เนื้อเพลง VooDoo คำอ่านไทย Ashanti

[Phone Ringing]
([ โฟน รีงอิง ])
What’s up you’ve reached Ashanti leave me a numeric message or a
(ว็อท อัพ ยู๊ฟ รีช เอสแชนที ลีฝ มี อะ numeric เมซซิจ ออ รา)
voice message and I’ll get back to you lata [beep]
(ฝอยซ เมซซิจ แอ็นด แอล เก็ท แบ็ค ทู ยู lata [ บีพ ])
Hey girl what’s up it’s me, yo man remember
(เฮ เกิล ว็อท อัพ อิทซ มี , โย แม็น ริเมมเบอะ)
your friend and I’ve been calling you for the past three weeks
(ยุร ฟเร็นด แอ็นด แอฝ บีน คอลลิง ยู ฟอ เดอะ พาซท ธรี วีค)
you’ve never returned any of my
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ ริเทิน เอนอิ อ็อฝ มาย)
calls, what happened I thought I was going to see you
(คอล , ว็อท แฮพเพ็น ดาย ธอท ไอ วอส โกอิ้ง ทู ซี ยู)
at the spot last night yo everybody’s
(แอ็ท เดอะ สพอท ลาซท ไนท โย เอวี่บอดี้)
askin’ for you, and you know who be looking for you like crazy,
(แอสกิน ฟอ ยู , แอ็นด ยู โน ฮู บี ลุคอิง ฟอ ยู ไลค คเรสิ ,)
man what’s going on, what’s come
(แม็น ว็อท โกอิ้ง ออน , ว็อท คัม)
over you?
(โอเฝอะ ยู)
[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t know whats come over me I don’t know,
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี ไอ ด้อนท์ โน ,)
I don’t know whats come over me, I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์ โน)
whats come over me, I don’t know I don’t know whats come over me
(ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์ โน ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Because I never felt like this, [I don’t want to be wrong cause I like it]
(บิคอส ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ดีซ , [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง คอส ไอ ไลค อิท ])
thinking about the way you kiss,
(ติ้งกิง อะเบาท เดอะ เว ยู คิซ ,)
[I don’t want to be wrong but I like it]
([ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง บัท ไอ ไลค อิท ])
I think you stole my heart from me, [See I don’t want to be wrong cause I like it]
(ไอ ธิงค ยู ซโทล มาย ฮาท ฟร็อม มี , [ ซี ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง คอส ไอ ไลค อิท ])
Cause I belong to somebody [even though it seems wrong I
(คอส ไอ บิลอง ทู ซัมบอดี้ [ อีเฝ็น โธ อิท ซีม ร็อง ไอ)
can’t fight it]it almost feels as if I’m not myself,
(แค็นท ไฟท ดิธ ] อิท ออลโมซท ฟีล แอ็ส อิฟ แอม น็อท ไมเซลฟ ,)
I’m nervous bound from someone else I think
(แอม เนอฝัซ เบานด ฟร็อม ซัมวัน เอ็ลซ ไอ ธิงค)
I’m falling for somebody else and I can’t control myself
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ซัมบอดี้ เอ็ลซ แอ็นด ดาย แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
it’s like some kind of hex is on me
(อิทซ ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ เฮ็คซ อีส ออน มี)
controlling who I love and how I speak
(คันโทรลริ่ง ฮู ไอ ลัฝ แอ็นด เฮา ไอ ซพีค)
and when it’s gone my heart won’t beat tell me whats come
(แอ็นด ฮเว็น อิทซ กอน มาย ฮาท ว็อนท บีท เท็ล มี ว็อท คัม)
over me.
(โอเฝอะ มี)
[Chorus]
([ โครัซ ])
[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Because I never felt like this, [I don’t want to be wrong cause I like it]
(บิคอส ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ดีซ , [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง คอส ไอ ไลค อิท ])
thinking about the way you kiss,
(ติ้งกิง อะเบาท เดอะ เว ยู คิซ ,)
[I don’t want to be wrong but I like it]
([ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง บัท ไอ ไลค อิท ])
You got me thinking I should leave, [see I don’t want to be wrong cause I like it].
(ยู ก็อท มี ติ้งกิง ไอ เชิด ลีฝ , [ ซี ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ร็อง คอส ไอ ไลค อิท ])
But I belong to somebody [even though it seems wrong I can’t fight it]
(บัท ไอ บิลอง ทู ซัมบอดี้ [ อีเฝ็น โธ อิท ซีม ร็อง ไอ แค็นท ไฟท ดิธ ])
I know that I already have a love, he’s all I know and all I trust but lately
(ไอ โน แดท ไอ ออลเรดอิ แฮ็ฝ อะ ลัฝ , อีส ซอร์ ไอ โน แอ็นด ออล ไอ ทรัซท บัท เลทลิ)
I’ve been falling out of love I find myself so deep in lust
(แอฝ บีน ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ ลัฝ ไอ ไฟนด ไมเซลฟ โซ ดีพ อิน ลัซท)
and every time he’s here with me I
(แอ็นด เอฝริ ไทม อีส เฮียร วิฑ มี ไอ)
look into his eyes so desperately but now it’s not his face I see,
(ลุค อีนทุ ฮิส ไอ โซ เดซเพอะริทลิ บัท เนา อิทซ น็อท ฮิส เฟซ ไอ ซี ,)
tell me what comes over me
(เท็ล มี ว็อท คัม โอเฝอะ มี)
[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน)
[I just don’t know] I don’t know [what’s come over me],
([ ไอ จัซท ด้อนท์ โน ] ไอ ด้อนท์ โน [ ว็อท คัม โอเฝอะ มี ] ,)
I don’t know, I don’t know , I don’t know, I don’t know, I don’t
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์)
know, [it’s like something is taking complete control over me]
(โน , [ อิทซ ไลค ซัมติง อีส เทคอิง ค็อมพลีท ค็อนทโรล โอเฝอะ มี ])
I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know,
(ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน ,)
[ I can’t function I’m not me] I don’t know, I don’t
([ ไอ แค็นท ฟังฌัน แอม น็อท มี ] ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์)
know, I don’t know what’s come over me, I don’t know, I don’t know
(โน , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน)
What’s come over me, I don’t
(ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์)
know what’s come over me, I don’t know, I don’t know,
(โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน ,)
What’s come over me, I don’t know, I don’t
(ว็อท คัม โอเฝอะ มี , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์)
know what’s come over me…
(โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง VooDoo คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น