เนื้อเพลง Hotel Room Service คำอ่านไทย Pitbull

I want everybody to stop what they’re doing.
(ไอ ว้อนท เอวี่บอดี้ ทู สท๊อพ ว๊อท เดรว ดูอิ่ง)
Now if you know you’re with somebody you’re gonna take the hotel room tonight, make some noise…
(นาว อิ๊ฟ ยู โนว์ ยัวร์ วิธ ซัมบอดี้ ยัวร์ กอนนา เท้ค เดอะ โฮเท็ล รูม ทูไน๊ท เม้ค ซัม น๊อยส)
Meet me at the hotel room [x4]
(มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม x4)

Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room, you can bring your girlfriends and meet me at the hotel room [x2]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยัวร์ บอยเฟรน แดน มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม ยู แคน บริง ยัวร์ เกิร์ลเฟรนสฺ แซนด์ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม x2)
We at the hotel, motel, holiday inn [x4]
(วี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล โมเท็ล ฮอลิเด ยินน์ x4)

She like that freaky stuff
(ชี ไล๊ค แดท ฟรี๊กี สทั๊ฟฟ)
2 and the O, 1 in the eye,
(ทู แอนด์ ดิ โอ วัน อิน ดิ อาย)
That kinkee stuff, you nasty,
(แดท คินกี สทั๊ฟฟ ยู แนสตี้)
But I like your type
(บัด ได ไล๊ค ยัวร์ ไท๊พ)
And like T.I. it’s whatever you like.
(แอนด์ ไล๊ค ที ไอ อิทซ วอทเอ๊เว่อร์ ยู ไล๊ค)
Bring your girls,
(บริง ยัวร์ เกิร์ล)
It’s whatever tonight,
(อิทซ วอทเอ๊เว่อร์ ทูไน๊ท)
Your man just left,
(ยัวร์ แมน จั๊สท เล๊ฟท)
I’m the plumber tonight,
(แอม เดอะ พลัมเมอร์ ทูไน๊ท)
Let me check your pipes,
(เล็ท มี เช็ค ยัวร์ ไพพ)
Oh, you’re the healthy type.
(โอ้ ยัวร์ เดอะ เฮ๊ลตี้ ไท๊พ)
Well, here goes some egg whites.
(เวลล เฮียร โกซ ซัม เอ้กก ไว๊ท)
Now gimme that sweet, that nasty gooshy stuff,
(นาว กิมมี แดท สวี้ท แดท แนสตี้ กู๊ฉี่ สทั๊ฟฟ)
Let me tell you what we gon’ do.
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท วี กอน ดู)
2 + 2, I’m gonna undress you.
(ทู พลัส ทู แอม กอนนา อันเดรสส ยู)
Then we’re gonna go 3 and 3 you gon’ undress me.
(เด็น เวีย กอนนา โก ที แอนด์ ที ยู กอน อันเดรสส มี)
Then we’re gon’ go 4 and 4,
(เด็น เวีย กอน โก โฟ แอนด์ โฟ)
We gon’ freak some more, but first!
(วี กอน ฟรี๊ค ซัม มอร์ บั๊ท เฟิร์สท !)
[adsense]
Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room, you can bring your girlfriends and meet me at the hotel room [x2]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยัวร์ บอยเฟรน แดน มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม ยู แคน บริง ยัวร์ เกิร์ลเฟรนสฺ แซนด์ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม x2)
We at the hotel, motel, holiday inn [x4]
(วี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล โมเท็ล ฮอลิเด อินน์ x4)

After party in hotel lobby,
(แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ อิน โฮเท็ล ล๊อบบี้)
Then we off to the room like voom,
(เด็น วี ออฟฟ ทู เดอะ รูม ไล๊ค วูม)
With them fingers in yo mouth or open up yo blouse,
(วิธ เด็ม ฟิงเกอร์สฺ ซิน โย เม๊าธ ออ โอ๊เพ่น นั๊พ โย โบลาวสฺ)
And pull that g-sting down south [ouhh]
(แอนด์ พูลล แดท จี-สติง ดาวน์ เซ๊าธ)
OK shawty, 1’s company, 2’s a crowd, and 3’s a party.
(โอเค ชาวดี้ วันเอส คอมพานี ทูเอส ซา คราวดํ แดน ทีเอส ซา พ๊าร์ที่)
If your girl ain’t with it, I got somebody,
(อิ๊ฟ ยัวร์ เกิร์ล เอน วิธ อาย ได กอท ซัมบอดี้)
And by nature she’s naughty.
(แอนด์ บาย เน๊เจ้อร์ ชี น๊อที่)
Now gimme that sweet, that nasty gooshy stuff.
(นาว กิมมี แดท สวี้ท แดท แนสตี้ กูฉี่ สทั๊ฟฟ)
Ima tell you what we gon’ do,
(แอมมา เทลล ยู ว๊อท วี กอน ดู)
2 + 2, I’m gon’ undress you.
(ทู พลัส ทู แอม กอน อันเดรสส ยู)
Then we gon’ go 3 and 3, you gon’ undress me.
(เด็น วี กอน โก ที แอนด์ ที ยู กอน อันเดรสส มี)
Then we gonna go 4 and 4, we gon’ freak some more! But first…
(เด็น วี กอนนา โก โฟ แอนด์ โฟ วี กอน ฟรี๊ค ซัม มอร์ ! บั๊ท เฟิร์สท)

Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room, you can bring your girlfriends and meet me at the hotel room [x2]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยัวร์ บอยเฟรน แดน มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม ยู แคน บริง ยัวร์ เกิร์ลเฟรนสฺ แซนด์ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล รูม x2)
We at the hotel, motel, holiday inn [x4]
(วี แอ็ท เดอะ โฮเท็ล โมเท็ล ฮอลิเด อินน์ x4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel Room Service คำอ่านไทย Pitbull

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น