซิวิฟท })
ur mom and dad probably mad at us, we did turned their kids into little body snatchers
(ur มัม แอ็นด แด็ด พรอบอับลิ แม็ด แอ็ท อัซ , วี ดิด เทิน แด คิด อีนทุ ลิ๊ทเทิ่ล บอดอิ สแนซเชอ)
they like where im from, we dont bite our tongue
(เด ไลค ฮแว แอม ฟร็อม , วี ด้อนท์ ไบท เอ๊า ทัง)
r u sure u want n*ggas 21 to carry guns?
(อาร์ ยู ฌุร ยู ว็อนท เอ็น *ggas 21 ทู แคริ กัน)
its sad but im glad that im made to rhyme
(อิทซ แซ็ด บัท แอม กแล็ด แดท แอม เมด ทู ไรม)
when u work, u aint gettin paid 4 that overtime
(ฮเว็น ยู เวิค , ยู เอน เกดดิน เพลด โฟว แดท โอเฝอะไทม)
its only music, media know it, but they blind
(อิทซ โอ๊นลี่ มยูสิค , มีเดียะ โน อิท , บัท เด บไลนด)
i aint in ur life so stay the hell up outta mine
(ไอ เอน อิน ur ไลฟ โซ ซเท เดอะ เฮ็ล อัพ เอ๊าตา ไมน)
and ur the reason y princess diana ended up dying
(แอ็นด ur เดอะ รี๊ซั่น วาย พรีนเซ็ซ ไดแอนอะ เอ็นด อัพ ไดอิง)
u people get offended, i dont care
(ยู พี๊เพิ่ล เก็ท อ็อฟเฟนด , ไอ ด้อนท์ แค)
[stop cryin]
([ ซท็อพ คายอิน ])
tryin to get us to leave
(ทายอิน ทู เก็ท อัซ ทู ลีฝ)
coz what we say just aint playin
(คอซ ว็อท วี เซ จัซท เอน เพลย์ยิน)
but holdin me back from what i say just aint me
(บัท โฮดดิน มี แบ็ค ฟร็อม ว็อท ไอ เซ จัซท เอน มี)

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
now whats these parents so mad 4?
(เนา ว็อท ฑิส แพเร็นท โซ แม็ด โฟว)
[ur music is bad] for teenage kids who drink more than ted danson in cheers
([ ur มยูสิค อีส แบ็ด ] ฟอ ทีนเอจ คิด ฮู ดริงค โม แฑ็น ted danson อิน เชีย)
carson drinks beers, we all fart and piss and cuss out our b*tch

(คาร์สัน ดริงค เบีย , วี ออล ฟาท แอ็นด พิซ แซน ครัสเอ้า เอ๊า บี *tch)
[smoke the ritz] i still do the same old sh*t, i dont jump infront of a camera and say no sh*t
([ ซโมค เดอะ ritz ] ไอ ซทิล ดู เดอะ เซม โอลด ฌะ *ที , ไอ ด้อนท์ จัมพ infront อ็อฝ อะ แคมเออะระ แอ็นด เซ โน ฌะ *ที)
when they ask me about my sarcastic-ness
(ฮเว็น เด อาซค มี อะเบาท มาย ซาแคซทิค เน็ซ)
i just slap them, turn around and ask them this
(ไอ จัซท ซแล็พ เฑ็ม , เทิน อะเรานด แอ็นด อาซค เฑ็ม ดีซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aint Nuttin But Music คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น