เนื้อเพลง At Your Best (You Are Love) คำอ่านไทย Aaliyah

ACAPELLA:
(แอคเคเพลลา :)
Let me know, let me know
(เล็ท มี โน , เล็ท มี โน)
Ah – ha, let me know, let me know
(อา ฮา , เล็ท มี โน , เล็ท มี โน)
Let me know
(เล็ท มี โน)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
When I feel what I feel
(ฮเว็น นาย ฟีล ว็อท ไอ ฟีล)
Sometimes it’s hard to tell you so
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู เท็ล ยู โซ)
You may not be in the mood to learn what you think you know
(ยู เม น็อท บี อิน เดอะ มูด ทู เลิน ว็อท ยู ธิงค ยู โน)

There are times when I find
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ไฟนด)
You want to keep yourself from me
(ยู ว็อนท ทู คีพ ยุรเซลฟ ฟร็อม มี)
When I don’t have the strength; I’m just a mirror of what I see
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ; แอม จัซท ดา มีเรอะ อ็อฝ ว็อท ไอ ซี)

Chorus:
(โครัซ :)
But at your best you are love
(บัท แอ็ท ยุร เบ็ซท ยู อาร์ ลัฝ)
You’re a positive motivating force within my life
(ยัวร์ อะ พอสอิทิฝ motivatings โฟซ วิฑีน มาย ไลฟ)
Should you ever feel the need to wonder why
(เชิด ยู เอฝเออะ ฟีล เดอะ นีด ทู วันเดอะ ฮไว)
Let me know, let me know. . .
(เล็ท มี โน , เล็ท มี โน)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
When you feel what you feel
(ฮเว็น ยู ฟีล ว็อท ยู ฟีล)
Oh, how hard for me to understand
(โอ , เฮา ฮาด ฟอ มี ทู อันเดิซแทนด)
So many things have taken before this love affair began
(โซ เมนอิ ธิง แฮ็ฝ เทคเอ็น บิโฟ ดีซ ลัฝ แอ็ฟแฟ บิแกน)
But if you feel, oh, like I feel
(บัท อิฟ ยู ฟีล , โอ , ไลค ไก ฟีล)
Confusion can give way to doubt
(ค็อนฟยูฉัน แค็น กิฝ เว ทู เดาท)
For there are times when I fall short of what I say,
(ฟอ แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ฟอล ฌอท อ็อฝ ว็อท ไอ เซ ,)
What I say I’m all about, all about
(ว็อท ไอ เซ แอม ออล อะเบาท , ออล อะเบาท)

Chorus:
(โครัซ :)
But at your best you are love
(บัท แอ็ท ยุร เบ็ซท ยู อาร์ ลัฝ)
You’re a positive motivating force within my life
(ยัวร์ อะ พอสอิทิฝ motivatings โฟซ วิฑีน มาย ไลฟ)
Should you ever feel the need to wonder why
(เชิด ยู เอฝเออะ ฟีล เดอะ นีด ทู วันเดอะ ฮไว)
Let me know, let me know. . .
(เล็ท มี โน , เล็ท มี โน)

Bridge:
(บริจ :)
Tell me what it is [Tell me what it is]
(เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส [ เท็ล มี ว็อท ดิธ อีส ])
Make believe, no need to make believe
(เมค บิลีฝ , โน นีด ทู เมค บิลีฝ)
Look beyond your own [Look beyond your own]
(ลุค บิยอนด ยุร โอน [ ลุค บิยอนด ยุร โอน ])
Try and find another place for me
(ทไร แอ็นด ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ฟอ มี)
Cause. . .
(คอส)

CHORUS
(โครัซ)

Ah, ah, ah – ha
(อา , อา , อา ฮา)
See, at your best baby
(ซี , แอ็ท ยุร เบ็ซท เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง At Your Best (You Are Love) คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น