เนื้อเพลง Turn It up คำอ่านไทย Pixie Lott

Baby, its over, we both know, lets go forward.
(เบบิ , อิทซ โอเฝอะ , วี โบธ โน , เล็ท โก ฟอเวิด)
I love you, but in a different way, I love you, forever.
(ไอ ลัฝ ยู , บัท อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เว , ไอ ลัฝ ยู , เฟาะเรฝเออะ)
Now that we’ve come to the end of a story-y and I know that it’s gonna be hard for me.
(เนา แดท หวีบ คัม ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ ซโทริ วาย แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ กอนนะ บี ฮาด ฟอ มี)
Might hurt some, not too much, but I gotta let it wait.
(ไมท เฮิท ซัม , น็อท ทู มัช , บัท ไอ กอททะ เล็ท ดิธ เวท)
As the world turns around and we go different places, new things, new dreams, new faces.
(แอ็ส เดอะ เวิลด เทิน อะเรานด แอ็นด วี โก ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ , นยู ธิง , นยู ดรีม , นยู เฟซ)
Wanna shake up, when we break up, but we keep our memories.
(วอนนา เฌค อัพ , ฮเว็น วี บเรค อัพ , บัท วี คีพ เอ๊า เมรโมรี)

coz I know you can’t stay, so I won’t be waiting, anticipating for the fall.
(คอซ ไอ โน ยู แค็นท ซเท , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ ฟอล)
We had our time, baby, so I won’t be waiting, anticipating for the call.
(วี แฮ็ด เอ๊า ไทม , เบบิ , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ คอล)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)

Baby, it’s better, and I want you, to be happy.
(เบบิ , อิทซ เบทเทอะ , แอ็นด ดาย ว็อนท ยู , ทู บี แฮพพิ)
Sometimes people find that it’s so hard just to say goodbye.
(ซัมไทม์ พี๊เพิ่ล ไฟนด แดท อิทซ โซ ฮาด จัซท ทู เซ กู๊ดบาย)
Then easy the more and the more you try.
(เด็น อีสอิ เดอะ โม แอ็นด เดอะ โม ยู ทไร)
So there’ll be cheating, better saving, but not me and my boy.
(โซ เดอะเรล บี ชีดิง , เบทเทอะ เซฝอิง , บัท น็อท มี แอ็นด มาย บอย)
We understand that we’re friends and it just ain’t working, no point in the constant fighting.
(วี อันเดิซแทนด แดท เวีย ฟเร็นด แซน ดิท จัซท เอน เวิคกิง , โน พอยนท อิน เดอะ คอนสแท็นท ไฟท์ดิง)
So when we go nuts, for a minute, and admit that we’re just not in it.
(โซ ฮเว็น วี โก นัท , ฟอ รา มินยูท , แอ็นด แอ็ดมีท แดท เวีย จัซท น็อท อิน หนิด)

I know you can’t stay, so I won’t be waiting, anticipating for the fall.
(ไอ โน ยู แค็นท ซเท , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ ฟอล)
We had our time, baby, so I won’t be waiting, anticipating for the call.
(วี แฮ็ด เอ๊า ไทม , เบบิ , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ คอล)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)

I might lose my mind for a while, but I’ll be fine [fiiiine].
(ไอ ไมท ลูส มาย ไมนด ฟอ รา ฮไวล , บัท แอล บี ไฟน [ fiiiine ])
Have you heard there’s this thing that heals, and it’s called time [tiiiime].
(แฮ็ฝ ยู เฮิด แดร์ ดีซ ธิง แดท ฮีล , แอ็นด อิทซ คอล ไทม [ tiiiime ])
Clock can tick away, happy will fall in place.
(คล็อค แค็น ทิค อะเว , แฮพพิ วิล ฟอล อิน พเลซ)
I know, my heart will break, a new me will fill this space.
(ไอ โน , มาย ฮาท วิล บเรค , อะ นยู มี วิล ฟิล ดีซ ซเพซ)

I know you can’t stay, so I won’t be waiting, anticipating for the fall.
(ไอ โน ยู แค็นท ซเท , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ ฟอล)
We had our time, baby, so I won’t be waiting, anticipating for the call.
(วี แฮ็ด เอ๊า ไทม , เบบิ , โซ ไอ ว็อนท บี เวททิง , แอนติซิเพดิง ฟอ เดอะ คอล)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)
Turn it up, turn it up for the people that say ” we’re moving on and we’ll be okay ” .
(เทิน หนิด อัพ , เทิน หนิด อัพ ฟอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เซ ” เวีย มูฝอิง ออน แอ็นด เว็ล บี โอเค “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn It up คำอ่านไทย Pixie Lott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น