เนื้อเพลง Lover After Me คำอ่านไทย Savage Garden

Here I go again I promised myself I wouldn’t think of you today
(เฮียร ไอ โก อะเกน นาย พรอมอิซ ไมเซลฟ ไอ วูดดึ่น ธิงค อ็อฝ ยู ทุเด)
It’s been seven months and counting
(อิทซ บีน เซฝเอ็น มันธ แซน เค๊าติง)
You’ve moved on
(ยู๊ฟ มูฝ ออน)
I still feel exactly the dameIt’s just that everywhere I go all the buildings know you name
(ไอ ซทิล ฟีล เอ็กแสคทลิ เดอะ dameIts จัซท แดท เอวี่แวร์ ไอ โก ออล เดอะ บีลดิง โน ยู เนม)
Like photographs and memories of love
(ไลค โฟโทะกราฟ แซน เมรโมรี อ็อฝ ลัฝ)
Steel and granite reminders
(ซทีล แอ็นด กแรนอิท ริไมนเดอะ)
The city calls your name and I can’t move on
(เดอะ ซีทอิ คอล ยุร เนม แอ็นด ดาย แค็นท มูฝ ออน)

Ever since you’ve been gone
(เอฝเออะ ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน)
The lights go out the same
(เดอะ ไลท โก เอ้า เดอะ เซม)
The only difference is
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส)
You call another name
(ยู คอล แอะนัธเออะ เนม)
To your love
(ทู ยุร ลัฝ)
To your lover now
(ทู ยุร ลัฝเออะ เนา)
The lover after me
(เดอะ ลัฝเออะ อาฟเทอะ มี)

Am I all alone in the universe?
(แอ็ม ไอ ออล อะโลน อิน ดิ ยูนิเฝิซ)
There’s no love on these streets
(แดร์ โน ลัฝ ออน ฑิส ซทรีท)
I have given mine away to a world that didn’t want it anyway
(ไอ แฮ็ฝ กีฝเอ็น ไมน อะเว ทู อะ เวิลด แดท ดิ๊นอิน ว็อนท ดิธ เอนอิเว)
So this is my new freedom
(โซ ดีซ ซิส มาย นยู ฟรีดัม)
It’s funny
(อิทซ ฟันนิ)
I don’t remember being chained
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ บีอิง เชน)
But nothing seems to make sense anymore
(บัท นัธอิง ซีม ทู เมค เซ็นซ แอนนี่มอ)

Without you I’m always twenty minutes late
(วิเฑาท ยู แอม ออลเว ทเวนทิ มินยูท เลท)

Ever since you’ve been gone
(เอฝเออะ ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน)
The lights go out the same
(เดอะ ไลท โก เอ้า เดอะ เซม)
The only difference is
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส)
You call another name
(ยู คอล แอะนัธเออะ เนม)
To your love
(ทู ยุร ลัฝ)
To your lover now
(ทู ยุร ลัฝเออะ เนา)
The lover after me
(เดอะ ลัฝเออะ อาฟเทอะ มี)

And time goes by so slowly
(แอ็นด ไทม โกซ ไบ โซ ซโลลิ)
The nights are cold lonely
(เดอะ ไนท แซร์ โคลด โลนลิ)
I shouldn’t be holding on
(ไอ ชูดดึ่น บี โฮลดิง ออน)
But I’m sill holding on for you
(บัท แอม ซิล โฮลดิง ออน ฟอ ยู)

Here I go again
(เฮียร ไอ โก อะเกน)
I promised myself I wouldn’t think of you today
(ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ ไอ วูดดึ่น ธิงค อ็อฝ ยู ทุเด)
But I’m standing at your doorway
(บัท แอม ซแทนดิง แอ็ท ยุร ดอร์เวย์)
I’m calling out your name because I can’t move on
(แอม คอลลิง เอ้า ยุร เนม บิคอส ไอ แค็นท มูฝ ออน)

Ever since you’ve been gone
(เอฝเออะ ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน)
The lights go out the same
(เดอะ ไลท โก เอ้า เดอะ เซม)
The only difference is
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส)
You call another name
(ยู คอล แอะนัธเออะ เนม)
To your love
(ทู ยุร ลัฝ)
To your lover now
(ทู ยุร ลัฝเออะ เนา)
The lover after me
(เดอะ ลัฝเออะ อาฟเทอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lover After Me คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น