เนื้อเพลง Go The Distance คำอ่านไทย Faith Hill

You Got Me Headed In A New Direction
(ยู ก็อท มี เฮ็ด อิน อะ นยู ดิเรคฌัน)
Got No Reason To Turn Around
(ก็อท โน รี๊ซั่น ทู เทิน อะเรานด)
Ain’t No Looking Back Or Second Guessing
(เอน โน ลุคอิง แบ็ค ออ เซคอันด เกรสซิง)
It’s Time To Find What Love Is Really All About
(อิทซ ไทม ทู ไฟนด ว็อท ลัฝ อีส ริแอ็ลลิ ออล อะเบาท)

Go The Distance
(โก เดอะ ดีซแท็นซ)
Let Our Hearts Lead Us On
(เล็ท เอ๊า ฮาท เล็ด อัซ ออน)
All The Way To Forever Tonight
(ออล เดอะ เว ทู เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Can’t Resist It
(แค็นท ริสีซท ดิธ)
The Feelin’s Way Too Strong
(เดอะ ฟีลิน เว ทู ซทร็อง)
Go The Distance This Time
(โก เดอะ ดีซแท็นซ ดีซ ไทม)

The Road To Love Is Paved With Shiftin’ Gravel
(เดอะ โรด ทู ลัฝ อีส เพฝ วิฑ Shiftin กแรฝเอ็ล)
We May Find Ourselves On Shaky Ground
(วี เม ไฟนด เอารเซลฝส ออน เฌคอิ กเรานด)
And There Ain’t No Place That These Two Hearts Can’t Travel
(แอ็นด แดร์ เอน โน พเลซ แดท ฑิส ทู ฮาท แค็นท ทแรฝแอ็ล)
Even When We’re Miles Apart Together We Are Bound To
(อีเฝ็น ฮเว็น เวีย ไมล อะพาท ทุเกฑเออะ วี อาร์ เบานด ทู)

Go The Distance
(โก เดอะ ดีซแท็นซ)
Let Our Hearts Lead Us On
(เล็ท เอ๊า ฮาท เล็ด อัซ ออน)
All The Way To Forever Tonight
(ออล เดอะ เว ทู เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Can’t Resist It
(แค็นท ริสีซท ดิธ)
The Feelin’s Way Too Strong
(เดอะ ฟีลิน เว ทู ซทร็อง)
Go The Distance This Time
(โก เดอะ ดีซแท็นซ ดีซ ไทม)

There Will Be Rainy Days And Bridges Left To Cross
(แดร์ วิล บี เรนอิ เด แซน บริจ เล็ฟท ทู คร็อซ)
But If We Lose Our Way We Can’t Get Lost If We
(บัท อิฟ วี ลูส เอ๊า เว วี แค็นท เก็ท ล็อซท อิฟ วี)

Go The Distance
(โก เดอะ ดีซแท็นซ)
Let Our Hearts Lead Us On
(เล็ท เอ๊า ฮาท เล็ด อัซ ออน)
All The Way To Forever Tonight
(ออล เดอะ เว ทู เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Can’t Resist It
(แค็นท ริสีซท ดิธ)
The Feelin’s Way Too Strong
(เดอะ ฟีลิน เว ทู ซทร็อง)
Go The Distance This Time
(โก เดอะ ดีซแท็นซ ดีซ ไทม)

We’re Gonna Go The Distance Baby
(เวีย กอนนะ โก เดอะ ดีซแท็นซ เบบิ)
Let Our Hearts Lead On
(เล็ท เอ๊า ฮาท เล็ด ออน)
All The Way To Forever Tonight Forever Tonight
(ออล เดอะ เว ทู เฟาะเรฝเออะ ทุไนท เฟาะเรฝเออะ ทุไนท)
Can’t Resist It
(แค็นท ริสีซท ดิธ)
The Feelin’s Way Too Strong
(เดอะ ฟีลิน เว ทู ซทร็อง)
Go The Distance This Time
(โก เดอะ ดีซแท็นซ ดีซ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go The Distance คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น