เนื้อเพลง Ain’t Nothing ‘Bout You คำอ่านไทย Brooks & Dunn

[T.Shapiro/R.Rutherford]
([ ที Shapiro/อาร์ Rutherford ])

Once I thought that love was something I could never do
(วันซ ไอ ธอท แดท ลัฝ วอส ซัมติง ไอ เคิด เนฝเวอะ ดู)
Never knew that I could feel this much
(เนฝเวอะ นยู แดท ไอ เคิด ฟีล ดีซ มัช)
But this yearning in the deep part of my heart for you
(บัท ดีซ เยอนิง อิน เดอะ ดีพ พาท อ็อฝ มาย ฮาท ฟอ ยู)
Is more than a reaction to your touch
(อีส โม แฑ็น อะ ริแอคฌัน ทู ยุร ทั๊ช)
It’s a perfect passion and I can’t get enough
(อิทซ ซา เพ๊อร์เฟ็คท แพฌอัน แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ)

The way you look, the way you laugh,
(เดอะ เว ยู ลุค , เดอะ เว ยู ลาฟ ,)
The way you love with all you have,
(เดอะ เว ยู ลัฝ วิฑ ออล ยู แฮ็ฝ ,)
There ain’t nothing bout you that don’t do something for me
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)
The way you kiss, The way you cry,
(เดอะ เว ยู คิซ , เดอะ เว ยู คไร ,)
The way you move when you walk by
(เดอะ เว ยู มูฝ ฮเว็น ยู วอค ไบ)
There’s ain’t nothing bout you [there ain’t nothing bout you]
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู [ แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู ])
That don’t do something for me
(แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)

In my life I’ve been hammered by some heavy blows
(อิน มาย ไลฟ แอฝ บีน แฮมเมอะ ไบ ซัม เฮฝอิ บโล)
That never knocked me off my feet
(แดท เนฝเวอะ น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
All you gotta do is smile at me and down I go
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ซไมล แอ็ท มี แอ็นด เดาน นาย โก)
And baby it’s no mystery why I surrender
(แอ็นด เบบิ อิทซ โน มีซเทอะริ ฮไว ไอ ซะเรนเดอะ)
Girl you got everything
(เกิล ยู ก็อท เอ๊วี่ติง)

The way you look, the way you laugh,
(เดอะ เว ยู ลุค , เดอะ เว ยู ลาฟ ,)
The way you love with all you have,
(เดอะ เว ยู ลัฝ วิฑ ออล ยู แฮ็ฝ ,)
There ain’t nothing bout you that don’t do something for me
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)
The way you kiss, The way you cry,
(เดอะ เว ยู คิซ , เดอะ เว ยู คไร ,)
The way you move when you walk by
(เดอะ เว ยู มูฝ ฮเว็น ยู วอค ไบ)
There’s ain’t nothing bout you [there ain’t nothing bout you]
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู [ แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู ])
That don’t do something for me
(แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)

I love your attitude, your rose tattoo, your every thought
(ไอ ลัฝ ยุร แอททิทยูด , ยุร โรส แท็ททู , ยุร เอฝริ ธอท)
Your smile, you lips and girl the list goes on and on and on
(ยุร ซไมล , ยู ลิพ แซน เกิล เดอะ ลิซท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)

The way you look, the way you laugh,
(เดอะ เว ยู ลุค , เดอะ เว ยู ลาฟ ,)
The way you love with all you have,
(เดอะ เว ยู ลัฝ วิฑ ออล ยู แฮ็ฝ ,)
There ain’t nothing bout you that don’t do something for me
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)
The way you kiss, The way you cry,
(เดอะ เว ยู คิซ , เดอะ เว ยู คไร ,)
The way you move when you walk by
(เดอะ เว ยู มูฝ ฮเว็น ยู วอค ไบ)
There’s ain’t nothing bout you [there ain’t nothing bout you]
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู [ แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู ])
That don’t do something for me
(แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)

The way you look, the way you laugh,
(เดอะ เว ยู ลุค , เดอะ เว ยู ลาฟ ,)
The way you love with all you have,
(เดอะ เว ยู ลัฝ วิฑ ออล ยู แฮ็ฝ ,)
Your dance, your drive, You make me feel alive
(ยุร ดานซ , ยุร ดไรฝ , ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ)

The way you talk, the way you tease
(เดอะ เว ยู ทอค , เดอะ เว ยู ทีส)
Right now I think you see
(ไรท เนา ไอ ธิงค ยู ซี)
There ain’t nothing bout you that don’t do something for me
(แดร์ เอน นัธอิง เบาท ยู แดท ด้อนท์ ดู ซัมติง ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Nothing ‘Bout You คำอ่านไทย Brooks & Dunn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น