เนื้อเพลง Smack คำอ่านไทย 3 Doors Down

[Lyrics by Arnold]
([ ลีริค ไบ อาร์โนด ])
[Music By Roberts, Arnold and Harrell]
([ มยูสิค ไบ รอบเอิท , อาร์โนด แอ็นด Harrell ])
Rubber headed motor junky, run me down And try to stomp me
(รับเบอะ เฮ็ด โมเทอะ junky , รัน มี เดาน แอ็นด ทไร ทู สตอมพฺมี)
Throw my life away, and I’ll be worthless Just like you
(ธโร มาย ไลฟ อะเว , แอ็นด แอล บี เวิธเล็ซ จัซท ไลค ยู)
Somewhere now a baby’s crying, down the Road his mother’s dying
(ซัมแวร์ เนา อะ เบบิ คไรอิง , เดาน เดอะ โรด ฮิส ม๊าเธ่อร์ ไดอิง)
Shot a line and blew her mind and now She’s turning blue
(ฌ็อท ดา ไลน แอ็นด บลู เฮอ ไมนด แอ็นด เนา ชี เทินนิง บลู)
Don’t you throw your life away, just wait Until another day
(ด้อนท์ ยู ธโร ยุร ไลฟ อะเว , จัซท เวท อันทีล แอะนัธเออะ เด)
Don’t you throw your life away, cause Baby I can feel it
(ด้อนท์ ยู ธโร ยุร ไลฟ อะเว , คอส เบบิ ไอ แค็น ฟีล อิท)
Don’t you ever compromise it, don’t you Even realize it
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ คอมพโระไมส อิท , ด้อนท์ ยู อีเฝ็น รีแอะไลส อิท)
Don’t throw your life away, cause baby I can feel it, now
(ด้อนท์ ธโร ยุร ไลฟ อะเว , คอส เบบิ ไอ แค็น ฟีล อิท , เนา)
Trip and fall, I’m sure you all can tell me What is on the wall
(ทริพ แอ็นด ฟอล , แอม ฌุร ยู ออล แค็น เท็ล มี ว็อท อีส ออน เดอะ วอล)
Behind the liquor store where you get Smacked up all the time
(บิไฮนด เดอะ ลีคเออะ ซโท ฮแว ยู เก็ท ซแม็ค อัพ ออล เดอะ ไทม)
Perfect little life you wasted, overdosed And that death you tasted
(เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล ไลฟ ยู ว็อซท , โอเฝอะโดซ แอ็นด แดท เด็ธ ยู เทซท)
Scared you back into yourself, and now You walk the line
(ซคา ยู แบ็ค อีนทุ ยุรเซลฟ , แอ็นด เนา ยู วอค เดอะ ไลน)
Don’t you throw your life away, just wait Until another day
(ด้อนท์ ยู ธโร ยุร ไลฟ อะเว , จัซท เวท อันทีล แอะนัธเออะ เด)
Don’t you throw your life away, cause Baby I can feel it
(ด้อนท์ ยู ธโร ยุร ไลฟ อะเว , คอส เบบิ ไอ แค็น ฟีล อิท)
Don’t you ever compromise it, don’t you Even realize it
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ คอมพโระไมส อิท , ด้อนท์ ยู อีเฝ็น รีแอะไลส อิท)
Don’t throw your life away, cause baby I can feel it, now
(ด้อนท์ ธโร ยุร ไลฟ อะเว , คอส เบบิ ไอ แค็น ฟีล อิท , เนา)
Life away
(ไลฟ อะเว)
Life away
(ไลฟ อะเว)
Life away
(ไลฟ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smack คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น