เนื้อเพลง I Do คำอ่านไทย Lisa Loeb

When I’m done with thinking, then I’m done with you.
(ฮเว็น แอม ดัน วิฑ ติ้งกิง , เด็น แอม ดัน วิฑ ยู)
When I’m done with crying, then I’m done with you.
(ฮเว็น แอม ดัน วิฑ คไรอิง , เด็น แอม ดัน วิฑ ยู)
When I feel so tired, then I’m done with you.
(ฮเว็น นาย ฟีล โซ ไทร , เด็น แอม ดัน วิฑ ยู)
Everybody feels this way sometimes, everybody feels this way
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว ซัมไทม์ , เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว)
And I do.
(แอ็นด ดาย ดู)
You can’t hear it, but I do.
(ยู แค็นท เฮีย อิท , บัท ไอ ดู)
You can’t hear it, but I do.
(ยู แค็นท เฮีย อิท , บัท ไอ ดู)
You’re trying to convince me that what I’ve done’s not right.
(ยัวร์ ทไรอิง ทู ค็อนฝีนซ มี แดท ว็อท แอฝ ดัน น็อท ไรท)
I get so frustrated, I stay up every night.
(ไอ เก็ท โซ ฟรัซทเรท , ไอ ซเท อัพ เอฝริ ไนท)
You ask me for an answer, and I’m so tired and I’m up in the air.
(ยู อาซค มี ฟอ แอน อานเซอะ , แอ็นด แอม โซ ไทร แอ็นด แอม อัพ อิน ดิ แอ)
Everybody feels this way sometimes, everybody feels this way
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว ซัมไทม์ , เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว)
And I do.
(แอ็นด ดาย ดู)
You can’t hear it, but I do.
(ยู แค็นท เฮีย อิท , บัท ไอ ดู)
You can’t hear it, but I’m feeling this way just because you say
(ยู แค็นท เฮีย อิท , บัท แอม ฟีลอิง ดีซ เว จัซท บิคอส ยู เซ)
I will be ignored.
(ไอ วิล บี อิกนอร์)
I will be denied.
(ไอ วิล บี ดิไน)
I could be erased.
(ไอ เคิด บี อิเรซ)
I could be brushed aside
(ไอ เคิด บี บรัฌ อะไซด)
I will get scared, and I will get shoved down,
(ไอ วิล เก็ท ซคา , แอ็นด ดาย วิล เก็ท ฌัฝ เดาน ,)
But I feel like I do because you push me around.
(บัท ไอ ฟีล ไลค ไก ดู บิคอส ยู พุฌ มี อะเรานด)
I’m starting to ignore you, I’ve doubted you so long.
(แอม ซทาททิง ทู อิกโน ยู , แอฝ เดาท ยู โซ ล็อง)
I’m tired of overthinking, I know you don’t belong.
(แอม ไทร อ็อฝ overthinkings , ไอ โน ยู ด้อนท์ บิลอง)
Now I’m asking questions – no one pushes me around.
(เนา แอม อาคกิ้ง คเวซชัน โน วัน พุซเชด มี อะเรานด)
Everybody feels this way sometimes, everybody feels this way –
(เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว ซัมไทม์ , เอวี่บอดี้ ฟีล ดีซ เว)
And I do.
(แอ็นด ดาย ดู)
You can’t hear it, but I do.
(ยู แค็นท เฮีย อิท , บัท ไอ ดู)
You don’t seem angry, but I do.
(ยู ด้อนท์ ซีม แองกริ , บัท ไอ ดู)
I do.
(ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น