เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย Lenka

A second
(อะ เซ๊คคั่น)
A minute
(อะ มิ๊หนิท)
An hour
(แอน เอาเอ้อร์)
A day goes by
(อะ เดย์ โกซ บาย)
I’m hopin’
(แอม โฮปิน)
Just to be by your side
(จั๊สท ทู บี บาย ยัวร์ ไซด์)
I’m turnin’
(แอม เทอร์นิน)
The handle
(เดอะ แฮ๊นเดิ้ล)
It won’t open
(อิท โวน โอ๊เพ่น)
Don’t make me wait
(ด้อนท์ เม้ค มี เว้ท)
Cause right now
(ค๊อส ไร๊ท นาว)
I need your smile
(ไอ นี๊ด ยัวร์ สไมล์)
Knock knock
(น๊อค น๊อค)

When life had locked me out
(เว็น ไล๊ฟ แฮด ล๊อค มี เอ๊าท)
I turned to you
(ไอ เทิร์น ทู ยู)
So open the door
(โซ โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
‘Cause you’re all I need right now it’s true
(ค๊อส ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว อิทซ ทรู)
Nothin’ works like you
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู)

Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)

A warm bath
(อะ วอร์ม บ๊าทร)
A good laugh
(อะ กู๊ด ล๊าฟ)
An old song
(แอน โอลด์ ซอง)
That you know by heart
(แดท ยู โนว์ บาย ฮาร์ท)
I’ve tried it
(แอบ ไทร อิท)
But they all leave me cold
(บั๊ท เดย์ ออล ลี๊ฝ มี โคลด์)
So now I’m
(โซ นาว แอม)
Here waiting
(เฮียร เว๊ดิง)
To see you,
(ทู ซี ยู)
My remedy
(มาย รีมีดี)
For all that’s
(ฟอร์ ออล แด้ท)
Been hurting me.
(บีน เฮริทดิง มี)

When life had locked me out
(เว็น ไล๊ฟ แฮด ล๊อค มี เอ๊าท)
I turned to you
(ไอ เทิร์น ทู ยู)
So open the door
(โซ โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
‘Cause you’re all I need right now it’s true
(ค๊อส ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว อิทซ ทรู)
Nothin’ works like you
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู)
[adsense]
You seem to know the way
(ยู ซีม ทู โนว์ เดอะ เวย์)
To turn my frown
(ทู เทิร์น มาย ฟราวน)
Upside down
(อัพไซด์ ดาวน์)
You always know what to say
(ยู ออลเว โนว์ ว๊อท ทู เซย์)
To make me feel like everything’s okay
(ทู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค เอวี่ติงสฺ โอเค)

Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’ [oh oh]
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน โอ้ โอ้)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)

When life had locked me out
(เว็น ไล๊ฟ แฮด ล๊อค มี เอ๊าท)
I turned to you
(ไอ เทิร์น ทู ยู)
And you open the door
(แอนด์ ยู โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
‘Cause you’re all I need right now it’s true
(ค๊อส ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว อิทซ ทรู)
Nothin’ works like you
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู)

When life had knocked me down
(เว็น ไล๊ฟ แฮด น๊อค มี ดาวน์)
Well I turned to you
(เวลล ไอ เทิร์น ทู ยู)
And you open the door
(แอนด์ ยู โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
‘Cause you’re all I need right now it’s true
(ค๊อส ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว อิทซ ทรู)
Nothin’ works like you
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู)

Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Nothin’ works like you, oh oh
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู โอ้ โอ้)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์)
Little louder knockin’
(ลิ๊ทเทิ่ล ราวเด่อร์ นอคกิน)

When life had locked me out
(เว็น ไล๊ฟ แฮด ล๊อค มี เอ๊าท)
Well I turned to you
(เวลล ไอ เทิร์น ทู ยู)
And you open the door
(แอนด์ ยู โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
You’re all I need right now it’s true
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว อิทซ ทรู)
Nothin’ works like you
(น๊อทติน เวิ๊ร์ค ไล๊ค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น