เนื้อเพลง Life Uncommon คำอ่านไทย Jewel

Don’t worry mother, it’ll be alright
(ด้อนท์ เวอริ ม๊าเธ่อร์ , อิว บี ออลไร๊ท)
And don’t worry sister, say your prayers and sleep tight
(แอ็นด ด้อนท์ เวอริ ซีซเทอะ , เซ ยุร พเรเออะ แซน ซลีพ ไทท)
It’ll be fine lover of mine
(อิว บี ไฟน ลัฝเออะ อ็อฝ ไมน)
It’ll be just fine
(อิว บี จัซท ไฟน)

Lend your voices only to sounds of freedom
(เล็นด ยุร ฝอยซ โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
No longer lend your strength to that which you wish to be free from
(โน ลองเงอ เล็นด ยุร ซทเร็งธ ทู แดท ฮวิช ยู วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
Fill your lives with love and bravery
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด บเรฝริ)
And you shall lead a life uncommon
(แอ็นด ยู แฌ็ล เล็ด อะ ไลฟ อันค็อมมัน)

I’ve heard your anguish
(แอฝ เฮิด ยุร แองกวิฌ)
I’ve heard your hearts cry out
(แอฝ เฮิด ยุร ฮาท คไร เอ้า)
We are tired, we are weary, but we aren’t worn out
(วี อาร์ ไทร , วี อาร์ เวียริ , บัท วี อเร้น โวน เอ้า)
Set down your chains, until only faith remains
(เซ็ท เดาน ยุร เชน , อันทีล โอ๊นลี่ เฟธ ริเมน)
Set down your chains
(เซ็ท เดาน ยุร เชน)

And lend your voices only to sounds of freedom
(แอ็นด เล็นด ยุร ฝอยซ โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
No longer lent your strength to that
(โน ลองเงอ เล็นท ยุร ซทเร็งธ ทู แดท)
Which you wish to be free from
(ฮวิช ยู วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
Fill your lives with love and bravery
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด บเรฝริ)
And we shall lead a life uncommon
(แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด อะ ไลฟ อันค็อมมัน)

There are plenty of people who pray for peace
(แดร์ อาร์ พเลนทิ อ็อฝ พี๊เพิ่ล ฮู พเร ฟอ พีซ)
But if praying were enough it would have come to be
(บัท อิฟ เพลยอิง เวอ อินัฟ อิท เวิด แฮ็ฝ คัม ทู บี)
Let your words enslave no one and the heavens will hush themselves
(เล็ท ยุร เวิด เอ็นซเลฝ โน วัน แอ็นด เดอะ เฮฝเอ็น วิล ฮัฌ เฑ็มเซลฝส)
To hear our voices ring out clear
(ทู เฮีย เอ๊า ฝอยซ ริง เอ้า คเลีย)
With sounds of freedom
(วิฑ เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
Sounds of freedom
(เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)

Come on you unbelievers, move out of the way
(คัมมอน ยู อันบิลีฝเออะ , มูฝ เอ้า อ็อฝ เดอะ เว)
There is a new army coming and we are armed with faith
(แดร์ อีส ซา นยู อามิ คัมอิง แอ็นด วี อาร์ อาม วิฑ เฟธ)
To live, we must give
(ทู ไลฝ , วี มัซท กิฝ)
To live
(ทู ไลฝ)

And lend our voices only to sounds of freedom
(แอ็นด เล็นด เอ๊า ฝอยซ โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
No longer lend our strength to that which we wish to be free from
(โน ลองเงอ เล็นด เอ๊า ซทเร็งธ ทู แดท ฮวิช วี วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
Fill your lives with love and bravery
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด บเรฝริ)
And we shall lead…
(แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด)
Lend our voices only to sounds of freedom
(เล็นด เอ๊า ฝอยซ โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
No longer lend our strength to that which we wish to be free from
(โน ลองเงอ เล็นด เอ๊า ซทเร็งธ ทู แดท ฮวิช วี วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
Fill you lives with love and bravery
(ฟิล ยู ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด บเรฝริ)
And we shall lead a life uncommon
(แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด อะ ไลฟ อันค็อมมัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Uncommon คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น