เนื้อเพลง Go Hard or Go Home คำอ่านไทย E-40 feat The Federation

Introducing…E-40…the almighty…707…Rick Rock…Federation…[Whoooooo]
(อินเทอร์ดิวซิง อี 40 ดิ ออลไมทิ 707 ริค ร็อค เฟเดอะเรฌัน [ ฮู ])

Go [x9] Hey hey.
(โก [ x9 ] เฮ เฮ)

Go hard [x2]
(โก ฮาด [ x2 ])

[E-40]
([ อี 40 ])
Ooh…Verbal vomit…I keep one on it
(อู้ เฝอแบ็ล ฝอมอิท ไอ คีพ วัน ออน หนิด)
Not the scrill but you can call me ebonics
(น็อท เดอะ scrill บัท ยู แค็น คอล มี เอ๊บบอนนิก)
Sideshows goin nutty dumbin out
(Sideshows โกอิน นัททิ dumbin เอ้า)
Take the wrong turn and get your roof stomped out
(เทค เดอะ ร็อง เทิน แอ็นด เก็ท ยุร รูฟ สตอมพฺเอ้า)
Old school vans doors open, me and my coupe
(โอลด ซคูล แฝ็น โด โอเพ็น , มี แอ็นด มาย คูเพ)
And some stoners we get high like Shaggy from Scooby Doo
(แอ็นด ซัม stoners วี เก็ท ไฮ ไลค แฌกกิ ฟร็อม สกูบี้ ดู)
I’m whiskeyed, I’m hit, I ain’t go no patience
(แอม ฮวีซคิ , แอม ฮิท , ไอ เอน โก โน เพเฌ็นซ)
But I’m a couple tacos short of a combination
(บัท แอม มา คั๊พเพิ่ล tacos ฌอท อ็อฝ อะ คอมบิเนฌัน)
Ooh…Get on your head like a shovel from the gravel
(อู้ เก็ท ออน ยุร เฮ็ด ไลค เก โชฝโวฟร็อม เดอะ กแรฝเอ็ล)
When them scams dope deals be goin sour
(ฮเว็น เฑ็ม scams โดพ ดีล บี โกอิน เซาร)
Look how swivel the metal flower want the fast quarter f*ck a slow nickel 6 bucks an hour
(ลุค เฮา swivel เดอะ เมท่อล ฟเลาเออะ ว็อนท เดอะ ฟัซท ควอเทอะ เอฟ *ck กา ซโล นีคเค็ล ซิก บัค แอน เอาร)
From the rooter to the tooter He’s the driver I’m the shooter
(ฟร็อม เดอะ rooter ทู เดอะ tooter อีส เดอะ ดไรฝเออะ แอม เดอะ ฌูเทอะ)
Don’t be f*ckin with my goon
(ด้อนท์ บี เอฟ *ckin วิฑ มาย กูน)
Orgasms, high pots, and trill phones, sidekicks and ringtones
(Orgasms , ไฮ พ็อท , แอ็นด ทริล โฟน , sidekicks แซน ริงโทน)
Go hard or go home
(โก ฮาด ออ โก โฮม)

[Hook x8]
([ ฮุค x8 ])
Go hard…
(โก ฮาด)
Go hard or go home
(โก ฮาด ออ โก โฮม)

[Goldie]
([ Goldie ])
? To the moon I coon like high school
(ทู เดอะ มูน นาย คูน ไลค ไฮ ซคูล)
My goons take no prisoners…what fool
(มาย กูน เทค โน พรีสเนอะ ว็อท ฟูล)
What’s beef. [Beef is when E-40’s on a fat verse]
(ว็อท บีฟ [ บีฟ อีส ฮเว็น อี 40s ออน อะ แฟ็ท เฝิซ ])
Swingin through the drive-thru, smash the front
(สวิงกิน ธรู เดอะ ดไรฝ ธรู , ซแม็ฌ เดอะ ฟรันท)
Jackin’ off. If you’re from the Yay, that’s what.
(แจกคิน ออฟฟ อิฟ ยัวร์ ฟร็อม เดอะ เย่ , แด๊ท ว็อท)
Open up the doors, go [go] ?
(โอเพ็น อัพ เดอะ โด , โก [ โก ])
Sick, Monkey on my back
(ซิค , มังคิ ออน มาย แบ็ค)
Psychos on my milk, won’t let me go
(ไซโคะ ออน มาย มิลค , ว็อนท เล็ท มี โก)
Down my throat, Yes [yes], cuz [cuz], buzz [buzz]
(เดาน มาย ธโรท , เย็ซ [ เย็ซ ] , คัซ [ คัซ ] , บัส [ บัส ])
What [what], I [I], go [go], numb [numb]
(ว็อท [ ว็อท ] , ไอ [ ไอ ] , โก [ โก ] , นัม [ นัม ])
Slack folks like Droop-E too
(ซแล็ค โฟค ไลค ดรูพ อี ทู)
Put thumb on the back like Rick on the NPC
(พัท ธัม ออน เดอะ แบ็ค ไลค ริค ออน เดอะ NPC)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Interlude x4]
([ อีนเทิลยูด x4 ])
We jumpin on the top, man, scrape hella cool
(วี จัมปิน ออน เดอะ ท็อพ , แม็น , ซคเรพ เฮลลา คูล)
3 or 4 n*ggas tryina cave in a room
(ที ออ โฟว เอ็น *ggas ทายอีนา เคฝ อิน อะ รุม)

