เนื้อเพลง N.S.E.W. คำอ่านไทย Disturbing Tha Peace

Just get on down [8x]
(จัซท เก็ท ออน เดาน [ 8x ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

North, North, South, South, East, East, West, West [4x]
(นอธ , นอธ , เซาธ , เซาธ , อีซท , อีซท , เว็ซท , เว็ซท [ 4x ])

Sh*t, Got a n*gga gone off a fifth of Fayo and apple juice
(ฌะ *ที , ก็อท ดา เอ็น *gga กอน ออฟฟ อะ ฟิฟธ อ็อฝ Fayo แอ็นด แอพ จูซ)
Throw up a deuce, Keep my hat banged to the left and ain’t scared to act a fool
(ธโร อัพ อะ ดยูซ , คีพ มาย แฮ็ท แบ็ง ทู เดอะ เล็ฟท แอ็นด เอน ซคา ทู แอ็คท ดา ฟูล)
So what you gone do, you betta not speak unless spoken to cause I bust that sh*t’it
(โซ ว็อท ยู กอน ดู , ยู แบทดา น็อท ซพีค อันเลซ ซโพเค็น ทู คอส ไอ บัซท แดท ฌะ *ทิท)
Dump that Philly, I could back dro wit a lac wit a yak, gettin drunk off in it
(ดัมพ แดท ฟิวลี่ , ไอ เคิด แบ็ค ดีโร วิท ดา แล็ค วิท ดา แย็ค , เกดดิน ดรังค ออฟฟ อิน หนิด)
Through the Chi like North, North, South, South
(ธรู เดอะ ชี ไลค นอธ , นอธ , เซาธ , เซาธ)
N*ggas talk sh*t put that work in they mouth
(เอ็น *ggas ทอค ฌะ *ที พัท แดท เวิค อิน เด เมาธ)
In the East, East, West, West, n*ggas bust back put a slug in ya chest
(อิน ดิ อีซท , อีซท , เว็ซท , เว็ซท , เอ็น *ggas บัซท แบ็ค พัท ดา ซลัก อิน ยา เช็ซท)
Cause I’m hood, hood, gutter, gutter
(คอส แอม ฮุด , ฮุด , กัทเทอะ , กัทเทอะ)
Shauna got juice like a muh’f*cka
(Shauna ก็อท จูซ ไลค เก muhf*cka)
Hood of the hustlas and bloods*ckas
(ฮุด อ็อฝ เดอะ hustlas แซน บลัด *ckas)
Back in the bricks wit that good
(แบ็ค อิน เดอะ บริค วิท แดท เกิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Fep, in the spot, buyin yak wit my balla camp
(Fep , อิน เดอะ สพอท , บายเอน แย็ค วิท มาย บอลลา แค็มพ)
All them b*tches holla’n bout is [Where them f*ckin dollas at]
(ออล เฑ็ม บี *tches hollan เบาท อีส [ ฮแว เฑ็ม เอฟ *ckin ดอลล่า แอ็ท ])
Yeeah, I got them hos, I got them O’s, I got Air phones for those hos
(เย้ , ไอ ก็อท เฑ็ม โฮซ , ไอ ก็อท เฑ็ม โอเอส , ไอ ก็อท แอ โฟน ฟอ โฑส โฮซ)
And yeeah, I got white phones, got black phones, I got crack weed in the floor
(แอ็นด เย้ , ไอ ก็อท ฮไวท โฟน , ก็อท บแล็ค โฟน , ไอ ก็อท คแร็ค วี อิน เดอะ ฟโล)
So get on the grind, Get on some lime,Get on mine, let ya mind take course
(โซ เก็ท ออน เดอะ ไกรนด , เก็ท ออน ซัม ไลม , เก็ท ออน ไมน , เล็ท ยา ไมนด เทค โคซ)
Got dip in the ride, Switchin the tires, Whippin the fire 85 Chevy Sport
(ก็อท ดิพ อิน เดอะ ไรด , สวิทชิน เดอะ ไทร , Whippin เดอะ ไฟร 85 เชฝวี่ซโพท)
See if you got 16’s, I will make that pliz’ay
(ซี อิฟ ยู ก็อท 16s , ไอ วิล เมค แดท plizay)
And I’m dressed like a dope boy, throwin up them triz’eys
(แอ็นด แอม ดเรซ ไลค เก โดพ บอย , โตวอิน อัพ เฑ็ม trizeys)

