เนื้อเพลง Napoleon คำอ่านไทย Ani Difranco

they told you your music
(เด โทลด ยู ยุร มยูสิค)
could reach millions
(เคิด รีช มีลยัน)
that the choice was up to you
(แดท เดอะ ชอยซ วอส อัพ ทู ยู)
you told me they always
(ยู โทลด มี เด ออลเว)
pay for lunch
(เพ ฟอ ลันช)
and they believe in what i do
(แอ็นด เด บิลีฝ อิน ว็อท ไอ ดู)
and i wonder
(แอ็นด ดาย วันเดอะ)
if you miss your old friends
(อิฟ ยู มิซ ยุร โอลด ฟเร็นด)
once you’ve proven what you’re worth
(วันซ ยู๊ฟ พรูฝเอ็น ว็อท ยัวร์ เวิธ)
yeah i wonder
(เย่ ไอ วันเดอะ)
when you’re a big star
(ฮเว็น ยัวร์ อะ บิก ซทา)
will you miss the earth
(วิล ยู มิซ ดิ เอิธ)

and i know you would always want more
(แอ็นด ดาย โน ยู เวิด ออลเว ว็อนท โม)
i know you would never be done
(ไอ โน ยู เวิด เนฝเวอะ บี ดัน)
cuz everyone is a f*cking napoleon
(คัซ เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)
yeah everyone is a f*cking napoleon
(เย่ เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)

and the next time
(แอ็นด เดอะ เน็คซท ไทม)
that i saw you
(แดท ไอ ซอ ยู)
you were larger than life
(ยู เวอ ลาร์เจอ แฑ็น ไลฟ)
you came and you conquered
(ยู เคม แอ็นด ยู คองเคอะ)
you were doing alright
(ยู เวอ ดูอิง ออลไร๊ท)
you had an army
(ยู แฮ็ด แอน อามิ)
of suits behind you
(อ็อฝ ซยูท บิไฮนด ยู)
and all you had to be was willing
(แอ็นด ออล ยู แฮ็ด ทู บี วอส วีลลิง)
and i said i still
(แอ็นด ดาย เซ็ด ดาย ซทิล)
make a pretty good living
(เมค เก พรีททิ เกิด ลีฝอิง)
you must make a killing
(ยู มัซท เมค เก คีลลิง)
a killing
(อะ คีลลิง)

and i hope that you are happy
(แอ็นด ดาย โฮพ แดท ยู อาร์ แฮพพิ)
i hope at least you are having fun
(ไอ โฮพ แอ็ท ลีซท ยู อาร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
cuz but everyone is a f*cking napoleon
(คัซ บัท เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)
yeah everyone is a f*cking napoleon
(เย่ เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)

now you think, so that is
(เนา ยู ธิงค , โซ แดท อีส)
the way it’s gonna be
(เดอะ เว อิทซ กอนนะ บี)
that’s what this is all about
(แด๊ท ว็อท ดีซ ซิส ซอร์ อะเบาท)
i think that that is
(ไอ ธิงค แดท แด๊ท อีส)
the way it always was
(เดอะ เว อิท ออลเว วอส)
you chose not to notice until now
(ยู โชส น็อท ทู โนทิซ อันทีล เนา)
yeah now that there’s a problem
(เย่ เนา แดท แดร์ ซา พรอบเล็ม)
you call me up to confide
(ยู คอล มี อัพ ทู ค็อนไฟด)
and you go on for over an hour
(แอ็นด ยู โก ออน ฟอ โอเฝอะ แอน เอาร)
bout each one that took you for a ride
(เบาท อีช วัน แดท ทุค ยู ฟอ รา ไรด)

and i guess that you dialed my number
(แอ็นด ดาย เก็ซ แดท ยู ไดแอ็ล มาย นัมเบอะ)
cuz you thought for sure that i’d agree
(คัซ ยู ธอท ฟอ ฌุร แดท อาย อักรี)
i said baby, you know i still love you
(ไอ เซ็ด เบบิ , ยู โน ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
but how dare you complain to me
(บัท เฮา แด ยู ค็อมพเลน ทู มี)

everyone is a f*cking napoleon
(เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)
yeah everyone is a f*cking napoleon
(เย่ เอ๊วี่วัน อีส ซา เอฟ *คิง นะโพเลียน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Napoleon คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น