เนื้อเพลง Fuck You คำอ่านไทย Lily Allen

Look inside
(ลุ๊ค กิ๊นไซด์)
Look inside your tiny mind
(ลุ๊ค กิ๊นไซด์ ยัวร์ ไท๊นี่ ไมนด์)
Now look a bit harder
(นาว ลุ๊ค อะ บิท ฮ๊าเดอ)
‘Cause we’re so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor
(ค๊อส เวีย โซ อันนินสปายเอด โซ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ดอฟ ออล เดอะ เฮเทรด ยู ฮาร์บอร์)

So you say
(โซ ยู เซย์)
It’s not okay to be gay
(อิทซ นอท โอเค ทู บี เกย์)
Well I think you’re just evil
(เวลล ไอ ตริ๊งค ยัวร์ จั๊สท อี๊วิ้ว)
You’re just some racist who can’t tie my laces
(ยัวร์ จั๊สท ซัม เรสิด ฮู แค้น ไท มาย เลเสด)
Your point of view is medieval
(ยัวร์ พ๊อยท์ ดอฟ ฝิว อีส มีดีโวว)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause we hate what you do
(ค๊อส วี เฮท ว๊อท ยู ดู)
And we hate your whole crew
(แอนด์ วี เฮท ยัวร์ โฮล คลิว)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause your words don’t translate
(ค๊อส ยัวร์ เวิร์ด ด้อนท์ ทรานซเหลท)
And it’s getting quite late
(แอนด์ อิทซ เกทดิง ไคว๊ เหลท)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Do you get
(ดู ยู เก็ท)
Do you get a little kick out of being slow-minded?
(ดู ยู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คิ๊ค เอ๊าท ดอฟ บีอิง สโลว์ ไมนด์ ?)
You want to be like your father
(ยู ว้อนท ทู บี ไล๊ค ยัวร์ ฟ๊าเท่อร)
It’s approval you’re after
(อิทซ แอปพรูฟโวว ยัวร์ แอ๊ฟเท่อร)
Well that’s not how you find it
(เวลล แด้ท นอท ฮาว ยู ไฟนด์ อิท)
[adsense]
Do you
(ดู ยู)
Do you really enjoy living a life that’s so hateful?
(ดู ยู เรียลรี๊ เอ็นจอย ลีฟวิ่ง งา ไล๊ฟ แด้ท โซ เฮดฟลู?)
‘Cause there’s a hole where your soul should be
(ค๊อส แดร์ อะ โฮล แวร์ ยัวร์ โซล ชูด บี)
You’re losing control of it and it’s really distasteful
(ยัวร์ โลซิง คอนโทรล ออฟ อิท แอนด์ อิทซ เรียลรี๊ ดิซเทสฟลู)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause we hate what you do
(ค๊อส วี เฮท ว๊อท ยู ดู)
And we hate your whole crew
(แอนด์ วี เฮท ยัวร์ โฮล คลิว)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause your words don’t translate and it’s getting quite late
(ค๊อส ยัวร์ เวิร์ด ด้อนท์ ทรานซเหลท แอนด์ อิทซ เกทดิง ไคว๊ เหลท)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Fuck you, fuck you, fuck you,
(ฟัค กิว ฟัค กิว ฟัค กิว)
Fuck you, fuck you, fuck you,
(ฟัค กิว ฟัค กิว ฟัค กิว)
Fuck you
(ฟัค กิว)

You say, you think we need to go to war
(ยู เซย์ ยู ตริ๊งค วี นี๊ด ทู โก ทู วอร์)
Well you’re already in one,
(เวลล ยัวร์ ออลเร๊ดี้ อิน วัน)
‘Cause its people like you
(ค๊อส อิทซ พี๊เพิ่ล ไล๊ค ยู)
That need to get slew
(แดท นี๊ด ทู เก็ท ซริว)
No one wants your opinion
(โน วัน ว้อนท ยัวร์ โอพินยัน)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause we hate what you do
(ค๊อส วี เฮท ว๊อท ยู ดู)
And we hate your whole crew
(แอนด์ วี เฮท ยัวร์ โฮล คลิว)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Fuck you
(ฟัค กิว)
Fuck you very, very much
(ฟัค กิว เวรี่ เวรี่ มัช)
‘Cause your words don’t translate and it’s getting quite late
(ค๊อส ยัวร์ เวิร์ด ด้อนท์ ทรานซเหลท แอนด์ อิทซ เกทดิง ไคว๊ เหลท)
So please don’t stay in touch
(โซ พลีซ ด้อนท์ สเทย์ อิน ทั๊ช)

Fuck you, fuck you, fuck you
(ฟัค กิว ฟัค กิว ฟัค กิว)
Fuck you, fuck you, fuck you
(ฟัค กิว ฟัค กิว ฟัค กิว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fuck You คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น