East side, whole Masterfield rainbow
(อีซท ไซด , โฮล Masterfield เรนโบว์)
Flight soles, kinda roll where them thangs blow
(ฟไลท โซล , กินดา โรล ฮแว เฑ็ม เตง บโล)
Good wood, not wastin that payroll
(เกิด วู๊ด , น็อท เวสดิน แดท เพย์โรว)
Five hos trapped, boys got rapers
(ไฟฝ โฮซ แทร๊พ , บอย ก็อท rapers)
My size got air n*gga rep that
(มาย ไซส ก็อท แอ เอ็น *gga เร็พ แดท)
We ride, rock sells and I bet that
(วี ไรด , ร็อค เซ็ล แซน ดาย เบ็ท แดท)
Car is a gutless, pistol is a must b*tch
(คา อีส ซา gutless , พิ๊สท่อล อีส ซา มัซท บี *tch)
Let a n*gga know that his head I will bust quick
(เล็ท ดา เอ็น *gga โน แดท ฮิส เฮ็ด ดาย วิล บัซท ควิค)
Some slum n*ggas know what I’m talkin bout
(ซัม ซลัม เอ็น *ggas โน ว็อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
Lil rob fillin hos in the parkin lot
(ลิล ร็อบ ฟิลลิน โฮซ ซิน เดอะ พาคกิน ล็อท)
Gimme head while I’m bustin that two track
(กีมมิ เฮ็ด ฮไวล แอม บัสติน แดท ทู ทแรค)
It was trill, hit the fence, never looked back
(อิท วอส ทริล , ฮิท เดอะ เฟ็นซ , เนฝเวอะ ลุค แบ็ค)
Big thug, hit clubs in the fifth book
(บิก ธัก , ฮิท คลับ ซิน เดอะ ฟิฟธ เบิค)
Dollar Boy, let em know how to rip folk
(ดอลเลอะ บอย , เล็ท เอ็ม โน เฮา ทู ริพ โฟค)
If a b*tch broke, gotta let her slide, though
(อิฟ อะ บี *tch บโรค , กอททะ เล็ท เฮอ ซไลด , โธ)
2-0 represent East side ho
(ทู 0 เรพริเสนท อีซท ไซด โฮ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hell, I’m up in the club, 4 whippin up, just throwin up pitch forks to [what, what]
(เฮ็ล , แอม อัพ อิน เดอะ คลับ , โฟว whippin อัพ , จัซท โตวอิน อัพ พิช ฟอค ทู [ ว็อท , ว็อท ])
Tupac, I’m a rider, hoppin out, Gangsta crip disciples [Yeeah!]
(ทูแปค , แอม มา ไรดเออะ , โฮ๊พปิน เอ้า , แก๊งซดา คริป ดีซายเปิลสฺ [ เย้ ! ])
Wilin on the side of the club and dressed in blood colors, waitin on a sign to [Yeeah!]
(Wilin ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ คลับ แอ็นด ดเรซ อิน บลัด คัลเออะ , เว๊ทดิน ออน อะ ไซน ทู [ เย้ ! ])
Pull out the gats and attack on them boys that thought that
(พุล เอ้า เดอะ แกท แซน แอ็ทแทค ออน เฑ็ม บอย แดท ธอท แดท)
[they thought it couldn’t happen]
([ เด ธอท ดิธ คูดซึ่น แฮพเพ็น ])
They blastin and screamin, we ain’t friends, ain’t no need to pretend
(เด แบลซจิน แอ็นด สครีมมิน , วี เอน ฟเร็นด , เอน โน นีด ทู พริเทนด)
[Shawty!] Split the mens, for my homey that got killed last weekend
([ ชาวดี้ ! ] ซพลิท เดอะ เม็น , ฟอ มาย โฮมี แดท ก็อท คิล ลาซท วี๊คเกน)
His brains was left leakin while his body got cold
(ฮิส บเรน วอส เล็ฟท ลีคิน ฮไวล ฮิส บอดอิ ก็อท โคลด)
Now it’s y’all life that y’all owe
(เนา อิทซ ยอล ไลฟ แดท ยอล โอ)
Time to even the score, case closed
(ไทม ทู อีเฝ็น เดอะ ซโค , เคซ คโลส)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])
[Scratching]
([ Scratchings ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N.S.E.W. คำอ่านไทย Disturbing Tha Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น