เนื้อเพลง Run 2 U คำอ่านไทย Jewel

Hey little baby, little lover boy
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ , ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝเออะ บอย)
Get in my arms, give me some joy
(เก็ท อิน มาย อาม , กิฝ มี ซัม จอย)
I wanna hold u tonight
(ไอ วอนนา โฮลด ยู ทุไนท)
It’ll be alright
(อิว บี ออลไร๊ท)
Cause the night is long and I hunt for u
(คอส เดอะ ไนท อีส ล็อง แอ็นด ดาย ฮันท ฟอ ยู)
In this darkest hour, where have u gone 2?
(อิน ดีซ ดาร์คเนท เอาร , ฮแว แฮ็ฝ ยู กอน ทู)
Won’t u come 2 my side
(ว็อนท ยู คัม ทู มาย ไซด)
I need u tonight
(ไอ นีด ยู ทุไนท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Run 2 me, I’ll run 2 u
(รัน ทู มี , แอล รัน ทู ยู)
Let me crash into u
(เล็ท มี คแร็ฌ อีนทุ ยู)
Run 2 u, you’ll run 2 me
(รัน ทู ยู , โยว รัน ทู มี)
I alone can love u
(ไอ อะโลน แค็น ลัฝ ยู)
U belong 2 me
(ยู บิลอง ทู มี)

I need u for dark reasons, dear
(ไอ นีด ยู ฟอ ดาค รี๊ซั่น , เดีย)
For greed and lust and seed and fear
(ฟอ กรีด แอ็นด ลัซท แอ็นด ซี แอ็นด เฟีย)
For all the songs that I can hear when u are near
(ฟอ ออล เดอะ ซ็อง แดท ไอ แค็น เฮีย ฮเว็น ยู อาร์ เนีย)
Cause the places I’ve been, well I’m trying 2 forget
(คอส เดอะ พเลซ แอฝ บีน , เว็ล แอม ทไรอิง ทู เฟาะเกท)
But the further I run, well, the further I get
(บัท เดอะ เฟอเฑอะ ไอ รัน , เว็ล , เดอะ เฟอเฑอะ ไอ เก็ท)
But with just one kiss, u know that it do not exist
(บัท วิฑ จัซท วัน คิซ , ยู โน แดท ดิธ ดู น็อท เอ็กสีซท)
So won’t u dance for me beneath the street lamp’s light
(โซ ว็อนท ยู ดานซ ฟอ มี บินีธ เดอะ ซทรีท แล็มพ ไลท)
With your arms stretched out, baby, drunk on wine
(วิฑ ยุร อาม ซทเร็ช เอ้า , เบบิ , ดรังค ออน ไวน)
U know it feels so good, like it should, just 2 laugh
(ยู โน อิท ฟีล โซ เกิด , ไลค อิท เชิด , จัซท ทู ลาฟ)
I knew that it would
(ไอ นยู แดท ดิธ เวิด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

La, la, la, close your eyes
(ลา , ลา , ลา , คโลส ยุร ไอ)
La, la, la, it’s a lullaby
(ลา , ลา , ลา , อิทซ ซา ลัลละไบ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run 2 U คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น