เนื้อเพลง Ghost of You คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

Summer’s ended and without a trace
(ซัมเมอะ เอ็นด แอ็นด วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
time goes by – while you remain
(ไทม โกซ ไบ ฮไวล ยู ริเมน)
Funny how I thougt I walked on through
(ฟันนิ เฮา ไอ ต๊อกชฺ ไอ วอค ออน ธรู)
with my heart in one
(วิฑ มาย ฮาท อิน วัน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Why do I still cry for you
(ฮไว ดู ไอ ซทิล คไร ฟอ ยู)
dying to get close to you
(ไดอิง ทู เก็ท คโลส ทู ยู)
Why do I still fear to face
(ฮไว ดู ไอ ซทิล เฟีย ทู เฟซ)
the ghost of you
(เดอะ โกซท อ็อฝ ยู)

How I tried to get you of my mind
(เฮา ไอ ทไร ทู เก็ท ยู อ็อฝ มาย ไมนด)
but you return – all the time
(บัท ยู ริเทิน ออล เดอะ ไทม)
I believed I could just let you go
(ไอ บิลีฝ ดาย เคิด จัซท เล็ท ยู โก)
like the fool I am
(ไลค เดอะ ฟูล ไอ แอ็ม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Why do I still cry for you
(ฮไว ดู ไอ ซทิล คไร ฟอ ยู)
dying to get close to you
(ไดอิง ทู เก็ท คโลส ทู ยู)
Oh baby why do I still fear to face
(โอ เบบิ ฮไว ดู ไอ ซทิล เฟีย ทู เฟซ)
the ghost of you
(เดอะ โกซท อ็อฝ ยู)

[Release:]
([ รีลีซ : ])

I’ve been trying to release you
(แอฝ บีน ทไรอิง ทู รีลีซ ยู)
to get my feet back on the ground
(ทู เก็ท มาย ฟีท แบ็ค ออน เดอะ กเรานด)
Still I need my hope to hold on to
(ซทิล ไอ นีด มาย โฮพ ทู โฮลด ออน ทู)
even if I know i should back away
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย โน ไอ เชิด แบ็ค อะเว)
It’s just a part of me that I can’t erase
(อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ มี แดท ไอ แค็นท อิเรซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Why do I still cry for you
(ฮไว ดู ไอ ซทิล คไร ฟอ ยู)
dying to get close to you
(ไดอิง ทู เก็ท คโลส ทู ยู)
Why do I still fear to face
(ฮไว ดู ไอ ซทิล เฟีย ทู เฟซ)
the ghost of you
(เดอะ โกซท อ็อฝ ยู)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])

Baby, baby why
(เบบิ , เบบิ ฮไว)
Anyway I try I’m still reminded
(เอนอิเว ไอ ทไร แอม ซทิล ริไมนด)
[the ghost of you]
([ เดอะ โกซท อ็อฝ ยู ])
Anywhere I go I keep coliding with
(เอนอิฮแว ไอ โก ไอ คีพ colidings วิฑ)
[the ghost of you]
([ เดอะ โกซท อ็อฝ ยู ])
I’ve given up I just can’t fight it
(แอฝ กีฝเอ็น อัพ ไอ จัซท แค็นท ไฟท ดิธ)
[the ghost of you]
([ เดอะ โกซท อ็อฝ ยู ])

Everytime I look away I see
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลุค อะเว ไอ ซี)
the ghost of you
(เดอะ โกซท อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost of You คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น