เนื้อเพลง You’re My Angel คำอ่านไทย B3

You’re the air, babe, that I breathe
(ยัวร์ ดิ แอ , เบบ , แดท ไอ บรีฑ)
You’re the strength that I always need
(ยัวร์ เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ ออลเว นีด)
You’re the light in my eyes
(ยัวร์ เดอะ ไลท อิน มาย ไอ)
My shining star, yeah, hea
(มาย ชายนิง ซทา , เย่ , ฮี)

You guide my way
(ยู ไกด มาย เว)
You have to promise me that you will stay
(ยู แฮ็ฝ ทู พรอมอิซ มี แดท ยู วิล ซเท)
Always and forever
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ)
Just you and I
(จัซท ยู แอ็นด ดาย)

Angel
(เอนเจล)
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Oh, whoa [Yeah, hea]
(โอ , โว้ว [ เย่ , ฮี ])
You’re my angel [You’re my angel, baby] {Alright}
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ ยัวร์ มาย เอนเจล , เบบิ ] {ออลไร๊ท })

Angel [My angel]
(เอนเจล [ มาย เอนเจล ])
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)
You’re my angel [You’re my angel, baby]
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ ยัวร์ มาย เอนเจล , เบบิ ])

Girl, you know that, trust me
(เกิล , ยู โน แดท , ทรัซท มี)
I’ll be right here and you can count on me
(แอล บี ไรท เฮียร แอ็นด ยู แค็น เคานท ออน มี)
With a hand to hold
(วิฑ อะ แฮ็นด ทู โฮลด)
And with open arms [Oh, whoa]
(แอ็นด วิฑ โอเพ็น อาม [ โอ , โว้ว ])

Every day, every night
(เอฝริ เด , เอฝริ ไนท)
I will always be your guidin’ light
(ไอ วิล ออลเว บี ยุร guidin ไลท)
Always and forever
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ)
Just you and me [My angel]
(จัซท ยู แอ็นด มี [ มาย เอนเจล ])

Angel
(เอนเจล)
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Oh, whoa [Oh, oh]
(โอ , โว้ว [ โอ , โอ ])
You’re my angel [Yes, you are, yes, you are]
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ , ยู อาร์ ])

Angel [My angel]
(เอนเจล [ มาย เอนเจล ])
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)
You’re my angel [Yes, you are, yes, you are]
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ , ยู อาร์ ])

You’ll be the one
(โยว บี ดิ วัน)
Ooh, the one that I need, oh
(อู้ , ดิ วัน แดท ไอ นีด , โอ)
And you are my angel, my guiding light
(แอ็นด ยู อาร์ มาย เอนเจล , มาย กายดิง ไลท)

Oh, whoa
(โอ , โว้ว)
Oh, whoa
(โอ , โว้ว)
Oh, whoa
(โอ , โว้ว)

Angel [My angel]
(เอนเจล [ มาย เอนเจล ])
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Oh, whoa [Oh, whoa]
(โอ , โว้ว [ โอ , โว้ว ])
You’re my angel [Yes, you are, yes, you are]
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ เย็ซ , ยู อาร์ , เย็ซ , ยู อาร์ ])

Angel [My angel]
(เอนเจล [ มาย เอนเจล ])
You’re my angel
(ยัวร์ มาย เอนเจล)
Whoa, whoa [Oh]
(โว้ว , โว้ว [ โอ ])
You’re my angel [My angel]
(ยัวร์ มาย เอนเจล [ มาย เอนเจล ])

Angel {My angel}
(เอนเจล {มาย เอนเจล })
You’re my angel {My shining star}
(ยัวร์ มาย เอนเจล {มาย ชายนิง ซทา })
Oh, whoa {I promise you}
(โอ , โว้ว {ไอ พรอมอิซ ยู })
You’re my angel {Forever and ever}
(ยัวร์ มาย เอนเจล {เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ })

Angel {My angel}
(เอนเจล {มาย เอนเจล })
You’re my angel {The air that I breathe}
(ยัวร์ มาย เอนเจล {แอ แดท ไอ บรีฑ })
Oh, whoa {My only love}
(โอ , โว้ว {มาย โอ๊นลี่ ลัฝ })
You’re my angel {You’re my angel forever}
(ยัวร์ มาย เอนเจล {ยัวร์ มาย เอนเจล เฟาะเรฝเออะ })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re My Angel คำอ่านไทย B3

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น