[Stress]
([ ซทเร็ซ ])
Little purp, cuss like a sailor
(ลิ๊ทเทิ่ล purp , ครัสไลค เก เซลเออะ)
Hammer on my waist I’m the 2-man tailor
(แฮมเมอะ ออน มาย เวซท แอม เดอะ ทู แม็น เทเลอะ)
Get rich, hate being poor
(เก็ท ริช , เฮท บีอิง พูร)
My b*tch keep askin for juicy couture
(มาย บี *tch คีพ แอสกิน ฟอ จูซอิ ครูทูเออ)
In the club, you know we strapped up
(อิน เดอะ คลับ , ยู โน วี สแตปชฺ อัพ)
My white tee shirt look like coke wrapped up
(มาย ฮไวท ที เฌิท ลุค ไลค โคค แร็พท อัพ)
Forces and jeans, can’t wear slacks
(โฟซ แซน จีน , แค็นท แว ซแล็ค)
Got good hair, no wave cap
(ก็อท เกิด แฮ , โน เวฝ แค็พ)
Smoke block, standin on the curb
(ซโมค บล็อค , แสตนดิน ออน เดอะ เคิบ)
Same n*ggas with me I been knowin since the 3rd
(เซม เอ็น *ggas วิฑ มี ไอ บีน โนว์อิน ซินซ เดอะ 3rd)
Tryna get it, s*cks bein bummy
(ทายนา เก็ท ดิธ , เอส *cks บีนโพลบัมมี่)
Never should’ve give you n*ggas money
(เนฝเวอะ ชูดดิฝ กิฝ ยู เอ็น *ggas มันอิ)

[Doon]
([ Doon ])
My b*tch wanna see drop H’s
(มาย บี *tch วอนนา ซี ดร็อพ Hs)
Grind more than Haitians or Jamaicans
(ไกรนด โม แฑ็น Haitians ออ จะเมแค็น)
Ain’t about money, then ain’t got patience
(เอน อะเบาท มันอิ , เด็น เอน ก็อท เพเฌ็นซ)
Don’t bring money, then don’t have relations
(ด้อนท์ บริง มันอิ , เด็น ด้อนท์ แฮ็ฝ ริเลฌัน)
Some like Hannibal, I’m a mammal
(ซัม ไลค แฮนนีโบว , แอม มา แมมแม็ล)
Ain’t with monkeys like Mike and Emmanuel
(เอน วิฑ มังคิ ไลค ไมค แอ็นด เอมแมนยูเอว)
Change the channel, rearrange panels
(เชนจ เดอะ แชนเน็ล , รีโอเรง เพนเอ็ล)
0-7 like the perm old cabby
(0 เซฝเว่น ไลค เดอะ เพริม โอลด แคบบิ)
And this babby she don’t bring patties
(แอ็นด ดีซ babby ชี ด้อนท์ บริง patties)
She can’t ride shotgun in the ? Caddy
(ชี แค็นท ไรด ชอทกัน อิน เดอะ แคดดิ)
Pull my n*gga in, let him count paint
(พุล มาย เอ็น *gga อิน , เล็ท ฮิม เคานท เพนท)
Don’t cut him off like J did Dane
(ด้อนท์ คัท ฮิม ออฟฟ ไลค เจ ดิด เดน)

[Hook]
([ ฮุค ])

Sick Wit It
(ซิค วิท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go Hard or Go Home คำอ่านไทย E-40 feat The Federation

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น